Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Thông tin công nghệ, giải pháp

Tổ chức kế toán và quản lý trong công ty sản xuất
15/10/2015 - Số lần đọc: 3553

Sơ lược về công ty

Công ty "Đồ chơi An toàn" chuyên sản xuất theo đơn hàng với sản phẩm là “Đất sét đóng gói” và sản xuất hàng loạt “Khuôn đúc từ đất sét”. Công ty đồng thời bán sản phẩm thông qua các cửa hàng phân phối của mình, cũng như bán lẻ cho người dùng cuối.  

Trong biên chế có: giám đốc, kế toán, quản lý (bán hàng/mua hàng), nhân viên điều phối các điểm bán, thợ đóng gói, thợ đúc.

Luồng công việc kinh doanh sản xuất

Công ty mua đất sét dẻo tại Tây Ban Nha, đất sét đúc khuôn từ các nhà cung cấp trong nước  

Người quản lý phải luôn đảm bảo nguồn vật tư tối thiểu của đất sét dẻo tại kho trên 500 kg, còn đất sét đúc khuôn không dưới 100 kg. Để thực hiện điều đó cần, người quản lý này cần:  

 • Tiến hành kiểm tra kho một lần trong hai tuần.  
 • Ký hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp khi phát hiện mức vật tư tối thiểu 
 • Nhận hóa đơn và chuyển hóa đơn cho kế toán 
Sau khi giám đốc phê duyệt thanh toán, kế toán sẽ trả tiền cho nhà cung cấp như sau: 
 • Thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài (Tây Ban Nha): chuyển số tiền cần thiết từ tài khoản VND sang tài khoản ngoại tệ để mua Euro và từ tài khoản ngoại tệ sẽ thanh toán hóa đơn của nhà cung cấp; 
 • Thanh toán cho nhà cung cấp trong nước: chuyển khoản từ tài khoản VND; 
 • Thanh toán thuế suất nhập khẩu cho cơ quan Hải quan: chuyển khoản từ tài khoản VND. 
Khi nhập kho, quản lý ghi tăng đất sét vào kho

Sản xuất theo đơn đặt hàng

Sau khi nhận đơn đặt hàng “Đất sét đóng gói”, người quản lý đưa hóa đơn cho khách hàng, thỏa thuận với họ về việc thanh toán và chuyển đơn hàng vào sản xuất.  

Theo từng đơn hàng đã nhận, thợ đóng gói sẽ đóng gói đất sét theo loại 1.25 kg, 2.5 kg và 12.5 kg. Khi mà sắp hết đất sét thợ đóng gói cần liên hệ với người quản lý để mua lô hàng mới.   

Quản lý cấp số lượng yêu cầu, ghi nhận việc cấp đất sét vào bản ghi của mình, theo dõi việc thực hiện đơn hàng của khách. Trước khi giao hàng cho khách, quản lý sẽ kiểm tra việc thanh toán của họ. 

Thợ đóng gói một lần trong hai tuần sẽ nộp báo cáo về công việc đã thực hiện. 

Người quản lý một lần trong hai tuần tiến hành kiểm tra kho bãi, xác định số lượng đất sét đã sử dụng và ghi giảm số lượng đất sét bị thiếu. 

Sản xuất hàng loạt

Giám đốc lập kế hoạch bán hàng và tiến hành sản xuất dựa trên cơ sở bán hàng trong kỳ phân tích của năm trước có tăng thêm 10%. 

Kế hoạch sản xuất thường xuyên phải điều chỉnh khi có tính đến các đơn hàng khẩn. 

Thợ đúc đúc cảc sản phẩm phù hợp với kế hoạch sản xuất. Khi mà sắp hết đất sét, thợ đúc cần liên hệ với người quản lý để mua lô hàng mới đất sét đúc khuôn. 

Vào cuối ngày làm việc, thợ đúc chuyển sản phẩm vào kho. 

Kế toán một lần trong hai tuần trả lương cho những người thợ đúc: số lượng sản phẩm thực hiện * mức phí. 

Sau khi kiểm tra kho và số dư đất sét trong sản xuất, quản lý ghi giảm số lượng đất sét bị thiếu.
   
