Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Hàng ngày cùng 1C:KẾ TOÁN

BÀI 10. Chương 15. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh
23/09/2013 - Số lần đọc: 5996
BÀI 10
Chương 15. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Mục đích:
 • Thực hiện các thao tác đóng sổ cuối tháng nhằm mục đích lập ra báo cáo tài chính, bao gồm:
  • trích khấu hao;
  • điều chỉnh giá vốn hàng tồn kho;
  • tính và điều chỉnh lại giá thành sản xuất;
  • kết chuyển các tài khoản cuối kỳ, bao gồm: tài khoản 5xx, 6xx, 7xx, 8xx;
 • Xem các thông tin tổng hợp về các biến động trong các tài khoản;
 • Lập ra các báo cáo pháp quy, bao gồm:
  • bảng cân đối kế toán
  • báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Quy trình kế toán

Mục đích cuối cùng của kế toán doanh nghiệp là xác định lãi hoặc lỗ trong kỳ hoạt động. Lãi (lỗ) chính là kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Kết quả hoạt động kinh doanh được phản ánh vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. Bên Nợ của tài khoản này liên quan đến lỗ của doanh nghiệp, còn bên Có liên quan đến lãi.
Đối với kế toán doanh thu và chi phí của hoạt động chính, có sử dụng các tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, 632 “Giá vốn hàng bán”, 641 (QĐ48-6421) “Chi phí bán hàng” và 642 (QĐ48-6422) “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. 
Bên Có của tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” phản ánh số liệu về doanh thu bán hàng.
Giá trị hàng bán thực tế được phản ánh vào bên Nợ của tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”.
Chi phí bán hàng được tính theo bên Nợ của tài khoản 641 (QĐ48-6421) “Chi phí bán hàng”, còn chi phí quản lý doanh nghiệp được tính theo bên Nợ của tài khoản 642 (QĐ48-6422) “Chi phí quản lý doanh nghiệp”.
Lãi hoặc lỗ được tính bằng cách so sánh giữa số phát sinh bên Có của tài khoản 511 và số phát sinh bên Nợ của tài khoản 632, 641 (QĐ48-6421), 642 (QĐ48-6422). Số chênh lệch được phản ánh bằng bút toán ghi Nợ (lãi) hoặc Có (lỗ) của tài khoản 911 “Xác định kết quả hoạt động kinh doanh”. Nghiệp vụ này được thực hiện một lần vào cuối mỗi tháng. 
Trước khi xác định kết quả hoạt động kinh doanh, cần phải tập hợp tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất và tiêu thụ hàng hóa vào bên Nợ tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”.
Giá thành thực tế có thể được xác định vào cuối kỳ báo cáo, khi đã biết tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Các chi phí này thường có liên quan đến chi phí gián tiếp mà được tính trên các tài khoản 642 (QĐ48-6422), 627 (QĐ48-1547).
Ngoài ra, bởi vì mỗi chu trình sản xuất bao gồm nhiều công đoạn: tạo phôi sản phẩm (phân xưởng tiện), sơn (phân xưởng sơn) và đánh bóng (phân xưởng bóng), cho nên cần phải xác định cách kết chuyển các chi phí tại mỗi bộ phận.
Cũng không được quên rằng, khi ghi giảm nguyên vật liệu vào sản xuất, giá trị ghi giảm được xác định theo giá thành thực tế. Nếu như trong tháng mà đối với một loại nguyên vật liệu mà được tiếp nhận nhiều lần theo giá khác nhau thì cần phải điều chỉnh lại số dư thực tế.
Điều chỉnh lại giá trị hàng hóa thực tế (điều chỉnh giá vốn)
Việc điều chỉnh lại giá trị hàng hóa thực tế được thực hiện bằng chứng từ “Đóng sổ cuối kỳ”, khi có đặt dấu hộp kiểm ở vị trí danh sách thực hiện thao tác Điều chỉnh lại giá trị hàng hóa thực tế.
Khi điều chỉnh, chương trình bắt đầu đánh giá lại hàng tồn kho vào cuối tháng, sau đó phân bổ giá trị dư ra hoặc là giá trị còn thiếu bằng bút toán ghi giảm hoặc ghi tăng nguyên vật liệu.

Bài tập 15.1

Hãy hoàn tất việc điều chỉnh giá trị thực tế của số dư hàng tồn kho, tính trích khấu hao, tính thuế thu nhập doanh nghiệp... vào cuối tháng 11/2011.

Chỉ dẫn: 

Menu Giao dịch / Giao dịch hàng kỳ / Đóng sổ cuối kỳ / Tạo mới chứng từ (INS), ngày “30/11/2011” / OK.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Thực hiện thao tác đóng sổ tháng 11

Hình 15-1. Thực hiện thao tác đóng sổ tháng 11

Thực hành kế toán máy trên phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 . Bảng cân đối theo tài khoản 152 cho tháng 11/2011

Hình 15-2. Bảng cân đối theo tài khoản 152 cho tháng 11/2011Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".