Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Thông tin công nghệ, giải pháp

Làm thế nào để nhanh chóng kiểm tra xem nhân viên đã thực hiện kế hoạch của Bạn hay chưa
22/05/2013 - Số lần đọc: 5447

Ấn phẩm của tạp chí "Giám đốc điều hành" (http://gd.ru/) và hãng "1C" đã bắt đầu một dự án chung. Mục đích của dự án này là nhận biết cách thực hiện lời khuyên của Giám đốc điều hành đã đăng trên tạp chí nhờ các giải pháp "1C:DOANH NGHIỆP 8". Bài báo trong số tháng tư đã dành riêng cho KPI: làm thế nào để kiểm soát các chỉ tiêu này trong vòng 5 phút.

Bạn có thể tưởng tượng một người lái xe đang điều khiển xe, mà vừa đi vừa tính toán các chỉ số (ví dụ, tốc độ) và so sánh với các chỉ số chuẩn? Hầu như không có chuyện này. Để đánh giá tình huống và đưa ra cách giải quyết, anh ta cần nhìn vào bảng điều khiển. Vậy tại sao Bạn không sử dụng tính năng này trong việc quản lý công ty? Trong số phát hành vào tháng 2 năm 2012 của tạp chí "Tổng giám đốc" đã đăng tải nhiều bài báo về việc làm thế nào để tạo dựng hệ thống KPI. Trong bài báo này tôi sẽ trình bày cách thức để Bạn có thể kiểm soát kết quả KPI ở chế độ thời gian thực và khi cần, chỉ cần nhìn "bảng điều khiển", sẽ nhanh chóng đưa ra các giải pháp quản trị. Chúng ta sẽ lấy ví dụ một doanh nghiệp thương mại, trong đó đã cài đặt chương trình "1C:Quản lý thương mại".

Bước 1. Chọn và tùy chỉnh KPI

Giả sử đối với lãnh đạo của doanh nghiệp thương mại đã đặt các chỉ số KPI như sau:

 • Tăng trưởng lợi nhuận (mức – 0,5).
 • Giảm công nợ phải thu (mức – 0,3).
 • Tăng trưởng lợi nhuận bán hàng (mức – 0,2).

Để đặt các chỉ số này, cần chuyển đến phân hệ "Màn hình chỉ tiêu chính" và chọn thẻ "Phương án phân tích các chỉ tiêu chính". Sau đó cần xây dựng cây mục đích, trong đó cấp cao nhất là KPI (xem hình 1).

Mỗi chỉ số KPI (mục đích) bao gồm nhiều mục đích nhỏ, vì giải pháp của các vấn đề trung gian còn cho phép đạt được mục đích chính. Ví dụ, có thể có được tốc độ tăng trưởng doanh thu thông qua việc tính toán tốc độ tăng số tiền bán hàng trung bình và tốc độ tăng số lượng khách hàng. Tiếp theo, tốc độ tăng trưởng số tiền bán hàng trung bình bị ảnh hưởng bởi việc giảm chiết khấu cho phép, còn tốc độ tăng số lượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi việc thu hút thành công người tiêu dùng mới và giảm số lượng người tiêu dùng bị mất.

Các phương án phân tích chỉ tiêu chính

Bước 2. Xác định các giá trị KPI cụ thể

Chúng ta sẽ đề cập chi tiết hơn đến KPI, như tốc độ tăng trưởng doanh thu. Chúng ta sẽ tạo phương án phân tích và đặt tên là "Kế hoạch bán hàng chung" và điền các cột của biểu mẫu yêu cầu (xem hình 2). Giả sử, Tổng giám đốc của doanh nghiệp thương mại quyết định rằng vào ngày 5 tháng hai năm 2012 tổng doanh thu cần đạt 1,4 tỷ VND. Cần đưa số tiền tương ứng vào biểu đồ "Giá trị đích". Sau đó có thể xác định khoảng chênh lệch được phép. Trong ví dụ này độ lệch dương là 15% (tăng đến 1,61 tỷ VND), độ lệch âm là 5% (giảm đến 1,3 tỷ VND). Tiếp theo chương trình sẽ tự kiểm tra việc đạt được chỉ tiêu đích tương ứng với các giá trị theo kế hoạch.

