Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Thông tin triển khai

Ứng dụng phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" tại Công ty TNHH Thương mại Thiên Phong
09/05/2015 - Số lần đọc: 824

Công ty TNHH Thương mại Thiên Phong

  


Thông tin khách hàng 

Tên khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Thiên Phong

Địa chỉ trụ sở: 15/62 Ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội.

Hình thức triển khai: Trực tiếp

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ (vận tải taxi)

1. Thông tin triển khai

Khách hàng sử dụng: Giải pháp phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 - mở rộng

Địa điểm áp dụng: Số 01 Long Biên, Hà Nội

Số vị trí làm việc tự động hóa: 25

Phương án làm việc: Client - server 

2. Yêu cầu khách hàng 

 Cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin liên quan  đến các nhóm vấn đề như: 

 • Sản xuất theo quy trình định mức, tính giá thành các sản phẩm;
 • Xác định doanh thu, lãi lỗ hàng kỳ theo từng sản phẩm;
 • Quản lý tình hình kho; 
 • Quản lý khấu hao TSCĐ và CCDC; 
 • Quản lý phân hệ vốn bằng tiền, mua hàng, bán hàng;
 • Quản lý các khoản tạm ứng; lương cho từng nhân viên; 
 • Kết quả kinh doanh...
Các yêu cầu đặc thù:
 • Quản lý phương tiện
  • Theo dõi các thông tin chi tiết của xe đang hoạt động: Số hiệu, biển kiểm soát, số máy, chủng loại, nước sản xuất, số khung, màu sơn, đời xe,... đăng ký xe: số đăng ký, ngày kiểm tra, ngày hết hạn...
 • Quản lý lái xe
  • Theo dõi chi tiết thông tin của lái xe như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư, điện thoại, giấy phép lái xe (hạng, ngày cấp, ngày hết hạn...), giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy khám sức khỏe (ngày cấp, ngày hết hạn), địa chỉ liên hệ;
  • Theo dõi chi tiết xe mà lái xe sử dụng: biển kiểm soát, số đàm...
 • Quản lý hợp đồng
  • Theo dõi theo hai dạng hợp đồng: hợp đồng trả góp đối với các xe cổ phần, hợp đồng xe hãng đối với các xe chạy theo hình thức xe hãng;
  • Trên hợp đồng theo dõi đầy đủ các thông tin về thời hạn hiệu lực hợp đồng, lãi suất, ngày thanh toán, số tháng thanh toán, giá trị hợp đồng, tên xe và số đàm của xe mà lái xe sử dụng;
 • Quản lý các khoản phải thu xe cổ phần
  • Đối với xe cổ phần, được áp dụng hình thức trả góp. lái xe sẽ thanh toán một phần tiền xe cho công ty, số còn lại sẽ được trả dần trong một khoảng thời gian nhất định;
  • Hàng tháng sẽ tính các khoản phải thu của lái xe bao gồm: lãi vay, gốc vay/tháng, các phí cố định (phí bộ đàm, phí công đoàn, phí GPS,...), các phí thu thêm khác (bảo hiểm, phí trạm nghỉ chờ khách...), lãi trả chậm…. các khoản phải thu này sẽ được chương trình tự động tính toán theo công thức mặc định từ trước.
 • Quản lý các khoản phải thu xe hãng
  • Theo dõi chi tiết từng ngày hoạt động của lái xe và doanh thu cụ thể của từng ngày. Cuối tháng kế toán sẽ lập ra báo cáo tổng hợp số ngày đi làm của lái xe và tổng doanh thu lái xe phải nộp
 • Quản lý mảng sửa chữa (Gara)
  • Theo dõi chi tiết: số phiếu sửa chữa, ngày sửa chữa, lái xe sửa chữa, số đàm hoặc biển kiểm soát của xe vào sữa chữa;
  • Mỗi phiếu sửa chữa sẽ theo dõi là xe công ty hay xe ngoài, xe có bảo hiểm hay không, mức hỗ trợ chi tiết của từng xe;
  • Quy trình lập phiếu sửa chữa sẽ đi từ khâu: cố vấn dịch vụ lập báo giá sửa chữa cho từng xe khi báo giá kết thúc thì dựa trên cơ sở báo giá kế toán sẽ lập phiếu sữa chữa để ghi nhận doanh thu, giá vốn và công nợ phải thu;
 • Báo cáo:
  • Báo cáo trả góp: thể hiện các khoản thực tế phải thu của lái xe; trên báo cáo có chi tiết theo tên lái xe, biển kiểm soát, số đàm... các khoản phải thu của lái xe cụ thể theo từng dạng (lãi vay, tổng gốc vay còn lại, gốc vay/ tháng, các loại phí...), số đã thu và số còn lại phải thu...
  • Báo cáo trả góp kế hoạch: thể hiện các khoản dự kiến phải thu trong tháng của lái xe;
  • Báo cáo danh sách lái xe: theo các thông tin chi tiết đã khai báo trước đó;
  • Báo cáo thay đổi lãi suất;
  • Báo cáo doanh thu xe hãng;
  • Báo cáo cảnh báo công nợ quá hạn;
  • Báo cáo lãi lỗ theo xe;
  • Báo cáo lãi lỗ chi tiết theo từng báo giá (mảng gara).