Đầu tuần, tiến hành gửi sản phẩm (vật chế tạo từ đất sét) đến các điểm bán phù hợp với kế hoạch bán hàng do giám đốc phê duyệt.

Hàng tuần, các điểm bán gửi báo cáo bán hàng. Vào cuối tháng, doanh thu từ các điểm bán sẽ nộp vào quỹ tiền mặt của công ty.

Vấn đề tồn tại

 • Không có thông tin linh hoạt về giá thành sản phẩm xuất xưởng. Điều này gây cản trở việc kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. Không biết, thực tế đã trả lương bao nhiêu, đơn hàng lợi nhuận bao nhiêu, sản phẩm còn hay hết;
 • Không có thông tin linh hoạt về số dư trong kho và dẫn đến thường xuyên gián đoạn đơn hàng sản xuất do không đủ nguyên vật liệu;
 • Khó khăn trong việc lập kế hoạch sản xuất và thực hiện kiểm soát việc thực hiện đơn hàng: kế hoạch sản xuất thường xuyên bị điều chỉnh do các đơn hàng khẩn và các đơn hàng quá hạn.

Triển khai giải pháp phần mềm lớp ERP dành cho doanh nghiệp sản xuất "1C:Quản lý tổng thể (ARM)"

Thiết lập ban đầu

Sản xuất theo đơn hàng

Đối với việc sản xuất theo đơn hàng đóng gói đất sét theo từng mức 1.25 kg, 2.5 kg và 12 kg, công ty sử dụng đất sét dẻo đặt mua từ Tây Ban Nha. Do đó, trong danh mục "Mặt hàng" tạo thư mục "Đất sét dẻo" có các phần tử (mặt hàng):

 • "Đất sét Tây Ban Nha" là đất sét được cung cấp từ Tây Ban Nha tính bằng ki lô gam;
 • "Đất sét loại 1.25 kg", " Đất sét loại 2.5 kg" và " Đất sét loại 12 kg". Đây là sản phẩm được tính toán theo khối lượng có bảng kê chi tiết mà trong đó chỉ ra chi phí đất sét theo ki lô gam cho mỗi loại.

Sản xuất hàng loạt  

Đối với sản xuất hàng loạt các sản phẩm từ đất sét, công ty sử dụng đất sét đúc khuôn của nhà sản xuất trong nước. Do đó, trong danh mục "Mặt hàng", chúng ta tạo thư mục "Đất sét đúc khuôn" với các phần tử đất sét được cung cấp tính bằng ki lô gam.  

Đồng thời tạo thư mục "Đồ chơi cho bé" trong đó đưa ra sản phẩm xuất xưởng tương ứng như "Con rồng" và "Máy bay".  

Bán sản phẩm qua các điểm bán của công ty  

Trong “1C:ARM” chúng ta quản lý điểm bán như là đối tác của công ty. Để thực hiện điều này, trong danh mục "Đối tác", tạo thư mục "Điểm bán riêng biệt" với 04 đối tác là từng điểm bán của công ty.  

Đối với mỗi điểm bán, trong chương trình, sẽ tạo những kho bãi riêng và quỹ tiền mặt riêng tương ứng. Do đó với thao tác tương tự, trong danh mục "Kho bãi" tạo 04 kho, còng trong  danh mục "Quỹ tiền mặt" tạo 04 quỹ tiền mặt.  

Khi đó bán hàng qua điểm bán của công ty, chúng ta áp dụng sơ đồ sau:  

 • Đầu mỗi tuần, sản phẩm sẽ được giao từ kho chính xuống kho điểm bán bằng chứng từ "Điều chuyển vật tư"; 
 • Vào cuối tuần, khi nhận báo cáo của điểm bán về bán hàng, trong phần mềm tạo chứng từ "Phiếu xuất kho" thể hiện việc giao hàng từ kho của điểm bán; 
 • Dựa trên cơ sở chứng từ phiếu xuất kho, thu tiền vào quỹ tiền mặt của điểm bán bằng chứng từ "Thu tiền;  
 • Vào cuối tháng, doanh thu từ điểm bán sẽ chuyển sang quỹ chính của doanh nghiệp bằng chứng từ "Chuyển tiền".

