Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Hướng dẫn quy trình 1C:KẾ TOÁN 8

Quy trình hạch toán bao bì luân chuyển
06/11/2013 - Số lần đọc: 8981

Tải về

1. Quy trình hạch toán bao bì luân chuyển:

 • Bước 1: Thiết lập ban đầu khi DN sử dụng bao bì luân chuyển
 • Bước 2: Mua bao bì luân chuyển nhập kho
 • Bước 3: Đưa bao bì luân chuyển vào sử dụng
 • Bước 4: Nhận lại bao bì luân chuyển từ khách hàng
 • Bước 5: Thanh lý bao bì luân chuyển
Bước 1: Thiết lập ban đầu khi DN sử dụng bao bì luân chuyển

Thiết lập tham số kế toán sử dụng bao bì luân chuyển :

Vào menu  Công ty / Thiết lập tham số kế toán  => Hàng tồn kho => Đặt dấu hộp kiểm Tiến hành kế toán bao bì luân chuyển => OK

Thiếp lập tham số kế toán

Hình 1. Thiết lập tham số kế toán

Thiết lập kho bao bì:

Để quản trị tốt hơn chúng ta nên thiết lập kho ảo cho Kế toán bao bì luân chuyển bằng cách vào menu Kho bãi / Kho bãi (nơi cất giữ) => Thêm mới

Kho bãi (nơi cất giữ)

Hình 2. Danh mục “Kho bãi”

Bước 2: Mua bao bì luân chuyển nhập kho

Menu Mua hàng / Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ => Thêm mới => Chọn dạng giao dịch “Mua, ký gửi” => OK 

Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ: Mua, ký gửi

Hình 3. Biểu mẫu chứng từ “Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ”

Có thể lập hóa đơn GTGT đầu vào bằng cách nhấn nút lập hóa đơn GTGT trên biểu mẫu chứng từ, sau đó điền các thông tin cần thiết về hóa đơn GTGT nhận được:

Hóa đơn GTGT đầu vào

Hình 4. Biểu mẫu lập hóa đơn GTGT đầu vào

Sau khi kết chuyển chứng từ “Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ” chúng ta nhấn nút “Nợ/Có” trên thanh lệnh phía trên biểu mẫu để xem các bút toán định khoản.

Kết quả kết chuyển chứng từ Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ

 Hình 5. Kết quả kết chuyển chứng từ “Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ”

Bước 3: Đưa bao bì luân chuyển vào sử dụng

Điều chuyển bao bì từ kho bao bì chưa sử dụng sang kho bao bì đang luân chuyển.

Vào menu Kho bãi / Điều chuyển hàng hóa nội bộ => Thêm mới => Chọn dạng giao dịch “Hàng hóa, Thành phẩm” => OK
 
Điều chuyển hàng hóa nội bộ: Hàng hóa, thành phẩm

Hình 6. Biểu mẫu chứng từ “Điều chuyển hàng hóa nội bộ”

Hạch toán giá trị bao bì luân chuyển đưa vào kho sử dụng.

Vào Menu Giao dịch / Giao dịch thủ công (phiếu kế toán) => Thêm mới => TK Nợ 1428, TK Có 1566, Khoản mục Có 1: Tên loại bao bì luân chuyển, Khoản mục

 Có 2: Kho bao bì đang luân chuyển, điền số lượng, thành tiền => OK

Giao dịch thủ công (phiếu kế toán)

Hình 7. Bút toán đưa bao bì luân chuyển vào sử dụng

Phân bổ giá trị luân chuyển vào kỳ hạch toán

Phân bổ đều theo tháng: 

Nếu giá trị bao bì luân chuyển được phân bổ đều theo tháng (giống như phân bổ chi phí CCDC) thì ngay từ khi hạch toán như hình 8 chúng ta sẽ phân bổ như sau: Khoản mục Nợ của TK 1428 => Chọn dạng chi phí trả trước: Chi phí bao bì luân chuyển, chọn thời gian phân bổ chi phí, chọn TK chi phí phù hợp (641, 6421, 154...). 

Cuối kỳ, khi thực hiện đóng sổ chi phí bao bì luân chuyển sẽ được tự tập tính và đưa vào TK chi phí tương ứng.

Chi phí trả trước

Phân bổ theo tiêu chí đặc thù của từng doanh nghiệp:

Việc phân bổ này được tính toán theo các tiêu chí riêng của từng doanh nghiệp và được thực hiện trên Phiếu kế toán như sau:

Vào menu Giao dịch / Giao dịch thủ công (Phiếu kế toán) => Thêm mới => TK Nợ: chọn TK chi phí phù hợp (641, 642, 154...) => TK Có TK 1428 => Số tiền
điền số tiền phân bổ cho kỳ hạch toán

Giao dịch thủ công (phiếu kế toán)
 
Hình 8. Bút toán phân bổ giá trị bao bì luân chuyển

Xuất bao bì luân chuyển sang kho đóng gói hàng hóa: 

Vào menu Kho bãi / Điều chuyển hàng hóa nội bộThêm mới 

Điều chuyển hàng hóa nội bộ: Hàng hóa và thành phẩm
 
Hình 9. Điều chuyển bao bì luân chuyển sang “Kho hàng hóa”

Lưu ý: 

Hàng hóa ở kho nào thì điều chuyển bao bì phù hợp vào kho đó.

