Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Hàng ngày cùng 1C:KẾ TOÁN

Đóng các tài khoản 5xx, 6xx, 7xx, 8xx
26/09/2013 - Số lần đọc: 6843
Đóng các tài khoản 5xx, 6xx, 7xx, 8xx

Việc xác định lãi hoặc lỗ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chính và lập ra các bút toán theo ghi Có tài khoản 632 (với bên Nợ tài khoản 911) và các bút toán ghi Nợ tài khoản 511 (với bên Có tài khoản 911) được thực hiện trong chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 một cách tự động bằng chứng từ “Đóng sổ cuối kỳ” khi đặt dấu hộp kiểm thực hiện thao tác Đóng tài khoản 511, 632. 
Để đóng các tài khoản 711 và 811, trong biểu mẫu “Đóng sổ cuối kỳ” có định sẵn thao tác Đóng tài khoản 711, 811.
Để đóng tài khoản 911, cần sử dụng thao tác Đóng tài khoản 911.

Bài tập 15.5

Đóng tài khoản 5xx, 6xx, 7xx, 8xx trong tháng 11/2011 bằng chứng từ đóng sổ cuối kỳ.

Chỉ dẫn: 
Menu Giao dịch / Giao dịch hàng kỳ / Đóng sổ cuối kỳ / Tạo mới chứng từ (INS), ngày “30/11/2011”  / OK (hình 15-1).
Thông tin tổng hợp về sự biến động trong các tài khoản
Có thể nhận được bức tranh toàn cảnh về số dư và phát sinh theo các tài khoản kế toán trong tháng 11/2011 từ bảng cân đối tài khoản.

Bài tập 15.6
Lập bảng cân đối tài khoản tháng 11/2011.

Chỉ dẫn: 
Menu Báo cáo / Bảng cân đối tài khoản / Kỳ từ ngày “01/11/2011” đến “30/11/2011” / Lập báo cáo.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Bảng cân đối tài khoản cho tháng 11/2011

Hình 15-8. Bảng cân đối tài khoản cho tháng 11/2011

Lập các báo cáo pháp quy

Báo cáo pháp quy trong chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 được hiểu là các báo cáo, trình tự lập và nộp được quy định bởi các cơ quan có thẩm quyền hành pháp và lập pháp. Các báo cáo này bao gồm:
 • báo cáo tài chính;
 • báo cáo thuế;
 • báo cáo gửi các quỹ;
 • báo cáo về cá nhân;
 • báo cáo thống kê.
Việc chuẩn bị lập các báo cáo pháp quy trong chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 được thực hiện bằng các mẫu báo cáo chuẩn có sẵn. Để làm việc với danh mục các báo cáo pháp quy, trong chương trình có sẵn biểu mẫu “Báo cáo pháp quy”. Có thể mở báo cáo này bằng cách chọn mục cùng tên trong menu “Báo cáo”.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Biểu mẫu “Báo cáo pháp quy”

Hình 15-9. Biểu mẫu “Báo cáo pháp quy”

Biểu mẫu gồm có hai phần chính (hình 15-9). Phía bên trái biểu mẫu là danh sách các loại báo cáo, bên phải là sổ báo cáo và sổ kết xuất báo cáo ra dạng điện tử. Việc chuyển giữa các dạng sổ được thực hiện bằng cách chọn các thẻ tương ứng.
Trên thanh lệnh của biểu mẫu có các nút sau:
Danh mục báo cáo – dùng để gọi ra danh mục “Báo cáo pháp quy”.
Tùy chỉnh – dùng để mở ra hộp thoại tùy chỉnh thuộc tính của biểu mẫu “Báo cáo pháp quy” cũng như các thuộc tính chung của các báo cáo pháp quy.
Danh mục các loại báo cáo được dùng để lập các báo cáo mới và lọc các báo cáo theo từng dạng trong sổ báo cáo. Danh sách theo danh mục “Báo cáo pháp quy” có thể được điền, có nghĩa là trong đó chỉ hiển thị ra các dạng mẫu báo cáo pháp quy mà có sẵn trong danh mục. Nếu như không có biểu mẫu trong danh mục báo cáo thì nó sẽ không sử dụng được trong danh sách báo cáo.
Danh sách có thể được trình bày dưới dạng cây (trong trường hợp mở lần đầu thì chế độ trình bày này được đặt tự động), hoặc dưới dạng danh sách thẳng. Việc chuyển dạng trình bày có thể được bằng cách nhấp nút   (xem theo phân nhánh) trên thanh lệnh của biểu mẫu.
Nếu như danh sách báo cáo được hiển thị dưới dạng cây thì trong lớp đầu tiên sẽ là nhóm của báo cáo, lớp tiếp theo mới là biểu mẫu báo cáo.
Tên nhóm và tên báo cáo trong nhóm trên cây cũng được sắp xếp theo trật tự giống như trong danh mục “Báo cáo pháp quy”. Nếu trật tự này đã bị thay đổi thì để đồng bộ hóa danh mục và danh sách báo cáo, cần bấm nút   (Cập nhật).
Nhóm báo cáo trên cây có thể đóng vào và mở ra bằng cách nhấp nút “+” hoặc “–“ bên cạnh tên nhóm. 
Khi đặt con trỏ trên danh sách báo cáo vào tên của nhóm hay tên của một dạng báo cáo cụ thể thì dưới danh sách của báo cáo sẽ hiện ra mô tả chi tiết của dạng báo cáo này.
Việc nhập báo cáo mới có thể được thực hiện bằng cách sau:
 • Nhấp đúp chuột vào tên của dạng báo cáo trong danh sách hoặc chọn tên, đồng thời bấm vào biểu tượng   (Tạo báo cáo mới) trên thanh công cụ.
Trường hợp trong sổ báo cáo vẫn chưa có dạng báo cáo này thì trên màn hình sẽ mở ra biểu mẫu khởi tạo báo cáo.
Nếu như đã có báo cáo dạng này đã có trong sổ thì trên màn hình sẽ mở ra danh sách với các báo cáo dạng này mà đã được lập trước đây. Để nhập báo cáo mới, cần bấm nút   (Tạo báo cáo mới) trên thanh công cụ. 
 • Nhấp vào nút   (Tạo báo cáo mới) trên thanh công cụ của sổ báo cáo, kết quả là sẽ mở ra các biểu mẫu chọn dạng báo cáo, trong đó cần phải chỉ ra dạng báo cáo pháp quy cần chọn.Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".