Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Thông tin công nghệ, giải pháp

1C:DOANH NGHIỆP 8 - Cơ chế trao đổi dữ liệu
01/03/2010 - Số lần đọc: 13547

Các cơ chế trao đổi dữ liệu trong 1C:DOANH NGHIỆP 8 
Các công cụ trao đổi dữ liệu cơ bản 
Cơ chế trao đổi dữ liệu đa năng 
Cơ chế cơ sở dữ liệu phân tán 
Các cách khác nhau để quản lý trao đổi dữ liệu

Các cơ chế trao đổi dữ liệu trong 1C:DOANH NGHIỆP 

Một trong những vấn đề thiết thực hiện nay về xây dựng, hỗ trợ và phát triển hệ thống thông tin doanh nghiệp chính là nhiệm vụ tích hợp các phân hệ và cấu phần riêng biệt. Nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8 có bao gồm rất nhiều các phương thức và cơ chế phối hợp các chương trình và thiết bị ngoài trên cơ sở các chuẩn và giao thức được thừa nhận rộng rãi (hình 1). Đóng vai trò lớn trong số đố là công cụ trao đổi dữ liệu mà chúng ta cùng xem xét trong bài viết này.


Hình 1. Khả năng tích hợp của hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP 8 với các ứng dụng và nguồn dữ liệu ngoài 

Để bắt đầu, cần phải nói về các khả năng thường được áp dụng trong thực tế, rất đơn giản nhưng rất hiệu quả:

 • Làm việc với văn bản thuần (TXT). Ngôn ngữ lập trình hệ thống cho phép người phát triển xây dựng, linh động tạo và ghi các văn bản thuần, trong đó bao gồm cả trên cơ sở các khuôn mẫu sẵn có. Trao đổi dữ liệu bằng cách sử dụng văn bản thuần có thể là một trong những phương pháp đơn giản nhất để phối với các hệ thống thông tin khác; 
 • Đọc lần lượt các tệp văn bản thuần. Vấn đề là ở chỗ, các tệp như vậy có thể có dung lượng rất lớn, vì vậy, có một đối tượng chuyên dụng trong chương trình, dùng để đọc nhanh và ghi nhanh dữ liệu (có sử dụng các thuật toán được tối ưu); 
 • XML. Nền tảng công nghệ cho phép tổ chức việc tích hợp với các hệ thống ứng dụng bằng cách sử dụng tài liệu XML mà hiện nay là một công cụ được công nhận rộng rãi để mô tả và trình bày dữ liệu. Việc hỗ trợ XML được thực hiện ở mức độ ngôn ngữ hệ thống; 
 • Tệp DBF. Cơ chế làm việc với cơ sở dữ liệu theo định dạng DBF được dùng để đảm bảo khả năng điều khiển dữ liệu trực tiếp từ ngôn ngữ hệ thống thông qua đối tượng xBase. Có thể làm việc với cơ sở dữ liệu sẵn có cũng như tạo mới cơ sở dữ liệu với cấu trúc bất kỳ; 
 • Làm việc với hệ thống quản lý tệp. Việc truy cập tới các hàm làm việc với hệ thống quản lý tệp được thực thi ở mức độ ngôn ngữ lập trình. Khả năng này có thể được sử dụng khi tổ chức tương tác với các hệ thống thông tin khác thông qua các thư mục chung.

Các công cụ trao đổi dữ liệu cơ bản

Nền tảng công nghệ có bao gồm bộ các công cụ trao đổi dữ liệu chuyên dụng để tạo ra hệ thống thông tin phân tán trên cơ sở 1C:DOANH NGHIỆP và giải pháp của các nhà cung cấp khác.

Việc này được thực thi nhờ việc sử dụng một loạt các công cụ của nền tảng mà cho phép người lập trình có thể áp dụng một cách riêng biệt, cũng như dùng kết hợp, phụ thuộc vào từng nhiệm vụ cần giải quyết (hình 2). Cách làm như vậy cho phép đảm bảo tính mềm dẻo cho cơ chế trao đổi và khả năng tùy chỉnh giải pháp để áp dụng cho nhiều nhiệm vụ. Trong thành phần các công cụ của nền tảng được sử dụng để xây dựng sơ đồ trao đổi dữ liệu, bao gồm:

 • đối tượng "trao đổi"; 
 • công cụ XML-Serialization; 
 • công cụ văn bản; 
Bằng các công cụ này, có thể thực thi 2 công nghệ trao đổi dữ liệu chính:

     1.cơ chế trao đổi dữ liệu đa năng;

     2.cơ chế quản lý cơ sở thông tin phân tán.