Quy trình nghiệp vụ chính trong sản xuất hàng loạt khi ứng dụng 1C:ARM

Quy trình mua vật tư 

Khi đến mức vật tư (đất sét dẻo) tối thiểu, người quản lý ký hợp đồng với nhà cung cấp để họ giao lô hàng mới. Trong chương trình tạo "Đơn hàng đặt nhà cung cấp" có chỉ ra ngày dự tính nhận hàng “Ngày tiếp nhận”. Quản lý nhận hóa đơn từ nhà cung cấp và tạo chứng từ “Hóa đơn nhận hàng” trong phần mềm và chuyển hóa đơn cho kế toán.

Sau khi giám đốc phê duyệt thanh toán đơn hàng đặt nhà cung cấp, kế toán trả tiền hóa đơn. Kế toán tạo chứng từ "Chi từ tài khoản" trong chương trình.

Khi nhận hàng, người quản lý lập chứng từ nhập đất sét dẻo từ nhà cung cấp "Phiếu nhập kho".

Dữ liệu của bộ chứng từ này đều được điền tự động trên cơ sở “Đơn hàng đặt nhà cung cấp” và có thể thiết lập để tự động chuyển nhiệm vụ, quy trình tới người thực hiện.
 
Đây cũng là những nguyên tắc chung khi làm việc theo quy trình trong phần mềm “1C:Quản lý tổng thể”.


 
Quy trình sản xuất 

Giám đốc lập và phê duyệt kế hoạch bán hàng và kế hoạch sản xuất dựa trên cơ sở bán hàng do điểm bán thực hiện trong kỳ phân tích của năm trước có tăng lên 10%. 

Dựa vào kế hoạch sản xuất do giám đốc phê duyệt, quản lý đặt ra cho thợ đúc nhiệm vụ trong tuần bằng chứng từ "Đơn hàng sản xuất".

Trong quá trình sản xuất, khi tiếp nhận yêu cầu từ thợ đúc, quản lý cấp đất sét dẻo từ kho đến bộ phận cần thiết. Quản lý cấp đất sét này bằng chứng từ "Điều chuyển vật tư". 

Hàng ngày, quản lý nhận thành phẩm từ thợ đúc và nhập kho thành phẩm bằng chứng từ "Sản xuất" mà được tạo trên cơ sở đơn hàng sản xuất.

 

Một số quy trình khác

Kế toán một lần trong hai tuần tính toán việc trả lương cho thợ đúc bằng chứng từ "Tính lương". Việc tính lương được tính toán bằng việc thực hiện số lượng thành phẩm nhân với mức phí.   

Quản lý một lần trong hai tuần tiến hành kiểm tra kho bãi và như vậy xác định chi phí đất sét dẻo. Quản lý tạo chứng từ "Phân bổ chi phí". Chỉ ra trên thẻ "Sản phẩm" sản phẩm xuất xưởng trong kỳ báo cáo, trên thẻ "Vật tư" chỉ ra số lượng đất sét dẻo đã sử dụng, trên thẻ "Chi phí" chỉ ra lương của thợ đúc và chi phí được tự động phân bổ. 

Quản lý cấp sản phẩm theo kế hoạch bán hàng từ kho chính đến điểm bán. Cấp sản phẩm được thực hiện bằng chứng từ "Điều chuyển vật tư".


Hàng ngày, quản lý điểm bán thực hiện bán sản phẩm tại các điểm bán bằng chứng từ "Phiếu xuất kho" và "Thu tiền". Vào cuối tháng, doanh thu từ điểm bán được nộp về quỹ chính của doanh nghiệp. Quản lý điểm bán nộp doanh thu bằng chứng từ "Chuyển tiền". 

Quy trình nghiệp vụ chính trong sản xuất theo đơn hàng khi ứng dụng 1C:ARM  

Quy trình mua hàng  

Khi đến mức vật tư (đất sét dẻo) tối thiểu, quản lý ký hợp đồng với nhà cung cấp để họ giao lô hàng mới. Trong chương trình tạo "Đơn hàng đặt nhà cung cấp" có chỉ ra ngày dự tính nhận hàng. Quản lý nhận hóa đơn từ nhà cung cấp và chuyển hóa đơn cho kế toán để thanh toán.  

