Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Hàng ngày cùng 1C:KẾ TOÁN

BÀI 9 Chương 13. Kế toán thành phẩm
14/09/2013 - Số lần đọc: 7488
Mục đích:
 • Thực hiện việc xuất xưởng thành phẩm nhập kho và phân tích các biến động về thành phẩm trong kho;
 • Thực hiện việc bán hàng và thu tiền theo ngày từ người mua, bao gồm:
  • gửi giấy báo giá;
  • ghi nhận việc trả tiền từ khách hàng;
  • giao hàng cho khách hàng;
  • lập hóa đơn GTGT đầu ra;
  • ghi nhận hóa đơn GTGT đầu ra vào Bảng kê đầu ra
 • Thực hiện việc bán hàng và thu tiền trả sau, bao gồm:
  • lập và gửi hóa đơn thanh toán và giao hàng cho khách;
  • lập hóa đơn GTGT đầu ra và ghi nhận hóa đơn GTGT vào Bảng kê đầu ra;
 • Thực hiện việc bán hàng mà có thay đổi hình thức thanh toán, bao gồm:
  • giao hàng và lập hóa đơn cho khách hàng;
  • nhận một phần thanh toán bằng tiền mặt;
  • nhận một phần thanh toán bằng tiền gửi;
 • Thực hiện việc lập Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ.
Xuất xưởng thành phẩm chuyển vào kho

Thủ tục kế toán

Mục đích và kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất là xuất xưởng thành phẩm. Thành phẩm theo phiếu tiếp nhận và giao nhận được chuyển vào kho thành phẩm và phải được phản ánh trong kế toán theo giá thành thực tế.
Trong ví dụ học tập, phương pháp thường dùng trong kế toán hiện tại có sử dụng việc định giá thành phẩm theo giá thành dự tính. Cuối kỳ có điều chỉnh việc định giá, điều chỉnh nó gần với giá thành thực tế và căn cứ vào kết quả công việc trong kỳ báo cáo.
Để lập giao dịch có liên quan đến việc chuyển giao thành phẩm và bán thành phẩm vào kho, trong cấu hình mẫu có chứng từ “Báo cáo sản xuất theo ca”.
Sự kiện chuyển giao thành phẩm được phản ánh bằng bút toán ghi Nợ tài khoản 155 “Thành phẩm” và ghi Có tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”. Số tiền trong bút toán được xác định căn cứ vào số lượng sản phẩm và giá thành dự tính của sản phẩm đã được ghi nhận trong biểu ghi “Giá hàng hóa” đối với từng mặt hàng cụ thể.
Để trong chứng từ “Báo cáo sản xuất theo ca” cột “Giá (dự tính)” được điền tự động, trong tham số kế toán (menu Công ty /Thiết lập tham số kế toán) tại thẻ “Sản xuất” trong trường “Kiểu giá dự tính” cần chỉ ra Giá dự tính.

Thông tin 13.1

Ngày 20/11/2011, các thành phẩm được chuyển từ phân xưởng sản xuất vào kho thành phẩm theo các hóa đơn nhập kho thành phẩm số 1, 2 và 3 ngày 20/11/2011.
Phiếu chuyển thành phẩm vào nơi cất giữ số 1 ngày 20/11/2011.
Nơi xuất: Phân xưởng mộc.
Nơi nhận: Kho thành phẩm.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Phiếu chuyển thành phẩm vào nơi cất giữ số 2 ngày 20/11/2011.
Nơi xuất: Phân xưởng mộc.
Nơi nhận: Kho thành phẩm.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Phiếu chuyển thành phẩm vào nơi cất giữ số 3 ngày 20/11/2011.
Nơi xuất: Phân xưởng mộc.
Nơi nhận: Kho thành phẩm.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Số liệu tham khảo:
Giá thành (dự tính) khoảng: 
Bàn ăn chữ nhật: 900.000 đồng.
Bàn ăn tròn: 1.000.000 đồng.
Bàn bếp đặt riêng: 753.000 đồng.
Bàn bếp gắn tường: 850.000 đồng
Bàn giám đốc: 900.000 đồng.
Bàn nhân viên: 500.000 đồng.

Bài tập 13.1

Phản ánh nghiệp vụ kế toán nhập thành phẩm vào kho được ghi trong hóa đơn chuyển thành phẩm vào nơi cất giữ số 1 ngày 20/11/2011.

Chỉ dẫn: 

Menu Sản xuất / Báo cáo sản xuất theo ca / Tạo mới chứng từ (INS), ngày "20/11/2011”, kho bãi “Kho thành phẩm”, nhóm sản phẩm “Bàn ăn”, điền các thông tin về thành phẩm theo thông tin 13.1, bảng 1 / OK.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Ví dụ điền biểu mẫu chứng từ “Báo cáo sản xuất theo ca số 1 ngày 20/11/2011”

Hình 13-1. Ví dụ điền biểu mẫu chứng từ “Báo cáo sản xuất theo ca số 1 ngày 20/11/2011”

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 Bút toán của nghiệp vụ chuyển thành phẩm vào kho

Hình 13-2. Bút toán của nghiệp vụ chuyển thành phẩm vào kho

Bài tập 13.2

Phản ánh vào cơ sở dữ liệu việc chuyển thành phẩm vào kho mà được ghi trong các hóa đơn chuyển thành phẩm vào nơi cất giữ số 2 ngày 20/11/2011 và số 3 ngày 20/11/2011.

Chỉ dẫn:

Menu Sản xuất / Báo cáo sản xuất theo ca / Tạo mới chứng từ (INS), ngày "20/11/2011”, kho bãi “Kho thành phẩm”, nhóm sản phẩm “Bàn bếp”, điền các thông tin về thành phẩm theo thông tin 13.1, bảng 2 / OK.
Menu Sản xuất / Báo cáo sản xuất theo ca / Tạo mới chứng từ (INS), ngày "20/11/2011”, kho bãi “Kho thành phẩm”, nhóm sản phẩm “Bàn văn phòng”, điền các thông tin về thành phẩm theo thông tin 13.1, bảng 3 / OK.

Thông tin 13.2

Ngày 22/11/2011 chuyển vào kho thành phẩm:

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Bài tập 13.3

Phản ánh vào cơ sở dữ liệu các thông tin chuyển thành phẩm vào kho 22/11/2011 căn cứ vào thông tin 13.2.

Chỉ dẫn: 

Menu Sản xuất / Báo cáo sản xuất theo ca / Tạo mới chứng từ (INS), ngày "22/11/2011”, kho bãi “Kho thành phẩm”, nhóm sản phẩm “Bàn văn phòng”, điền các thông tin về thành phẩm theo thông tin 13.2 / OK.

Phân tích biến động về thành phẩm

Thông tin về sự tồn tại thành phẩm trong kho có thể nhận được, ví dụ, thông qua báo cáo chuẩn “Bảng cân đối theo một tài khoản” đối với tài khoản 155 vào ngày 22/11/2011.

Bài tập 13.4

Lập bảng cân đối kế toán trong ngày 22/11/2011 theo tài khoản 155.
Số liệu kiểm tra: 194.590.000 (Số dư bên Nợ cuối kỳ).

Chỉ dẫn: 

Menu Báo cáo / Bảng cân đối theo một tài khoản / Kỳ từ ngày “01/01/2011” đến “22/11/2011”, tài khoản “155” / Lập báo cáo.
Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Bảng cân đối theo tài khoản 155

Hình 13-3. Bảng cân đối theo tài khoản 155


 
Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".