Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Hàng ngày cùng 1C:KẾ TOÁN

Thông tin 16.9
02/10/2013 - Số lần đọc: 11927
Thông tin 16.9

Trong kỳ doanh nghiệp có tiến hành thay đổi mẫu mã hàng hóa ở Showroom để cho mới, Doanh nghiệp quyết định đưa  hàng từ kho thành phẩm ra Showroom để trưng bày.

Bài tập 16.9

Ngày 21/2/2011 Công ty cổ phần đồ gỗ An Dương tiến hành điều chuyển 3 chiếc "Bàn nhân viên" và 3 chiếc "Bàn giám đốc" từ Kho thành phẩm ra Showroom theo lệch điều động số 002 ngày 21/2/2011 của "Bùi Văn Kha; Người vận chuyển là "Nguyễn Văn Thanh"; Phương tiện vận chuyển là ô tô; ký hiệu hóa đơn là NB/11T số 0000001.

Chỉ dẫn: 

Menu Kho bãi / Điều chuyển hàng hóa nội bộ / Thêm / Chọn ngày 21/2/2011; Nơi xuất chọn "Kho thành phẩm"; Nơi nhập chọn "Showroom" / Phần bảng chọn "Bàn nhân viên" số lượng 3; thêm dòng chọn "Bàn giám đốc" số lượng 3 / Chọn thẻ "Bổ sung" / Lệnh điều động  số 002; ngày 21/02/2011; Của "Bùi Văn Kha" (chọn từ danh mục Cá nhân); Người vận chuyển chọn "Xâu ký tự" và ghi "Nguyễn Văn Thanh"; Phương tiện vận chuyển "Ô Tô" / Mẫu hóa đơn chọn "Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ" / OK.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Điều chuyển hàng hóa nội bộ

Hình 16-16. Điều chuyển hàng hóa nội bộ

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Khai báo thông tin phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Hình 16-17. Khai báo thông tin phiếu xuất  kho kiêm vận chuyển nội bộ

Thông tin 16.10

Trong kỳ kế toán của công ty có làm mất hóa đơn giá trị gia tăng. Kế toán đã tìm kỹ và không phát hiện nó nằm ở đâu cả. Kế toán quyết định lập "Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn".

Bài tập 16.10

Ngày 28/2/2011 Công ty cổ phần đồ gỗ An Dương có làm mất liên số 2 của hóa đơn giá trị gia tăng mẫu số 01GTGT3/001 ký hiệu AD/11T số 0000002. Kế toán cần làm "Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn" theo quy định.

Chỉ dẫn: 

Menu Công ty / Quản lý hóa đơn / Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn / Thêm / ngày chọn 28/02/2011 / Doanh nghiệp "Công ty cổ phần đồ gỗ An Dương" / Thẻ "Hóa đơn" ấn thêm chọn ra hóa đơn giá trị gia tăng / Từ số 0000002 / đến số 0000002 / Số lượng 1 / Số liên 1 / Ghi chú "Mất" / OK.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Hình 16-18. Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Thông tin 16.11. Lập thông báo hủy hóa đơn

Hủy hóa đơn là những trường hợp như: doanh nghiệp có sự thay đổi về hình thức mẫu mã, ký hiệu và những thông tin khác trên tờ hóa đơn, Doanh nghiệp sẽ không muốn sử dụng những hóa đơn đã đăng ký phát hành nữa hoặc như kế toán đã xuất hóa đơn và có phát hiện sai sót trên tờ hóa đơn đó. Khi đó cần lập "Thông báo hủy hóa đơn".

Bài tập 16.11

Ngày 28/2/2011 Công ty cổ phần đồ gỗ An Dương chỉ định dùng 100 chứng từ "Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nổi bộ". Sang quý sau công ty sẽ tiến hành dùng mẫu mới. Do đó công ty quyết định hủy 100 số "Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ" từ số 0000101 đến 0000200.

Chỉ dẫn: 

Menu Công ty / Quản lý hóa đơn / Thông báo hủy hóa đơn / Thêm / chọn ngày 28/02/2011 / Doanh nghiệp chọn "Công ty cổ phần đồ gỗ An Dương" / phương án hủy ghi rõ "Thôi không sử dụng" / Thẻ "Hóa đơn" nhấp chuột vào nút "Điền mẫu và ký hiệu phát hành" / xóa bỏ 2 dòng là "Hóa đơn giá trị gia tăng" và "Hóa đơn xuất khẩu" để lại "Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ" / Từ số 0000002; đến số 0000200 / ghi chú và diễn giải "Thôi không sử dụng" / OK.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Thông báo hủy hóa đơn

Hình 16-19. Thông báo hủy hóa đơn

Thông tin 16.12. Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cuối mỗi quý Doanh nghiệp cần làm ra "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" để phản ánh đầy đủ chi tiết số tồn, số đã sử dụng, số bị mất, số hủy… của mỗi loại hóa đơn mà Doanh nghiệp đang sử dụng.

Bài tập 16.12

Vào ngày 31/3/2011 Công ty cổ phần đồ gỗ An Dương tiến hành lập "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong Quý 1.

Số liệu kiểm tra: 

 • Hóa đơn  giá trị gia tăng: 
  • Tổng số đã sử dụng (mất, cháy, hỏng, hủy, sử dụng): 5; 
  • Số sử dụng: 4;
  • Số hủy: 1 (số 0000002);
  • Tồn 495.
 • Hóa đơn xuất khẩu:
  • Số sử dụng: 1;
  • Tồn cuối: 299 (từ số 2 đến 300).
 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:
  • Số sử dụng: 1;
  • Số hủy: 199 (từ số 2 đến 200).

Chỉ dẫn: 

Menu Công ty / Quản lý hóa đơn / Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn / Thêm / chọn ngày 30/3/2011 / Nhấp nút "Điền phần bảng" / OK.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Điền Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hình 16-20. Điền Báo cáo tình hình  sử dụng hóa đơn

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Mẫu in báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn


Hình 16-21.  Mẫu in báo cáo tình hình  sử dụng hóa đơn

Thông tin 16.13. Bảng kê quyết toán hóa đơn


Cuối năm Doanh nghiệp làm "Bảng kê quyết toán hóa đơn" để thực hiện đối chiếu với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn xem có chính xác hay không.

Bài tập 16.13

Giả sử doanh nghiệp lập Bảng kê quyết toán hóa đơn vào ngày 31/3/2011. Số liệu để kiểm tra là:

 • Số còn tiếp tục sử dụng: Hóa đơn GTGT mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu AD/11T, số lượng 495;
 • Hóa đơn  xuất khẩu: mẫu 06HDXK2/001 ký hiệu AH/11T, số lượng 298;
 • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mẫu 03XKNB3/001, ký hiệu NB/11T, số lượng 199.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Làm bảng kê quyết toán hóa đơn

Hình 16-22. Làm bảng kê quyết toán hóa đơn

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Mẫu in bảng kê quyết toán hóa đơn

Hình 16-23. Mẫu in bảng kê quyết toán hóa đơn

Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".