Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Hướng dẫn quy trình 1C:BÁN LẺ 8

Quy trình điều chuyển hàng hóa
24/01/2014 - Số lần đọc: 2318

I. Điều chuyển hàng hóa giữa các kho của cửa hàng

1. Quy trình điều chuyển hàng hóa giữa các kho của cửa hàng

Lập chứng từ “Phiếu chuyển kho” 

Thông thường, đây là điều chuyển hàng hóa ra gian hàng từ nhà kho hoặc điều chuyển vào kho hàng của cửa hàng khi bán hàng phát hiện hàng hỏng. Có 3 cách tạo điều chuyển Phiếu chuyển kho 

 • Cách 1: Lập Phiếu chuyển kho bằng mục lệnh trong menu Kho bãi

Vào menu Kho bãi/ Chuyển kho nội bộ/ Phiếu chuyển kho/ Tạo mới. Điền thông tin như hình dưới. 


Cách 2: Lập Phiếu chuyển kho dựa trên cơ sở chứng từ “Tiếp nhận hàng hóa”

Khi đó, dòng hàng hóa và kho nơi gửi được điền theo chứng từ cơ sở.

Cách 3: Lập Phiếu chuyển kho bằng bộ xử lý “Phân tích hàng tồn trong kho”

Vào menu Kho bãi / Công cụ  Phân tích hàng tồn và tạo phiếu chuyển kho 

VD: Sáng ngày 23/04/2013, thủ kho cửa hàng dự định chuyển hàng từ kho sang gian hàng. Thủ kho nhập: 

Kỳ phân tích bán hàng từ: 21.04.2013 đến 22.04.2013

Đảm bảo hàng bán đủ cho: 4 ngày

Với số lượng hàng tồn dự tính cho : 3 ngày

Hàng tồn hiện tại không lớn hơn: 1 ngày bán hàng

Sau khi điền các tham số của bộ xử lý, kích nút “Tính toán”

Hệ thống tính toán số lượng khuyến cáo hàng hóa cần điều chuyển, căn cứ theo số ngày bán hàng đã khai báo và số lượng ngày bán hàng hàng tồn đầu ra, theo công thức sau: 

Cần điều chuyển = Nhu cầu = Bán hàng trung bình x (ngày cần đảm bảo + ngày tồn hàng dự tính) 

Trong đó: Bán hàng trung bình = số lượng bán hàng/ số ngày bán hàng 

Chú ý: Hàng tồn hiện tại không lớn hơn ? ngày, phải điền ? sao cho hàng tồn kho nhận (báo cáo nhập xuất tồn) < bán hàng trung bình x ? 

Sau khi tính toán nhu cầu hàng hóa cần điều chuyển, nhấn nút “Tạo lệnh” chương trình sẽ tạo ra chứng từ “Phiếu chuyển kho” 

2. Các báo cáo liên quan 

Biến động hàng hóa và gom nhóm theo kho bãi


II. Điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng trong một doanh nghiệp

1.Quy trình điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng trong  doanh nghiệp 

Trong quá trình bán hàng định kỳ có thể phát sinh nhu cầu tái phân bổ hàng hóa giữa các cửa hàng. Ví dụ, khi bán hàng không đồng đều hoặc không tương ứng với dự báo. Trong trường hợp này, người quản lý văn phòng trung tâm hoặc cửa hàng trên cở sở phân tích bán hàng và hàng tồn sẽ lập ra chứng từ Điều chuyển hàng hóa nội bộ từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. 

 • Bước 1: Lập chứng từ “Đơn hàng điều chuyển nội bộ”
 • Bước 2: Lập chứng từ “Điều chuyển hàng hóa nội bộ”
 • Bước 3: Lập chứng từ “Phiếu nhập kho”

Bước 1: Lập chứng từ “Đơn hàng điều chuyển nội bộ”

Chứng từ Đơn hàng điều chuyển nội bộ được dùng để xác định nhu cầu cần điều chuyển hàng hóa từ trung tâm phân phối trong hệ thống quản lý hoặc từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. 

Vào menu Vật tư mua hàng/ Cung ứng/ Đơn hàng điều chuyển nội bộ/ Tạo mới

Bước 2: Lập chứng từ “Điều chuyển hàng hóa nội bộ” 

Trên cơ sở chứng từ “Đơn hàng điều chuyển nội bộ” lập chứng từ “Điều chuyển hàng hóa nội bộ”

Các thông tin được thể hiện như hình dưới:

đ

Bước 3: Lập chứng từ “Phiếu xuất kho” và “Phiếu nhập kho” 

Trên cơ sở chứng từ “Điều chuyển hàng hóa nội bộ” lập chứng từ “Phiếu xuất kho” tại kho gửi và “Phiếu nhập kho” tại kho nhận. 

Phiếu xuất kho tại kho gửi: Trong biểu mẫu chứng từ “Điều chuyển hàng hóa nội bộ”, nhấn nút Tạo trên cơ sở, chọn “Phiếu xuất kho”.

Phiếu nhập kho tại kho nhận: Trong biểu mẫu chứng từ “Điều chuyển hàng hóa nội bộ”, nhấn nút Tạo trên cơ sở, chọn “Phiếu nhập kho"

2. Báo cáo liên quan

Hàng tồn trong kho

III. Điểu chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng của các doanh nghiệp khác nhau cùng một kho

 1. Quy trình điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng của các doanh nghiệp khác nhau cùng một kho

Chuyển giao hàng hóa từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác được thực hiện bằng chứng từ “Chuyển giao hàng hóa” khi vị trí hàng hóa không thay đổi (hàng vẫn ở trong kho hiện tại). 

Lập chứng từ “Chuyển giao hàng hóa” 

Vào menu Vật tư và mua hàng/ Cung ứng/ Chuyển giao hàng hóa / Tạo mới 

Trên cơ sở chứng từ “Điều chuyển hàng hóa nội bộ” tạo chứng từ “Chuyển giao hàng hóa”

2. Các báo cáo liên quan 

Hàng tồn trong doanh nghiệp: Cho biết số lượng tồn kho các cửa hàng trong doanh nghiệp 

IV. Điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng của các doanh nghiệp khác nhau khác kho 

Thực hiện cả bước II và III 

Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".