Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Hàng ngày cùng 1C:KẾ TOÁN

Mô tả phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp
24/09/2013 - Số lần đọc: 8829
Mô tả phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp

Trong kỳ báo cáo, các chi phí gián tiếp cho sản xuất được ghi nhận ở tài khoản 642 (QĐ48-6422) và 627 (QĐ48-1547). Các tài khoản này cuối kỳ báo cáo không có số dư và vì thế cần kết chuyển hết chi phí vào cuối kỳ.
Chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 có 2 cách phân bổ chi phí gián tiếp: phương pháp “Phân bổ tỷ lệ theo lượng sản phẩm” và phương pháp “Ghi giảm trực tiếp” (“Direct-costing”).
Nếu sử dụng phương pháp “Ghi giảm trực tiếp” thì tất cả chi phí được chia thành 2 dạng: biến phí (chi phí mà bị phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm) và định phí (chi phí mà không bị phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm trong kỳ). Biến phí được tập hợp trong tài khoản 627 (QĐ48-1547) và khi đóng sổ cuối kỳ được ghi giảm vào tài khoản 1541, sau đó vào tài khoản 155. Định phí được tập hợp trong tài khoản 642 (QĐ48-6422) và được ghi giảm trực tiếp vào tài khoản 911. 
Nếu sử dụng phương pháp “Phân bổ theo tỷ lệ” thì  tất cả các chi phí gián tiếp trong kỳ báo cáo được ghi giảm từ tài khoản 627 (QĐ48-1547) và 642 (QĐ48-6422) sang tài khoản 1541.
Lưu ý là theo chính sách kế toán của doanh nghiệp trong ví dụ của chứng từ, đối với mục đích kế toán quản trị có sử dụng phương pháp “Ghi giảm trực tiếp” để phân bổ chi phí gián tiếp.

Bài tập 15.2

Kiểm tra số dư bên Nợ cuối tháng 11/2011 trong các tài khoản 1547 “Chi phí sản xuất chung” và 642 “Chi phí quản lý chung”.
Số liệu kiểm tra: Số dư tài khoản 1547 – 8.278.666,66 đồng, số dư tài khoản 642 –  20.114.166,66 đồng.

Chỉ dẫn: 

Menu Báo cáo / Bảng cân đối theo một tài khoản / Kỳ từ ngày “01/11/2011” đến “30/11/2011”, tài khoản “1547” / Lập báo cáo.
Menu Báo cáo / Bảng cân đối theo một tài khoản / Kỳ từ ngày “01/11/2011” đến “30/11/2011”, tài khoản “6422” / Lập báo cáo

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Bảng cân đối theo tài khoản 1547 cho tháng 11/2011

Hình 15-3. Bảng cân đối theo tài khoản 1547 cho tháng 11/2011

phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Bảng cân đối theo tài khoản 6422 cho tháng 11/2011

Hình 15-4. Bảng cân đối theo tài khoản 6422 cho tháng 11/2011

Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, khi phân bổ chi phí quản l‎ý doanh nghiệp và chi phí sản xuất chung có thể sử dụng các cơ sở phân bổ khác nhau.
Cơ sở phân bổ chi phí trong chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 được thiết lập trong biểu ghi thông tin “Phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp trong doanh nghiệp”. 
Ở đây trong cột “Cơ sở phân bổ”, có thể chọn một trong số các phương pháp phân bổ sau:
 • Khối lượng sản xuất – để làm cơ sở phân bổ, có sử dụng số lượng sản xuất trong tháng hiện tại của sản phẩm, cung ứng dịch vụ;
 • Giá thành dự tính – để làm cơ sở phân bổ, có sử dụng giá thành dự tính ở tháng hiện tại của sản xuất, cung ứng dịch vụ;
 • Tiền lương – để làm cơ sở phân bổ, có dụng số tiền chi phí được phản ánh trong mục chi phí dưới dạng “Tiền lương”;
 • Chi phí nguyên vật liệu – để làm cơ sở phân bổ, có sử dụng số tiền chi phí được phản ánh trong mục dưới dạng “Chi phí nguyên vật liệu”;
 • Doanh thu – để làm cơ sở phân bổ, có sử dụng số tiền doanh thu từ việc bán hàng theo từng nhóm mặt hàng.
Phương pháp phân bổ có thể thiết lập với độ chính xác đến từng bộ phận và theo từng dạng chi phí. Điều đó có thể cần trong trường hợp khi đối với các dạng chi phí khác nhau cần sử dụng các phương pháp phân bổ khác nhau.
Nếu đối với tất cả các chi phí quản l‎ý doanh nghiệp và chi phí sản xuất chung cần thiết lập một phương thức phân bổ chung thì khi thiết lập phương án phân bổ, không cần phải chỉ ra tài khoản chi phí, bộ phận và dạng chi phí. Bằng cách tương tự, việc thiết lập phương án phân bổ chung đối với tất cả các chi phí được tính trong một tài khoản hoặc theo mỗi bộ phận.
Khi thiết lập phương pháp phân bổ, cần đặt ngày tháng bắt đầu áp dụng. Nếu có thay đổi các phương án thiết lập, cần nhập bản ghi mới vào biểu ghi, trong đó đặt ra phương pháp phân bổ mới và ngày bắt đầu áp dụng.

Bài tập 15.3

Mô tả phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp trong Công ty cổ phần Đồ gỗ An Dương khi chỉ ra cơ sở phân bổ giá trị là “Tiền lương”.

Chỉ dẫn: 

Menu Công ty / Chính sách kế toán / Phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp trong doanh nghiệp / Thêm mới hai bản ghi (INS), kỳ “01/01/2011”, doanh nghiệp “Công ty cổ phần Đồ gỗ An Dương”.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 . Phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp

Hình 15-5. Phương pháp phân bổ chi phí gián tiếpTin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".