Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Hàng ngày cùng 1C:KẾ TOÁN

Giới thiệu sách "Bí quyết trong 1C:KẾ TOÁN 8 - Kế toán sản xuất
11/04/2013 - Số lần đọc: 2604
                                           
MỤC LỤC

Lời mở đầu  
Chương 1. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất  
Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết  
Phân loại chi phí sản xuất 
Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất  
Kế toán chi tiết chi phí sản xuất 
Quy trình kế toán chi phí trong chương trình  
Các đối tượng ứng dụng đang sử dụng  
Sơ đồ kế toán nghiệp vụ sản xuất  
Xuất xưởng thành phẩm (cung cấp dịch vụ sản xuất) 
Gia công nguyên vật liệu  
Chuyển giao vật tư, thành phẩm gia công  
Kế toán các giao dịch với quần áo bảo hộ lao động và công cụ, dụng cụ  
Tổ chức kế toán thành phẩm tại các kho bán lẻ 
Chọn dạng kho bãi  
Trình tự ghi nhận số dư hàng hóa  
Trình tự phản ánh các giao dịch kinh tế  
Bài tập trắc nghiệm kiểm tra kiến thức  

Chương 2. Kế toán nguyên vật liệu  
Tiếp nhận nguyên vật liệu 
Xuất nguyên vật liệu từ kho  
Điều chuyển nguyên vật liệu nội bộ  
Xuất nguyên vật liệu chuyển giao gia công  
Kế toán giao dịch với quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ  
Kiểm kê nguyên vật liệu  
Trình tự tiến hành kiểm kê 
Phản ánh các kết quả vào kế toán doanh nghiệp  
Sử dụng chứng từ “Kiểm kê vật tư, hàng hóa trong kho”  
Phản ánh giao dịch theo kết quả kiểm kê  
Bài tập trắc nghiệm kiểm tra kiến thức 

Chương 3. Kế toán xuất xưởng và bán thành phẩm  
Xuất xưởng thành phẩm
Xuất xưởng thành phẩm trong sản xuất riêng  
Xuất xưởng thành phẩm sử dụng nguồn lực bên ngoài 
Bán hàng  
Bán hàng vào thời điểm giao hàng  
Bán hàng sau khi giao hàng  
Bán hàng theo hợp đồng ký gửi  
Bán hàng theo hợp đồng bán lẻ  
Ghi giảm thành phẩm
Chuyển giao thành phẩm sang các bộ phận nội bộ
Bài tập trắc nghiệm kiểm tra kiến thức

Chương 4. Kế toán thực hiện công việc, cung cấp dịch vụ 
Thực hiện công việc, cung cấp dịch vụ sản xuất  
Cung cấp dịch vụ cho tiêu dùng nội bộ
Cung cấp dịch vụ sản xuất cho người đặt hàng ngoài  
Cung cấp dịch vụ cho người đặt hàng ngoài 
Cung cấp dịch vụ sản xuất sản phẩm từ nguyên vật liệu nhận gia công  
Thực hiện và bàn giao công việc theo từng giai đoạn cho người đặt hàng ngoài 
Bài tập trắc nghiệm kiểm tra kiến thức

Chương 5. Tính giá thành thực tế của sản phẩm (công việc, dịch vụ)  
Thiết lập các tham số của chính sách kế toán tính giá thành  
Trình tự ghi nhận chi phí theo các yếu tố chi phí 
Chi phí nguyên vật liệu  
Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương 
Khấu hao
Chi phí khác 
Kế toán chi phí theo nhóm chi phí  
Chi phí phân bổ 
Tài khoản phân bổ tập trung (1547, 627, 642 (QĐ48-6422))  
Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp vào chi phí sản xuất  
Các tài khoản tập hợp chi phí và tính giá thành (621, 622, 623, 627, 631, 154)  
Xác định trình tự đóng tài khoản 
Đặc điểm đóng tài khoản 1542 “Sản xuất hàng nhận gia công” 
Phân tích kết quả nhận được  
Bài tập trắc nghiệm kiểm tra kiến thức

Chương 6. Lập báo cáo về các nghiệp vụ sản xuất 
Báo cáo kế toán chuẩn 
Bảng cân đối theo một tài khoản 
Phân tích tài khoản
Phân tích khoản mục 
Bài tập trắc nghiệm kiểm tra kiến thức  

Chương 7. Nhập số dư đầu  
Chứng từ “Nhập số dư đầu” 
Nhập số dư theo nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ  
Nhập số dư theo thành phẩm trong kho và gửi bán 
Nhập số dư theo chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  
Bài tập trắc nghiệm kiểm tra kiến thức  

 
Lời mở đầu
 

    Cuốn sách “Kế toán sản xuất” được giới thiệu với bạn đọc là cuốn sách nằm trong bộ giáo trình “Bí quyết làm việc chuyên nghiệp với 1C:KẾ TOÁN 8”.