 Kế hoạch bán hàng chung

Bước 3. Sự kết hợp giữa chỉ số KPI chung và các chỉ tiêu của người quản lý bán hàng

Chúng ta hãy sử dụng lời khuyên được đăng tải trên tạp chí "Tổng giám đốc" và phân chia người quản lý bán hàng thành ba nhóm: nhân viên mới, nhân viên có kinh nghiệm và chuyên gia bán hàng. Đối với từng người bán hàng chúng ta sẽ đặt giá trị dự tính có tính đến độ lệch dương và độ lệch âm (xem bảng). Kết quả sẽ nhận được kế hoạch thực tế, khả quan và không khả quan. Tương tự, có thể tạo mới kế hoạch bán hàng theo bạn hàng, khu vực…

Bây giờ cần thiết lập lại kế hoạch bán hàng (như trong bước 2) đối với từng người quản lý. Hãy đặt các giá trị đích trong bán hàng và chọn quy tắc tính các giá trị đó (tổng số lũy kế từ đầu năm).

 Các chỉ số theo kế hoạch của người quản lý bán hàng

Bước 4. Tùy chỉnh "bảng điều khiển"

Sau khi đã thiết lập tất cả các chỉ số KPI (chỉ số chung và chỉ số liên quan đến từng người quản lý), Tổng giám đốc có thể tạo "bảng điều khiển" cá nhân. Biểu mẫu tương ứng có tên gọi "Màn hình chỉ tiêu chính" (xem hình 3). Để thực hiện điều này, hãy chọn thẻ "Tùy chỉnh tính khả dụng của các phương án phân tích" và đánh dấu các cột mà Bạn quan tâm (xem hình 4).

Bây giờ chúng ta sẽ quay lại ví dụ trên. Từ biểu mẫu "Màn hình chỉ tiêu chính" cho thấy rằng kế hoạch bán hàng chưa được thực hiện: chỉ tiêu nằm trong phần "Trạng thái cấp bách". Tại đây có hiển thị cả kết quả của người quản lý Trần Mai Thanh, Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Văn Long. Chính vì công việc của họ mà kế hoạch bán hàng chung chưa được thực hiện: những người quản lý này thậm chí không thể đạt được các chỉ tiêu không khả quan.

Lưu ý: chương trình có thể tạo ra báo cáo cụ thể và trình bày dữ liệu dưới dạng biểu đồ theo từng chỉ tiêu (người quản lý).

Màn hỉnh chỉ tiêu tủy chỉnh

Tủy chỉnh tính khả dụng

Kết luận

Bằng phần mềm Bạn có thể kiểm tra việc có đạt được mục đích đề ra hay chưa. Rõ ràng là việc thiết lập màn hình chỉ tiêu chính không khó khăn gì. Giống như người lái xe, Bạn chỉ cần đánh giá trạng thái kinh doanh "bằng công cụ" và đưa ra các quyết định quản lý. Giá trị các chỉ tiêu sẽ được thiết thực trong thời gian mà Bạn đặt tại dòng "Kỳ thiết thực tính toán" (xem hình 2). Ví dụ, nếu kỳ thiết thực tính toán đã đặt là giờ thì giá trị các chỉ tiêu sẽ được tính theo giờ.

Lưu ý rằng, chương trình đang xem xét khác với các hệ thống KPI độc lập: trong chương trình không cần nhập thêm dữ liệu – toàn bộ thông tin được ghi nhận trong quá trình hoạt động hiện thời của doanh nghiệp thương mại. Dữ liệu luôn đáng tin cậy bởi vì đã loại trừ sự tác động của những cá nhân liên quan đến dữ liệu và lỗi do các yếu tố thuộc về con người.

Lyubov Solovyeva Chuyên gia của hãng "1C", Matxcova
Bài báo được đăng tải trên tạp chí điện tử "Giám đốc điều hành" http://e.gd.ru/Article.aspx?id=283628


Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".