Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Hàng ngày cùng 1C:KẾ TOÁN

Thông tin 16.8
01/10/2013 - Số lần đọc: 7621
Thông tin 16.8

Doanh nghiệp bán hàng xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng.

Bài tập 16.8a

Ngày 10/1/2011 công ty bán hàng cho Công ty TNHH Hoa Ban. Lấy từ kho thành phẩm, theo hợp đồng số BHHB0101, thành phẩm bán gồm:
 • Bàn giám đốc: số lượng 2 chiếc, đơn giá 1.600.000 đồng;
 • Bàn nhân viên: số lượng 4 chiếc, đơn giá 1.350.000 đồng;
 • Hóa đơn GTGT được lập theo ký hiệu AD/11T, số thứ tự là 0000001.
Chỉ dẫn: 

Menu Bán hàng / Giao hàng và cung cấp dịch vụ / Thêm / chọn ngày 10/01/2011 / chọn Doanh nghiệp "Công ty cổ phần đồ  gỗ An Dương" / Kho bãi chọn "Kho thành phẩm" / Đối tác "Công ty TNHH Hoa Ban" (Xem chương 4 - tổ chức thông tin về đối tác) / Hợp đồng "hợp đồng BHHB0101" (Xem mục 7.3 – Tùy chỉnh danh mục hợp đồng) / Thêm mới trong phần bảng "hàng hóa" dòng số 1 chỉ ra  mặt hàng "Bàn giám đốc", số lượng 2, đơn giá 1.600.000 / Thêm dòng số 2 mặt hàng "Bàn nhân viên", số lượng 4, đơn giá 1.350.000 / Kết chuyển chứng từ / Nhấp đường link "Lập hóa đơn GTGT" / Chọn hình thức thanh toán "Tiền mặt" / Mẫu hóa đơn chọn "Hóa đơn giá trị gia tăng" / In hóa đơn / Nút print trên thanh hoặc Ctrl + P.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Chứng từ bán hàng cho khách

Hình 16-12. Chứng từ bán hàng cho khách

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Lập hóa đơn giá trị gia tăng

Hình 16-13. Lập hóa đơn giá trị gia tăng

Chú ý. Chương trình tự động tạo ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn sẽ tự động theo thứ tự tăng dần căn cứ theo "Thông báo phát hành hóa đơn" mà Doanh nghiệp lập.

Bài tập 16.8b

Ngày 11/1/2011 công ty bán hàng cho Công ty TNHH Hùng Vương. Lấy từ kho thành phẩm, theo hợp đồng số BH02, thành phẩm bán gồm:

 • Bàn giám đốc: số lượng 3 chiếc, đơn giá 1.600.000 đồng;
 • Bàn nhân viên: số lượng 5 chiếc, đơn giá 1.350.000 đồng;
 • Hóa đơn GTGT được lập theo ký hiệu AD/11T, số thứ tự là 0000002.

Chỉ dẫn: 

Menu Bán hàng / Giao hàng và cung cấp dịch vụ / Thêm / chọn ngày 11/01/2011 / chọn Doanh nghiệp "Công ty cổ phần đồ  gỗ An Dương" / Kho bãi chọn "Kho thành phẩm" / Đối tác "Công ty TNHH Hùng Vương" (Xem chương 4 - tổ chức thông tin về đối tác) / Hợp đồng "hợp đồng BH02" (Xem mục 7.3 – Tùy chỉnh danh mục hợp đồng) / Thêm mới trong phần bảng "hàng hóa" dòng số 1 chỉ ra  mặt hàng "Bàn giám đốc", số lượng 3, đơn giá 1.600.000 / Thêm dòng số 2 mặt hàng "Bàn nhân viên", số lượng 5, đơn giá 1.350.000 / Kết chuyển chứng từ / Nhấp đường link "Lập hóa đơn GTGT" / Chọn hình thức thanh toán "Tiền mặt" / Mẫu hóa đơn chọn "Hóa đơn giá trị gia tăng" / In hóa đơn / Nút print trên thanh hoặc Ctrl + P.

Bài tập 16.8c

Ngày 20/01/2011, Công ty bán hàng cho Công ty cổ phần Minh Anh, lấy từ kho thành phẩm theo hợp đồng số BHMA0102, bao gồm:

 • Bàn ăn tròn: số lượng 3 chiếc, đơn giá 1.200.000 đồng;
 • Bàn nhân viên: số lượng 5 chiếc, đơn giá 1.350.000 đồng;
 • Hóa đơn GTGT được lập theo ký hiệu AD/11T, số thứ tự là 0000003.

Chỉ dẫn: 

Menu Bán hàng / Giao hàng và cung cấp dịch vụ / Thêm / chọn ngày 20/01/2011 / chọn Doanh nghiệp "Công ty cổ phần đồ  gỗ An Dương" / Kho bãi chọn "Kho thành phẩm" / Đối tác "Công ty cổ phần Minh Anh" (Xem chương 4 - tổ chức thông tin về đối tác) / Hợp đồng "hợp đồng BHMA0102" (Xem mục 7.3 – Tùy chỉnh danh mục hợp đồng) / Thêm mới trong phần bảng "hàng hóa" dòng số 1 chỉ ra  mặt hàng "Bàn ăn tròn", số lượng 3, đơn giá 1.200.000 / Thêm dòng số 2 mặt hàng "Bàn nhân viên", số lượng 5, đơn giá 1.350.000 / Kết chuyển chứng từ / Nhấp đường link "Lập hóa đơn GTGT" / Chọn hình thức thanh toán "Chuyển khoản" / Mẫu hóa đơn chọn "Hóa đơn giá trị gia tăng" / In hóa đơn / Nút print trên thanh hoặc Ctrl + P.