Hình 2. Kiến trúc cơ chế trao đổi dữ liệu trong 1C:DOANH NGHIỆP 8

Hệ thống trao đổi chứa thông tin về nút mà tham gia trao đổi dữ liệu, xác định thành phần thông tin và chỉ ra có lần lượt thực hiện hay không cơ chế cơ sở thông tin phân tán khi trao đổi. Ở vai trò nút có thể đưa ra cơ sở thông tin "1C:DOANH NGHIỆP" hoặc các hệ thống khác. Đối với mỗi nút có thể đặt mã, tên gọi hoặc danh sách mục tin cần thiết mà được mô tả trong nút. Nút cũng có thể có nhiều phần bảng trực thuộc để lưu thông tin liên quan tới nút này, nhiều biểu mẫu để hiển thị thông tin chứa trong hệ thống trao đổi... (hình 3). Trong hệ thống trao đổi cũng chỉ ra thành phần dữ liệu mà dự định sẽ nhập vào (hình 4). Đối với mỗi đối tượng giải pháp ứng dụng mà tham gia vào quá trình trao đổi, có thể đặt chế độ tự động ghi nhận thay đổi của chúng. Người lập trình luôn có thể thực hiện ghi nhận các thay đổi ở mức độ lập trình ngôn ngữ hệ thống.


Hình 3. Ví dụ cấu trúc sơ đồ trao đổi


Hình 4. Mô tả sơ đồ trao đổi trong 1C:DOANH NGHIỆP 8

Trong một giải pháp ứng dụng có thể thực hiện nhiều hệ thống trao đổi, mỗi hệ thống có thể mô tả trình tự trao đổi dữ liệu của mình. Ví dụ, nếu thực hiện trao đổi dữ liệu với kho từ xa và văn phòng từ xa thì sẽ thực hiện hai hệ thống trao đổi (một - để trao đổi với kho, hai - dành cho văn phòng), vì vậy thành phần dữ liệu được trao đổi theo kho sẽ đáng kể hơn so với thành phần dữ liệu trao đổi ở văn phòng.

Với sự hỗ trợ của "Hệ thống trao đổi", có thực thi 2 cơ chế quan trọng của nền tảng:

 • Bộ ghi nhận thay đổi. Cho phép nhận các thông tin để biết xem các phần tử dữ liệu nào đã thay đổi và dữ liệu này cần phải chuyển đến cho nút nào trong hệ thống. Đối với mỗi phần tử dữ liệu được chỉ ra trong sơ đồ trao đổi đều có riêng một bảng ghi nhận thay đổi. Nó có cấu trúc khác nhau phụ thuộc vào việc ghi nhận các thay đổi được dùng cho các phần tử dữ liệu nào, nhưng tuy nhiên, cấu trúc các bản này tương tự nhau. Mỗi bản ghi chỉ đến một phần tử dữ liệu của một nút và có chứa số thứ tự thông điệp mà trong đó các thay đổi này được chuyền đi lần đầu tiên.
 • Cấu trúc thông điệp. Việc chuyển dữ liệu giữa các nút cơ sở thông tin phân tán được thực hiện bằng các thông điệp có cấu trúc thông điệp. Mỗi thông điệp có liên quan tới một hệ thống trao đổi, có một nút gửi, nút nhận và số thứ tự. 
XML-serialiazation là quá trình chuyển đổi dữ liệu của 1C:DOANH NGHIỆP thành chuỗi liên tục của dữ liệu theo định dạng XML và ngược lại.

Công cụ đọc và ghi tài liệu XML cho phép làm việc với dữ liệu theo định dạng XML ở mức độ "cơ sở", không cần gắn kết với các đối tượng của 1C:DOANH NGHIỆP. Ví dụ, nó cho phép mở để đọc tài liệu XML, đọc dữ liệu trong đó, tạo mới tài liệu XML và ghi dữ liệu vào đó. Tất cả đều được sử dụng thường xuyên khi thực thi các sơ đồ trao đổi dữ liệu khác nhau.

Cơ chế trao đổi dữ liệu đa năng 

Cơ chế trao đổi dữ liệu đa năng dùng để tạo ra các hệ thống phân tán theo khu vực trên cơ sở của 1C:DOANH NGHIỆP, cũng như giải pháp của các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ cho phép chuyển dữ liệu, còn không thể chuyển cấu hình và thông tin quản trị của 1C:DOANH NGHIỆP. Để làm định dạng trao đổi, có sử dụng tài liệu XML, lúc này khi trao đổi dữ liệu giữa các cơ sở thông tin 1C:DOANH NGHIỆP, không có bất kỳ các hạn chế nào trong việc nhận diện cấu hình và cấu trúc của các đối tượng cụ thể. Trong khi đó, trong một cấu hình có thể tạo ra nhiều sơ đồ trao đổi độc lập với nhiều hệ thống thông tin khác nhau. Điểm quan trọng nữa là khi tổ chức sơ đồ trao đổi, không được đặt ra bất kỳ hạn chế nào với cấu trúc của hệ thống phân tán. Có thể tổ chức cấu trúc cổ điển kiểu "ngôi sao", hay cấu trúc nhiều tầng phức tạp hợp, như kiểu "bông tuyết"… (hình 5)


Hình 5. Khi tổ chức trao đổi, có thể sử dụng cấu trúc nhiều tầng của hệ thống phân tán

Người lập trình giải pháp ứng dụng có thể quản lý thành phần trao đổi một cách linh động dựa vào cấu trúc dữ liệu được chuyển đi, hoặc theo thành phần thông tin chuyển đến một nút cụ thể. Đối tượng cơ sở dữ liệu ban đầu được tạo ra tại một trong số các nút trao đổi, khi đó, thành phần thông tin chuyển đi có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào mục lục dữ liệu và không phụ thuộc vào nơi nhập thông tin đầu tiên.

