Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Tư vấn giải pháp

Tư vấn cho doanh nghiệp sản xuất

 Đặc điểm hoạt động

Sản xuất hay sản xuất của cải vật chất là hoạt động chủ yếu trong các hoạt động kinh tế của con người. Sản xuất là quá trình làm ra sản phẩm để sử dụng, hay để trao đổi trong thương mại. Quyết định sản xuất dựa vào những vấn đề chính sau: sản xuất cái gì?, sản xuất như thế nào?, sản xuất cho ai?, giá thành sản xuất và làm thế nào để tối ưu hóa việc sử dụng và khai thác các nguồn lực cần thiết làm ra sản phẩm? Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp về lĩnh vực sản xuất gồm 3 đặc điểm:
 • Quy trình sản xuất là một chuỗi các công việc được thực hiện theo thứ tự để tạo ra sản phẩm trên cơ sở kết hợp:
  • Nguyên vật liệu
  • Nhân công
  • Máy móc thiết bị
  • Năng lượng và các yếu tố khác...
Quy trình sản xuất
Quy trình sản xuất
 • Chi phí sản xuất: chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất bao gồm:
  • Chi phí nguyên vật liệu
  • Chi phí nhân công
  • Chi phí khấu hao máy móc nhà xưởng
  • Chi  phí năng lượng
  • Chi  phí điều hành và phục vụ sản xuất...
 • Phân loại chi phí sản xuất
  • Phân loại theo quan hệ sản phẩm
   • Chi phí trực tiếp
   • Chi phí gián tiếp
  • Phân loại theo khoản mục
   • Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
   • Chi phí nhân công trực tiếp
   • Chi phí sản xuất chung
 • Giá thành sản phẩm
Giá thành sản phẩm thể hiện toàn bộ chi phí sản xuất tạo ra lượng sản phẩm hoàn thành (thành phẩm) trong một khoảng thời gian nhất định.
Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:
Giống nhau về “Chất” vì cùng được cấu thành bởi các yếu tố chi phí sản xuất nhưng khác nhau về “Lượng”. Sự khác nhau đó thể hiện qua biểu thức:
Giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ = CP SXDD đầu kỳ + CP SXPS trong kỳ - CP SXDD cuối kỳ.

 Yêu cầu chung

Trên cơ sở đặc điểm hoạt động trên, doanh nghiệp sản xuất cần có những yêu cầu quản lý đối với một phần mềm kế toán như sau:
Yêu cầu về nghiệp vụ
 • Quản lý quy trình sản xuất
  • Yêu cầu sản xuất: Có thể nhập mới hoặc tạo tự động từ Đơn hàng bán hoặc từ kế hoạch sản xuất.
  • Lệnh sản xuất: Có thể nhập mới hoặc tạo tự động từ Yêu cầu sản xuất.
  • Xuất nguyên liệu ra sản xuất.
  • Nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm.
  • Nhập phế liệu thu hồi.
  • Tính giá thành.
 • Quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành
  • Quản lý chi phí
   • Phân tích chi phí theo phân loại:
    • Định phí, biến phí,…
    • Chi phí trực tiếp, gián tiếp,…
    • Chi phí NVL, Nhân công, nhà xưởng, thiết bị,..
    • ...
   • Phân tích chi phí theo đối tượng tính giá thành
    • Nhóm sản phẩm, sản phẩm, bán thành phẩm,…
    • Công trình, dự án, hợp đồng,…
  • Tính giá thành
   • Tập hợp chi phí và tính giá thành theo đối tượng tính giá thành người dùng tự định nghĩa (Lệnh sản xuất, thành phẩm, bán thành phẩm, công đoạn, công trình, hạn mục, …).
   • Tiêu thức phân bổ chi phí chung linh hoạt, do người dùng tự định nghĩa: Theo chi phí NVL, định mức giờ công, hệ số cố định,…
   • Phân tích cơ cấu giá thành
   • Phân tích biến động giá thành qua các kỳ.
   • So sánh giá thành thực tế và giá thành định mức
 • Yêu cầu khác
  • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
  • Chi phí hợp lý

 Giải pháp phần mềm ứng dụng

Giải pháp 1C:KẾ TOÁN 8 có thể đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp:
 • Giao diện chuẩn, dễ dàng kiểm soát, có thể thay đổi
 • Các phương pháp tính giá vốn hàng nhập kho
 • Tính toán nhu cầu vật tư phục vụ sản xuất
 • Tiêu thức phân bổ chi phí chung
 • Hạch toán các khoản chi phí gián tiếp
 • Hạch toán chi phí trực tiếp
 • Quản lý đa dạng các hình thức sản xuất
 • Ngoài  việc đáp ứng yêu cầu về kế toán sản xuất phần mềm 1C:KẾ TOÁN 8 còn đáp ứng các phân hệ kế toán khác như tiền gửi, tiền mặt, tài sản cố định, công cụ dụng cụ...
 • Khả năng tự tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu quản trị

Ví dụ triển khai

Các công ty may mặc
 • Công ty CP SX và KD phụ liệu ngành may Hà Hội
 • Công ty CP SX Khóa và phụ liệu ngành may Kim Hoa - KFK
 • Công ty Cổ phần Việt Kim San
 • ...
Các công ty về sản xuất thực phẩm
 • Công ty cá An Phước
 • Công ty Cổ phần Hapaco
 • ...
Các công ty sản xuất vật liệu
 • Công ty CP kỹ thương Quang Minh
 • Công ty CP tôn mạ màu Fujton
 • ...
Danh sách khách hàng tiêu biểu sử dụng hệ thống 1C tại Việt Nam