Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Hướng dẫn quy trình 1C:KẾ TOÁN 8

Quy trình hạch toán xuất công cụ, dụng cụ qua tài TK 142, 242
05/11/2013 - Số lần đọc: 21264

Tải về

Đây là một trong những quy trình khá phức tạp đối với kế toán viên mới vào nghề. Vì vậy trước khi vào phần hướng dẫn thực hiên trên phần mềm, chúng ta cùng điểm qua về quy định chung về định khoản và hạch toán các nghiệp vụ liên quan tới CCDC
 • Khi mua công cụ dụng cụ nhập kho:
  • Nợ TK 153
  • Nợ TK 133
   • Có TK 331
 • Nếu phân bổ giá trị trong thời gian 1 năm:
  • Khi xuất CCDC:
   • Nợ TK 142
    • Có TK 153
  • Phân bổ giá trị:
   •  Nợ TK 1547, 642
    • Có TK 142
 • Nếu phân bổ giá trị trong thời gian lớn hơn 1 năm:
  • Khi xuất CCDC: 
   •  Nợ TK 242
    • Có TK 153
  • Phân bổ giá trị: 
   •   Nợ TK 1547, 642
    • Có TK 242
Sau đây là cách hạch toán nghiệp vụ CCDC trên phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8"

1. Quy trình thực hiện

 Ta thực hiện qua 3 bước:
 • Bước 1: Mua CCDC
 • Bước 2: Tạo tiểu khoản của tài khoản 142, 242
 • Bước 3: Đưa CCDC vào sử dụng
Bước 1: Mua CCDC

Menu Mua hàng/Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ =>Thêm mới” => Chọn dạng giao dịch của chứng từ “Mua, ký gửi” => Khai báo các thông tin cần thiết, như: Doanh nghiệp, Kho bãi, Đối tác, Hợp đồng. Tại thẻ Hàng hóa trong hộp bảng, chúng ta chọn CCDC mua về và điền số lượng, đơn giá... Sau đó nhấn nút OK.

Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ: Mua, ký gửi

Hình 1. Chứng từ tiếp nhận công cụ, dụng cụ vào kho

Bước 2: Tạo tiểu khoản của tài khoản 142,242

Tạo mới các tiểu khoản 1422 và 2421 lần lượt thuộc các tài khoản 142, 242
 Vào Menu Công ty/Hệ thống tài khoản/Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp. Các tiểu khoản này cần phải có các dạng khoản mục giống với các dạng khoản mục của TK 15322.

Tài khoản: 1422

 Hình 2. Tài khoản 1422 – Chi phí công cụ, dụng cụ phân bổ

Tài khoản: Mới

 Hình 3. Tài khoản 2421 – Chi phí phân bổ công cụ, dụng cụ dài hạn

Bước 3: Khi xuất kho đưa CCDC vào sử dụng

Vào menu Sản xuất/Đưa công cụ, dụng cụ vào sử dụng => Thêm mới chứng từ => Chúng ta điền các thông tin cần thiết, như: Doanh nghiệp, Kho bãi, Bộ phận. Tại thẻ “Công cụ, dụng cụ” chúng ta chọn công cụ, dụng cụ cần đưa vào sử dụng, mục đích sử dụng, TK kế toán, TK chuyển giao 1422 hoặc 2421 (tùy vào thời gian sử dụng).

Đưa công cụ, dụng cụ vào sử dụng
 
Hình 4. Đưa công cụ, dụng cụ vào sử dụng

Mục đích sử dụng: Máy in sử dụng tại bộ phận hành chính

Hình 5. Mục đích sử dụng công cụ, dụng cụ

Phần phương pháp định khoản chi phí khấu hao, chúng ta cần chỉ ra tên gọi và tài khoản chi phí khấu hao, để cuối tháng phần mềm tự động phân bổ vào chi phí mà chúng ta chọn. 

Sau đó nhấn nút OK để kết chuyển chứng từ “Đưa công cụ, dụng cụ vào sử dụng”. 
 
