Mua hàng:0946945858 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét
Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1175 (98.99%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   304 (25.61%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.79%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.83%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.07%)
  6. 1C:Hóa đơn
   66 (5.56%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.55%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.38%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.96%)


Ứng dụng phần mềm "1C:KẾ TOÁN 8" tại Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh
19/12/2011 - Số lần đọc: 4791
1. Thông tin chung:
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Bệnh viện Thái Thịnh
Địa chỉ trụ sở: Số 125 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: Số 125 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội
Địa bàn hoạt động: Hà Nội
Mô hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ

2. Thông tin triển khai:
- Dữ liệu được cài đặt vào 01 địa điểm: máy tính văn phòng
- Các thông tin: quy trình, báo cáo, bộ xử lý

3. Yêu cầu khách hàng:
Yêu cầu nghiệp vụ:
- Đầy đủ phần hành kế toán.
Yêu cầu số lượng vị trí:
- Ví trị làm việc: 01 nơi, 125 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
- Mô hình áp dụng (quyết định 48 BTC)
- Sử dụng:  trọn gói 01 bộ sản phẩm phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" và 1 key bổ sung

4. Thời gian triển khai:
Thời gian triển khai trong 03 buổi từ ngày 16/12/2011  đến ngày 20/12/2011
Buổi 1: Cài đặt và hướng dẫn nhập danh mục, tiền mặt, tiền gửi, chứng từ mua bán hàng
Buổi 2: Hướng dẫn nhập chứng từ các phân hệ công cụ dụng cụ, tài sản cố định và lên báo cáo


Tin tức khác