Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Sản phẩm

BẢNG GIÁ  
Các giải pháp phần mềm trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8         

Công ty cổ phần Hệ thống 1-V xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến hệ thống các sản phẩm phần mềm trên nền tảng công nghệ "1C:DOANH NGHIỆP 8". Xin được gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm như sau:                        

Đăng ký mua sản phẩm phần mềm
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam  

Tải về bảng báo giá  

Mặt hàng
Đơn giá khóa mềm
Đơn giá khóa cứng
Bộ trọn gói sản phẩm + dịch vụ
Trọn gói 1C:KẾ TOÁN 8
80012012

Trọn gói 1C:KẾ TOÁN 8 mở rộng (phiên bản 2.0)
- Bộ cài đặt chính
- Gói triển khai và hỗ trợ 1 năm (mở rộng)
(sản phẩm + triển khai 12 giờ + hỗ trợ 1 năm)

8.000.000 8.000.000
Trọn gói 1C:BÁN LẺ 8
800210111

Trọn gói 1C:BÁN LẺ 8 căn bản dành cho 01 máy
- Bộ cài đặt chính
- Gói triển khai và hỗ trợ 1 năm 1C:Bán Lẻ 8
(sản phẩm + triển khai 8 giờ + hỗ trợ 1 năm)

4.000.000 ---
800210112

Trọn gói 1C:BÁN LẺ 8 căn bản dành cho 02 máy
- Bộ cài đặt chính
- Gói triển khai và hỗ trợ 1 năm
(sản phẩm + triển khai 9 giờ + hỗ trợ 1 năm)

6.000.000 ---
80021012

Trọn gói 1C:BÁN LẺ 8 mở rộng
- Bộ cài đặt chính
- Gói triển khai và hỗ trợ 1 năm (mở rộng)
(sản phẩm + triển khai 12 giờ + hỗ trợ 1 năm)

8.000.000 8.000.000
Trọn gói sản phẩm quản lý khác
80030010

Trọn gói bộ sản phẩm 1C:Quản lý thương mại - bộ 10 máy
- Bộ cài đặt chính
- Giấy phép bổ sung 10 máy
- Giấy phép Sever 1C:DOANH NGHIỆP
- Gói triển khai và hỗ trợ 1 năm
(sản phẩm + triển khai 10 ngày làm việc + hỗ trợ 1 năm)

110.000.000 110.000.000
80040010

Trọn gói bộ sản phẩm 1C:Quản lý văn bản (ECM) - bộ 10 máy
- Bộ cài đặt chính
- Giấy phép bổ sung 10 máy
- Giấy phép Sever 1C:DOANH NGHIỆP
- Gói triển khai và hỗ trợ 1 năm
(sản phẩm + triển khai 15 ngày làm việc + hỗ trợ 1 năm)

175.000.000 175.000.000
Bộ sản phẩm
Sản phẩm 1C:KẾ TOÁN 8
80012002

1C:KẾ TOÁN 8 – mở rộng (phiên bản 2.0, bộ cài đặt chính)