         Hiện nay, có hàng nghìn doanh nghiệp đang sử dụng chương trình 1C:KẾ TOÁN 8, tuy nhiên không phải tất cả các doanh nghiệp này đều sử dụng chương trình một cách thông thạo và hiệu quả. Phần lớn là do hiện nay những người sử dụng mới chỉ thử tự học làm việc với chương trình “từ màn hình”. Đối với nghiệp vụ kinh tế đơn giản thì có thể đạt được hiệu quả, tuy nhiên khi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phức tạp thì việc sử dụng không đúng chương trình có thể dẫn đến các sai sót và để chỉnh sửa thì phải tiêu tốn nguồn lực một cách đáng kể.
         Bộ giáo trình “Bí quyết làm việc chuyên nghiệp với 1C:KẾ TOÁN 8” sẽ trợ giúp cho việc khai thác chương trình một cách thông thạo, chuyên nghiệp và hiệu quả để tiến hành kế toán.
           Cuốn sách này hướng dẫn việc ứng dụng chương trình trong các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ.
Cuốn sách “Kế toán sản xuất” bao gồm 8 chương.
         Chương đầu tiên đề cập đến các vấn đề: tổ chức kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết cho chi phí sản xuất, sơ đồ kế toán các nghiệp vụ sản xuất, tổ chức kế toán thành phẩm.
          Chương 2 đề cập đến kế toán nguyên vật liệu, đi sâu vào việc phân tích nghiệp vụ kế toán nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất và gia công, điều chuyển hàng hóa nội bộ. Chương này cũng tập trung vào kế toán các nghiệp vụ liên quan đến quần áo bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ, kiểm kê nguyên vật liệu và phản ánh kết quả kiểm kê vào kế toán.
         Chương 3 nghiên cứu việc kế toán xuất xưởng thành phẩm khi việc sản xuất thành phẩm được thực hiện bởi nguồn lực nội bộ hoặc nguồn lực của doanh nghiệp bên ngoài, tiêu thụ thành phẩm theo hợp đồng đặt hàng, hợp đồng nhận bán hàng ký gửi, hợp đồng bán lẻ và kế toán nghiệp vụ thanh lý sản phẩm do ghi giảm và chuyển giao cho bộ phận khác.
        Chương 4 – kế toán xuất xưởng thành phẩm và cung cấp dịch vụ sản xuất, trong đó có dịch vụ để phục vụ tiêu dùng nội bộ, dịch vụ dùng để sản xuất thành phẩm từ nguyên vật liệu nhận gia công và cả những công việc được dự kiến thực hiện theo từng giai đoạn và chuyển giao cho người đặt hàng.
         Chương 5 có xem xét trình tự hạch toán giá thành thực tế của sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ), từ việc bắt đầu thiết lập các tham số của chính sách kế toán giá thành sản phẩm và cho đến việc phân tích các kết quả nhận được.
Trong chương 6 có xem xét các vấn đề về việc sử dụng các báo cáo pháp quy để nhận và phân tích dữ liệu kế toán theo các nghiệp vụ sản xuất.
        Chương 7 mô tả trình tự nhập số dư đầu của nguyên vật liệu, thành phẩm, chi phí sản xuất dở dang, dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động và quyết định chuyển sang áp dụng chương trình 1C:KẾ TOÁN 8.
Ở cuối mỗi chương đều đưa ra những bài tập trắc nghiệm, giống với các bài tập của kỳ thi cấp chứng chỉ của 1C:CHUYÊN NGHIỆP. Đáp án các bài tập này giúp củng cố kiến thức về chương trình và chuẩn bị tốt để vượt qua các kỳ sát hạch.
Trong quá trình biên soạn cuốn sách này có sử dụng các tư liệu phương pháp về việc sử dụng chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 trên đĩa ITS.Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".