Cơ chế cơ sở dữ liệu phân tán

Cơ chế quản lý cơ sở thông tin phân tán (QLCSTTPT) có một vài trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống thông tin phân tán theo khu vực trên cơ sở cấu hình đồng nhất của 1C:DOANH NGHIỆP 8 (hệ thống phân tán cần có cấu trúc hình cây, trong đó có nút gốc và có quan hệ "chính - trực thuộc" đối với từng bộ đôi nút liên quan). Công nghệ này đảm bảo việc ghi nhận các thay đổi trong cơ sở dữ liệu, cấu trúc thông điệp và trao đổi thông tin theo định dạng XML. Việc quản lý cấu hình của hệ thống được thực hiện một cách tập trung bằng các công cụ trực quan hoặc bằng ngôn ngữ lập trình. Bằng cách này, hệ thống không chỉ thực hiện việc trao đổi dữ liệu mà còn chuyển cả cấu hình.

QLCSTTPT có thực thi các khả năng sau:

 • tạo hệ thống phân tán một cách trực quan và thực hiện trao đổi mà không cần phải lập trình bổ sung; 
 • đảm bảo tính đồng nhất của cấu hình cơ sở thông tin thuộc thành phần hệ thống phân tán; 
 • kết nối các nút mới và ngắt bỏ các nút sẵn có; 
 • tạo mới ảnh ban đầu của cơ sở thông tin cho nút mới; 
 • có nhiều phương pháp giải quyết các xung đột dữ liệu khi đồng thời thay đổi dữ liệu trong các nút khác nhau của hệ thống phân tán; 
 • trong khuôn khổ của một cơ sở thông tin phân tán, có thể tạo ra nhiều sơ đồ trao đổi; 
 • cơ sở thông tin phân tán có thể bao gồm các sơ đồ trao đổi với các hệ thống thông tin khác, trong đó bao gồm với cả các cơ sở thông tin 1C:DOANH NGHIỆP mà không phải là cơ sở phân tán; 
 • xác định điều kiện chuyển và nhận các thay đổi ở mức độ các phần tử dữ liệu riêng biệt; 
 • phục hồi trao đổi dữ liệu trong các trường hợp như: phục hồi cơ sở thông tin từ bản sao lưu…; 
 • nén thông điệp theo định dạng ZIP và tự động mở thông điệp trao đổi khi tiếp nhận.

Các cách khác nhau để quản lý trao đổi dữ liệu

Đặc điểm khác biệt của cơ chế QLCSTTPT là trong tất cả các nút cần phải có cấu hình giống nhau và giữa 2 nút liên quan cần thiết lập quan hệ "chính-trực thuộc". Nhờ có điều này mà quá trình trao đổi có thể được đơn giản hóa và việc tạo mới cơ sở thông tin phân tán thậm chí không cần phải lập trình, bởi vì hệ thống "biết" cách trao đổi thông tin. Khác với điều này, khi sử dụng cơ chế trao đổi dữ liệu đa năng, trong các nút có thể có thể làm bất kỳ điều gì và có thể phối hợp với nhau bằng nhiều cách khác nhau, chính vì vậy, cần phải viết mã nguồn để mô tả quy tắc phối hợp. Như vậy, cơ chế QLCSTTPT là cách thức nhanh và đơn giản, nhưng theo một quy tắc nhất định, còn cơ chế trao đổi thông tin đa năng lại là cách thức "tùy ý", và vì vậy phức tạp hơn và phải cần viết mã nguồn thủ công.

Về tổng thế, giải pháp ứng dụng có thể chứa tùy ý số lượng sơ đồ trao đổi để sử dụng cơ chế QLCSTTPT hoặc không sử dụng cơ chế này. Ví dụ, một cơ sở thông tin có thể nằm trong thành phần của nhiều hệ thống phân tán khác nhau. Theo một sơ đồ trao đổi (có sử dụng QLCSTTPT), nó sẽ "nói chuyện" với các chi nhánh, còn theo một sơ đồ khác (có sử dụng cơ chế trao đổi dữ liệu đa năng), nó sẽ làm việc với hệ thống thông tin tập đoàn (không phải 1C:DOANH NGHIỆP) bằng cách chuyển dữ liệu về hoạt động của các chi nhánh để tạo ra báo cáo hợp nhất theo toàn bộ tập đoàn.

Như vậy, các công cụ lập trình và cơ chế của 1C:DOANH NGHIỆP cho phép tạo ra các hệ thống thông tin phân tán khác nhau đồng nhất hoặc không đồng nhất. Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".