Kết quả kết chuyển chứng từ Đưa công cụ, dụng cụ vào sử dụng

 Hình 6. Bút toán định khoản nghiệp vụ đưa công cụ, dụng cụ vào sử dụng

Phân bổ tự động giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất dùng vào chi phí hàng tháng theo mục đích sử dụng đã thiết lập qua chứng từ đóng sổ cuối kỳ: hàng tháng khi lập chứng từ đóng sổ cuối kỳ, giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất dùng sẽ tự động phân bổ.

Sổ bút toán (kế toán doanh nghiệp)

Hình 7. Sổ bút toán chứng từ đóng sổ cuối kỳ

2. Xem các báo cáo liên quan đến công cụ, dụng cụ

Để xem báo cáo công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng, ta mở menu “Báo cáo” => “Bảng cân đối theo một tài khoản” => Tài khoản VT02

Bảng cân đối theo tài khoản VT02 (Qúy 4 năm 2009)

 Hình 8. Bảng cân đối theo tài khoản VT02

Báo cáo tình hình ghi giảm giá trị công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Menu “Báo cáo” → “Bảng cân đối theo một tài khoản” → Chọn tài khoản 1422, 2421

Bảng cân đối theo tài khoản 1422 (Quý 4 năm 2009)  

Hình 9. Bảng cân đối theo tài khoản 1422

3. Báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ

Khi xảy mất mát, hỏng hóc, thanh lý công cụ dụng cụ đang sử dụng cần tiến hành ghi giảm công cụ dụng cụ đang sử dụng. Giá trị công cụ dụng cụ chưa đưa hết vào chi phí sẽ phải quy trách nhiệm cho cá nhân quản lý công cụ dụng cụ đó hoặc đưa toàn bộ giá trị còn lại đó vào chi phí trong kỳ.

Xác định giá trị còn lại của công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng: Dùng báo cáo cân đối theo một tài khoản => tài khoản 1422 hoăc 2421 chẳng hạn.

Bảng cân đối theo tài khoản 1422 (Quý 4 năm 2009)

Hình 10. Bảng cân đối theo tài khoản 1422

Từ bảng cân đối theo tài khoản 1422 như trên, ta thấy Máy in Canon có giá trị còn lại là 3.062.500đ. 

Để ghi giảm Máy in này, ta vào menu “Sản xuất” → “Ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng”

Từ bảng cân đối theo tài khoản 1422 như trên, ta thấy Máy in Canon có giá trị còn lại là 3.062.500đ. Để ghi giảm Máy in này, ta vào menu “Sản xuất” → “Ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng”

Hình 11. Chứng từ “Ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng”

Ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng

Hình 12. Thẻ “Ghi giảm chi phí” của chứng từ “Ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng”

Kết quả kết chuyển chứng từ Ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng 

Hình 13. Bút toán ghi giảm công cụ, dụng cụ

Khi muốn quy trách nhiệm cho cá nhân về sự cố mất, hỏng công cụ, dụng cụ đang sử dụng, ta vào hệ thống tài khoản → chọn tài khoản 1381 thêm dạng khoản mục “Người lao động”. 

Tài khoản: 1381

Hình 14. Tài khoản 1381

Trong biểu mẫu chứng từ “Ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng”, tại thẻ “Ghi giảm chi phí”, mục tin TK chúng ta chọn TK 1381 và chỉ ra “Người lao động trong doanh nghiệp”.

 Ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng

Hình 15. Thẻ “Ghi giảm chi phí” của chứng từ “Ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng”

Kết quả kết chuyển chứng từ Ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng

 Hình 16. Bút toán ghi giảm công cụ, dụng cụ do sử dụng

Báo cáo phải thu của cá nhân trong doanh nghiệp

Bảng cân đối theo tài khoản 1381 (Quý 4 năm 2009)

Hình 17. Bảng cân đối theo tài khoản 1381

Xem các báo cáo ghi giảm CCDC

Bảng cân đối theo tài khoản VT02 (01/10/2009 - 01/01/2010)
 
Hình 18. Bảng cân đối theo tài khoản VT02


 

 


 
 

 Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".