Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Vật tư và kho bãi

"1С:ARM" cho phép tiến hành kế toán vật tư:

 • trong nhiều kho bãi (nhiều nơi cất giữ);
 • trong sản xuất, kinh doanh dở dang, tại các điểm bán lẻ;

 • theo từng cấu trúc kho bãi: trên quầy hàng, kệ, ô hàng, giá...

Chương trình có hỗ trợ kế toán phần hành vật tư thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp; vật tư được tiếp nhận và chuyển giao để bán ký gửi, nhờ giữ hộ; vật tư được tiếp nhận để gia công.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Bảng kê biến động vật tư theo kho trong kỳ.

Giá thành ghi giảm vật tư được tính bằng phương pháp FIFO và "bình quân gia quyền".

Tất cả các giao dịch kho bãi được ghi nhận bằng chứng từ tương ứng: hóa đơn nhập hàng, hóa đơn điều chuyển vật tư, hóa đơn xuất hàng, chứng từ kiểm kê, phiếu kho... Có thể lập giao dịch kế toán vật tư theo các đơn vị tính khác nhau (gói, hộp...).

Trong "1С:ARM" có hỗ trợ khả năng chia tách các giao dịch kho bãi và tài chính (được gọi là "kho xuất nhập theo lệnh"). Điều này cho phép phản ánh vào kế toán các tình huống thường gặp trong thực tế kinh doanh tại Việt Nam, ví dụ:

 • Hàng hóa được tiếp nhận vào kho trước khi nhận hóa đơn. Trong trường hợp này, việc tiếp nhận thực tế vào kho được ghi nhận bằng phiếu nhập kho, còn hóa đơn nhập hàng được lập muộn hơn trên cơ sở phiếu nhập kho, khi hóa đơn về đến doanh nghiệp. 

 • Hóa đơn xuất hàng được lập trước khi người mua nhận hàng từ kho. Ví dụ, hóa đơn được lập tại văn phòng, còn hàng hóa sẽ được nhận từ kho nằm ở chỗ khác. Trong trường hợp này, trên cơ sở hóa đơn, thủ kho có thể lập phiếu xuất kho để phản ánh việc xuất hàng thực tế từ kho.


Trang sau

Trang trước