Bài tập 16.8d

Ngày 10/02/2011, Công ty bán hàng cho Công ty cổ phần Minh Anh, lấy từ kho thành phẩm bổ sung theo hợp đồng số BHMA0102, bao gồm:

 • Bàn nhân viên: số lượng 3 chiếc, đơn giá 1.400.000 đồng;
 • Bàn giám đốc: số lượng 5 chiếc, đơn giá 1.555.000 đồng;
 • Hóa đơn GTGT được lập theo ký hiệu AD/11T, số thứ tự là 0000004.

Chỉ dẫn: 

Menu Bán hàng / Giao hàng và cung cấp dịch vụ / Thêm / chọn ngày 10/02/2011 / chọn Doanh nghiệp "Công ty cổ phần đồ  gỗ An Dương" / Kho bãi chọn "Kho thành phẩm" / Đối tác "Công ty cổ phần Minh Anh" (Xem chương 4 - tổ chức thông tin về đối tác) / Hợp đồng "hợp đồng BHMA0102" (Xem mục 7.3 – Tùy chỉnh danh mục hợp đồng) / Thêm mới trong phần bảng "hàng hóa" dòng số 1 chỉ ra  mặt hàng "Bàn nhân viên", số lượng 3, đơn giá 1.400.000 / Thêm dòng số 2 mặt hàng "Bàn nhân viên", số lượng 5, đơn giá 1.350.000 / Kết chuyển chứng từ / Nhấp đường link "Lập hóa đơn GTGT" / Chọn hình thức thanh toán "Chuyển khoản" / Mẫu hóa đơn chọn "Hóa đơn giá trị gia tăng" / In hóa đơn / Nút print trên thanh hoặc Ctrl + P.

Bài tập 16.8e

Ngày 03/03/2011, Công ty bán tiếp hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà, lấy từ kho thành phẩm bổ sung theo hợp đồng số BHHH0303, bao gồm:
 • Bàn nhân viên: số lượng 4 chiếc, đơn giá 1.400.000 đồng;
 • Bàn giám đốc: số lượng 5 chiếc, đơn giá 1.555.000 đồng;
 • Hóa đơn GTGT được lập theo ký hiệu AD/11T, số thứ tự là 0000005.
Chỉ dẫn: 

Menu Bán hàng / Giao hàng và cung cấp dịch vụ / Thêm / chọn ngày 03/03/2011 / chọn Doanh nghiệp "Công ty cổ phần đồ  gỗ An Dương" / Kho bãi chọn "Kho thành phẩm" / Đối tác "Công ty TNHH Hồng Hà" (Xem chương 4 - tổ chức thông tin về đối tác) / Hợp đồng "hợp đồng BHHH0303" (Xem mục 7.3 – Tùy chỉnh danh mục hợp đồng) / Thêm mới trong phần bảng "hàng hóa" dòng số 1 chỉ ra  mặt hàng "Bàn nhân viên", số lượng 4, đơn giá 1.400.000 / Thêm dòng số 2 mặt hàng "Bàn giám đốc", số lượng 5, đơn giá 1.555.000 / Kết chuyển chứng từ /Nhấp đường link "Lập hóa đơn GTGT" / Chọn hình thức thanh toán "Chuyển khoản" / Mẫu hóa đơn chọn "Hóa đơn giá trị gia tăng" / In hóa đơn / Nút print trên thanh hoặc Ctrl + P.

Bài tập 16.8f. Lập hóa đơn xuất khẩu

Ngày 20/2/2011. Công ty cổ phần đồ gỗ An Dương xuất hàng bán cho Công Ty Thái Lan theo hợp đồng mua bán XKTL/0209. Hàng được xuất từ kho thành phẩm của công ty bao gồm:
 • Bàn nhân viên, số lượng 3 chiếc, đơn giá 78 USD/chiếc;
 • Bàn giám đốc, số lượng 5 chiếc, đơn giá 82 USD/chiếc;
 • Theo hóa đơn xuất khẩu AH/11T số 0000001 ngày 20/2/2011.
Chỉ dẫn:
 
Menu Bán hàng / Giao hàng và cung cấp dịch vụ / Thêm / Chọn ngày 20/02/2011, Doanh nghiệp "Công ty cổ phần đồ gỗ An Dương; Đối tác chọn "Công ty Thái Lan"; Kho bãi chọn "Kho thành phẩm" / Hợp đồng chọn "XKTK/0209" / phẩn bảng bán hàng chọn "Bàn nhân viên" số lượng 3, đơn giá 78; thêm dòng số 2 chọn "Bàn giám đốc", số lượng 5, đơn giá 82 / Kết chuyển chứng từ / Lập hóa đơn giá trị gia tăng / Chọn hình thức thanh toán "Chuyển khoản"; Mẫu hóa đơn  chọn "Hóa đơn xuất khẩu" / OK.

Phàn mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Bán hàng xuất khẩu

Hình 16-14. Bán hàng xuất khẩu

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Lập hóa đơn xuất khẩu

Hình 16-15. Lập hóa đơn xuất khẩu

Ghi chú. Chương trình tự động ghi nhận ký hiệu và số thứ tự của hóa đơn bởi vì đã lập thông báo phát hành hóa đơn.
Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".