Sau khi giám đốc phê duyệt thanh toán, kế toán:  

 • Chuyển tiền từ tài khoản Việt Nam đồng sang tài khoản ngoại tể để mua ngoại tệ. Kế toán thực hiện việc chuyển tiền bằng chứng từ "Chi tiền từ tài khoản" có chỉ ra tài khoản Việt Nam đồng và chứng từ "Thu tiền vào tài khoản" có chỉ ra tài khoản ngoại tệ; 
 • Thanh toán hóa đơn của nhà cung cấp từ tài khoản ngoại tệ. Thực hiện thanh toán bằng chứng từ "Chi từ tài khoản"; 
 • Tính toán và thanh toán từ tài khoản Việt Nam đồng cho các cơ quan hải quan tiền thuế. Thực hiện việc thanh toán bằng chứng từ "Chi từ tài khoản"; 
 • Ghi tăng hàng hóa bằng chứng từ phiếu nhập kho, tạo hóa đơn GTGT có chỉ ra số tờ khai hải quan; 
 • Dựa vào phiếu nhập kho tạo chi phí bổ sung đối với việc thanh toán thuế hải quan và thuế GTGT bằng chứng từ "Chi phí bổ sung", tính toán khoản ứng trước đã trả trước đây; 
 • Thực hiện thanh toán dịch vụ cho công ty vận chuyển bằng chứng từ "Chi từ tài khoản". 
Quy trình sản xuất  

Quản lý tiếp nhận đơn hàng của khách để đóng gói đất sét và gửi cho họ hóa đơn thanh toán.  

Khi nhận hóa đơn từ khách, kế toán tạo chứng từ "Thu vào tài khoản" dựa trên cơ sở chứng từ đơn hàng của khách trong chương trình.  

Trên cơ sở chứng từ đơn hàng của khách, quản lý tạo chứng từ "Đơn hàng sản xuất". Từ biểu mẫu chứng từ "Đơn hàng sản xuất" in "Phiếu yêu cầu vật tư" mà theo đó cấp số lượng đất sét cần thiết cho thợ đóng gói. Bản in thứ hai "Phiếu yêu cầu vật tư" đưa cho thợ đóng gói như là nhiệm vụ.  

Tại kho chính, thợ đóng gói đóng gói đất sét dẻo theo nhiệm vụ. Sau khi kết thúc công việc hoàn trả lại "Phiếu yêu cầu vật tư" có đánh dấu thực hiện công việc.  

Trên cơ sở đơn hàng sản xuất, quản lý tạo chứng từ "Sản xuất". Thực hiện giao hàng trong chương trình bằng chứng từ "Phiếu xuất kho".  

Một số quy trình khác

Trên cơ sở chứng từ đơn hàng của khách, kế toán tính lương cho thợ đóng gói bằng chứng từ "Công khoán".   

Vào ngày cuối cùng của tháng, kế toán:  

 • Tính lương cho nhân sự hành chính bằng chứng từ "Tính lương";
 • Phản ánh hóa đơn thuê nhà, điện thoại, điện nước và các chi phí chung trong chương trình bằng chứng từ "Đơn hàng đặt nhà cung cấp" và ghi nhận chúng bằng chứng từ "Hóa đơn nhận hàng";
 • Bằng chứng từ "Tính thuế" đưa vào chương trình các khoản thuế đã tính bên ngoài 1C:Quản lý tổng thể;
 • Thực hiện giao dịch "Đóng tháng". 
Khi đó chương trình sẽ tự động tính toán “Tính chi phí trực tiếp”, “Phân bổ chi phí”, “Tính giá thành sản phẩm” và “Báo cáo kết quả kinh doanh”


Sơ đồ tập hợp và phân bổ chi phí để tính giá thành sản phẩm với 1C:ARM

Kết quả của dự án triển khai  

Giải pháp 1C:ARM tự động các quy trình làm việc giúp công ty:  

 • Nhận thông tin về việc bán hàng thực tế một cách nhanh chóng; 
 • Kiểm soát giá thành của sản phẩm xuất xưởng; 
 • Tiến hành phân tích so sánh lãi/lỗ của các đơn hàng riêng biệt; 
 • Lập kế hoạch và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất; 
 • Kiểm soát số dư và biến động vật tư trong các kho.
Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".