Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Sản phẩm

Đăng ký mua sản phẩm phần mềm


 
Sản phẩm đặt mua: *
Tên doanh nghiệp:
Loại hình kinh doanh:
Địa chỉ doanh nghiệp:*
Lãnh đạo doanh nghiệp:
Người chịu trách nhiệm làm việc với gói sản phẩm:*
Điện thoại:*
Fax:
Email:*
Nơi đặt mua phần mềm:
Ngày đặt mua:* Select date in calendar (DD.MM.YYYY)
Bảo vệ từ mẫu điền tự động
 
Nhập chữ từ ảnh phía trên*
 

* - các trường bắt buộc