3. Nhật ký triển khai 

Buổi 1:

 • Cài đặt phần mềm, giới thiệu tổng quan về chương trình và các phần hành trong chương trình;
 • Hướng dẫn thiết lập thông tin và các tham số ban đầu:
  • Thông tin doanh nghiệp;
  • Khai báo bộ phận;
  • Khai báo danh mục mặt hàng, đối tác;
  • Khai báo danh mục xe và lái xe;
  • Khai báo các thông tin liên quan đến hợp đồng trả góp.
Buổi 2:
 • Hướng dẫn khai báo và nhập số dư ban đầu;
 • Hướng dẫn quy trình mua hàng:
  • Khai báo thông tin vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua mới;
  • Nhập hàng vào kho;
  • Hạch toán mua dịch vụ;
  • Hạch toán chi phí bổ sung (chi phí vận chuyển);
 • Hướng dẫn phần hành vốn bằng tiền.
Buổi 3:
 • Hướng dẫn quy trình TSCĐ:
  • Khai báo thông tin TSCĐ mua mới;
  • Khai báo hóa đơn mua TSCĐ;
  • Đưa TSCĐ vào sử dụng;
  • Thay đổi tham số khấu hao: nguyên giá, thời gian sử dụng, phương pháp định khoản...
  • Nâng cấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
 • Hướng dẫn quy trình công cụ dụng cụ:
  • Mua mới công cụ dụng cụ;
  • Đưa CCDC vào sử dụng;
  • Theo dõi phân bổ CCDC;
 • Hướng dẫn hạch toán chi phí trả trước và theo dõi phân bổ chi phí trả trước.
Buổi 4:
 • Hướng dẫn thực hiện các công cụ tính toán tự động về các khoản phải thu của lái xe;
 • Hướng dẫn quy trình tiền lương:
  •  Khai báo thông tin cá nhân;
  • Tiếp nhận cá nhân vào doanh nghiệp: khai báo bộ phận, chức vụ và mức lương;
  • Tính lương và các khoản trích theo lương;
  • Định khoản các bút toán liên quan đến tiền lương;
  • Thanh toán tiền lương cho người lao động;
  • Hướng dẫn kết nhập danh sách cá nhân từ phần mềm vào excel.
Buổi 5:
 • Hướng dẫn nhập liệu mảng xe cổ phần;
 • Hướng dẫn nhập liệu tại xưởng sửa chữa;
 • Hướng dẫn nhập liệu mảng xe hãng;
 • Hướng dẫn kết nhập danh mục từ excel vào phần mềm 1C.
Buổi 6:
 • Giải đáp các thắc mắc về các phần hành trước đã hướng dẫn;
 • Quy trình sao lưu dữ liệu, kết chuyển chứng từ hàng loạt, xóa danh mục, chứng từ;
 • Hướng dẫn kết chuyển cuối kỳ, xác định kết quả kinh doanh;
 • Xem báo cáo:
  • Báo cáo mua hàng;
  • Báo cáo bán hàng;
  • Báo cáo công nợ;
  • Báo cáo biến động hàng tồn kho;
  • Báo cáo tiền mặt, tiền gửi;
  • Bảng cân đối tài khoản;
  • Bảng kê khấu hao TSCĐ;
  • Sổ sách kế toán (sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, bảng cân đối phát sinh...);
  • Báo cáo tài chính;
 • Nghiệm thu phần mềm và chuyển sang giai đoạn hỗ trợ.Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".