Giao hàng cho khách kèm theo Bao bì luân chuyển phải thu lại.

Vào menu Bán hàng / Giao hàng và cung cấp dịch vụ => Thêm mới => Chọn dạng giao dịch “Bán, ký gửi"  => Tại thẻ “Hàng hóa” điền các mặt hàng xuất bán cho khách hàng.

Giao hàng và cung cấp dịch vụ: Bán, ký gửi
 
 Hình 10. Điền thẻ hàng hóa trên chứng từ “Giao hàng và cung cấp dịch vụ”

Tại thẻ “Bao bì” chọn loại bao bì giao cho khách hàng, số lượng, đơn giá.

Giao hàng và cung cấp dịch vụ: Bán, ký gửi

Hình 11. Điền thông tin tại thẻ “Bao bì” trên chứng từ “Giao hàng và cung cấp dịch vụ”

Tại thẻ “TK hạch toán” chọn TK kế toán bao bì: 13881.

Giao dịch và cung cấp dịch vụ: Bán, ký gửi

Hình 12. TK hạch toán kế toán bao bì luân chuyển

Bước 4: Nhận lại bao bì luân chuyển từ khách hàng

Nhận lại bao bì luân chuyển từ khách hàng.

Vào menu Bán hàng / Nhận hàng bán bị trả lạiThêm mới → Chọn dạng giao dịch “Bán, ký gửi” → Tại mục tin “Chứng từ xuất hàng” chọn chứng từ xuất bán hàng hóa cho khách hàng có kèm theo bao bì, sau đó nhấn nút “Điền” (Điền theo chứng từ xuất hàng).
 
Nhận hàng bán bị trả lại: Bán, ký gửi

Hình 13. Nhận lại bao bì luân chuyển từ khách hàng

Nhận bồi thường bao bì luân chuyển của khách hàng.

Vì lý do nào đó mà khách hàng làm mất, làm hỏng bao bì và buộc phải bồi thường cho đơn vị thì ta coi việc bồi thường đó như việc bán hàng hóa đó cho khách hàng.

Nhận lại bao bì luân chuyển từ khách hàng: Hạch toán tương tự hình 13

Nhận hàng bán bị trả lại: Bán, ký gửi

Hạch toán khoản bao bì luân chuyển khách hàng phải bồi thường:

Vào menu Bán hàng / Giao hàng và cung cấp dịch vụThêm mới → Chọn dạng giao dịch “Bán, ký gửi” → Điền các mục tin cần thiết: đối tác, hợp đồng, kho bãi: Kho bao bì đang luân chuyển → Tại thẻ “Hàng hóa” chọn loại hàng hóa là bao bì đó, chọn số lượng bao bì, đơn giá (là đơn giá mà khách hàng thực tế bồi thường).

Lưu ý:
 Có thể điền hộp bảng của chứng từ một cách tự động bằng cách chọn chứng từ hạch toán.

Giao hàng và cung cấp dịch vụ: Bán, ký gửi

 Hình 14. Nhận bồi thường bao bì luân chuyển của khách hàng

Sau khi kết chuyển chứng từ “Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ” chúng ta nhấn nút “Nợ/Có” trên thanh lệnh phía trên biểu mẫu để xem các bút toán định khoản.
 
Kết quả kết chuyển chứng từ Giao hàng và cung cấp dịch vụ


Bước 5: Thanh lý bao bì luân chuyển

Khi bao bì luân chuyển bị hỏng cần phải thanh lý ta sẽ ghi giảm số lượng bao bì luân chuyển đó từ kho Bao bì đang luân chuyển.

Vào menu Kho bãi / Ghi giảm hàng hóaThêm mới → Chọn dạng giao dịch “Hàng hóa, Thành phẩm” → Tại thẻ “Bao bì” chọn tên và số lượng bao bì cần ghi giảm → Kho bãi: Kho bao bì đang luân chuyển.

Ghi giảm hàng hóa: Hàng hóa, thành phẩm

Hình 15. Ghi giảm bao bì trong kho

2. Các Báo cáo

Báo cáo biến động hàng tồn kho:

Menu Báo cáo / Báo cáo quản trị / Báo cáo biến động hàng tồn kho → Cách trình bày: Kho bãi - Mặt hàng, Kỳ báo cáo → Nhấn nút “Lập báo cáo”.

Báo cáo biến động hàng tồn kho

Hình 16. Báo cáo biến động hàng tồn kho

Thẻ kho bao bì luân chuyển bao bì luần chuyển:

Thẻ kho (mẫu số S09-DNN)


Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".