6.000.000 6.000.000
 80012009
1C:KẾ TOÁN 8 – Phiên bản học tập   
300.00 ---
80012004 1C:KẾ TOÁN 8 – Tập đoàn (phiên bản 3.0, bộ cài đặt chính) Liên hệ Liên hệ
Sản phẩm 1C:BÁN LẺ 8 
80021001 1C:BÁN LẺ 8 – căn bản (bộ cài đặt chính) 2.000.000 ---
80021002 1C:BÁN LẺ 8 – mở rộng (bộ cài đặt chính)
6.000.000 6.000.000
80021004 1C:BÁN LẺ 8 – chuỗi (bộ cài đặt chính) 80.000.000 80.000.000
Sản phẩm quản lý khác
80030000 1C:Quản lý thương mại (bộ cài đặt chính) 80.000.000 80.000.000
80040000 1C:Quản lý văn bản (ECM) (bộ cài đặt chính) 80.000.000 80.000.000
Giấy phép bổ sung
80080001 Giấy phép bổ sung phiên bản căn bản (dành cho 1C:BÁN LẺ 8)  
2.000.000 ---
80090001 Giấy phép bổ sung 1 máy 3.500.000 4.000.000
80090005 Giấy phép bổ sung 5 máy   
14.000.000 15.000.000
80090010 Giấy phép bổ sung 10 máy 26.000.000 28.000.000
80090020 Giấy phép bổ sung 20 máy 49.000.000 54.000.000
80090050 Giấy phép bổ sung 50 máy 120.000.000 130.000.000
80090100 Giấy phép bổ sung 100 máy 240.000.000 ---
80090300 Giấy phép bổ sung 300 máy 712.000.000 ---
80090500 Giấy phép bổ sung 500 máy 1.184.000.000 ---
80090101 Giấy phép Server 1C:DOANH NGHIỆP 8 32.000.000 34.000.000  
80090102 Giấy phép mini-server 1C:DOANH NGHIỆP 8 15.000.000 ---
Dịch vụ
Dịch vụ triển khai (mang tính định hướng) 
80990101 Gói triển khai bộ sản phẩm căn bản
(Cài đặt, hướng dẫn 8 giờ tại chỗ)   
1.500.000 1.500.000
80990102 Gói triển khai bộ sản phẩm mở rộng   
(cài đặt, hướng dẫn 16 giờ tại chỗ)   
2.000.000 2.000.000
80990103 Tùy chỉnh trao đổi dữ liệu phân tán giải pháp tại 01 điểm mới 2.000.000 2.000.000
80990104 Tùy chỉnh trao đổi dữ liệu giữa các giải pháp trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP tại 01 điểm 3.000.000 3.000.000
80990100 Tùy chỉnh chương trình theo yêu cầu   
Theo khối lượng công việc ---
Dịch vụ triển khai và hỗ trợ
80990204  Gói triển khai và hỗ trợ 1 năm (căn bản)                   
(Cài đặt, hướng dẫn 8 giờ tại chỗ + hỗ trợ 1 năm)  
2.000.000 2.000.000
80990205 Gói triển khai và hỗ trợ 1 năm (mở rộng)                  
(Cài đặt, hướng dẫn 12 giờ tại chỗ + hỗ trợ 1 năm)                      
2.500.000 2.500.000
Gói hỗ trợ bộ MỞ RỘNG / CĂN BẢN sau thời gian miễn phí/01 sản phẩm 
80990303 Gói hỗ trợ mở rộng (12 tháng, bao gồm cập nhật qua Internet, tư vấn qua điện thoại và E-mail)   
2.000.000 2.000.000
80990304 Bảo trì phương án server (1 năm)   
5.000.000 5.000.000

Dịch vụ hỗ trợ bộ MỞ RỘNG (trường hợp có tùy chỉnh, thay đổi cấu hình mẫu)   
Phụ thuộc vào sản phẩm, giá trị hợp đồng ban đầu
Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ khách hàng theo giờ đối với bộ đóng gói 
80990401 Phục vụ tại chỗ khi có hợp đồng hỗ trợ (cho 1 giờ làm việc) 200.000 200.000
80990401 Phục vụ tại chỗ khi không có hợp đồng hỗ trợ (cho 1 giờ làm việc)   
300.000 300.000
Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ khách hàng theo giờ đối với bộ sản phẩm có tùy chỉnh 
80990501 Phục vụ tại chỗ khi có hợp đồng hỗ trợ (cho 1 giờ làm việc) 300.000 300.000
80990502 Phục vụ tại chỗ khi không có hợp đồng hỗ trợ (cho 1 giờ làm việc) 500.000 500.000
Nâng cấp sản phẩm
80990207 Nâng cấp căn bản lên mở rộng 5.000.000 5.000.000

Ghi chú:

 • Sản phẩm và dịch vụ không chịu thuế GTGT.

 • Giá dịch vụ triển khai nêu trên chỉ áp dụng cho phạm vi nội thành Hà Nội (cũ). Tại các khu vực khác, xin vui lòng liên hệ đối tác của 1VS tại địa phương để rõ hơn thông tin về gói triển khai và dịch vụ hỗ trợ tại chỗ.  

 • Trên 01 mạng LAN, cần sử dụng tối thiểu 01 bộ cài đặt chính của các giải pháp.

 • Với phiên bản mở rộng trong một mạng LAN, khách hàng có thể dùng chung giấy phép bổ sung với tất cả các giải pháp trên nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP 8 (chỉ cần mua các bộ cài đặt chính khác nhau cho các giải pháp, còn giấy phép bổ sung là chung)

 • Trường hợp khách hàng yêu cầu gửi sản phẩm qua đường bưu điện đến trực tiếp tại đơn vị thì ngoài giá bán trên sẽ cộng thêm phí dịch vụ chuyển phát theo mức phí của bưu điện.

  -> Lưu ý cần biết khi mua và nhận bàn giao sản phẩm 1C


Kính chúc Quý khách lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!