Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Trao đổi dữ liệu với "1C:KẾ TOÁN 8"

"1С:ARM" có thể tích hợp với chương trình "1C:KẾ TOÁN 8". 

Phần mềm quản lý 1C: QUẢN LÝ TỔNG THỂ (ARM)-Trao đổi 1C:ARM với 1C:KẾ TOÁN 8

Cơ chế trao đổi dữ liệu với "1C:KẾ TOÁN 8" cho phép tự động kết xuất các danh mục và chứng từ cần thiết để tiến hành kế toán pháp quy từ "1С:ARM" sang chương trình kế toán, và ngược lại: kết nhập thông tin cần thiết đối với kế toán quản trị từ "1C:KẾ TOÁN 8".

Có thể tiến hành trao đổi dữ liệu do người sử dụng khởi xướng hoặc trao đổi định kỳ theo lịch biểu đã đặt.

Việc sử dụng hai chương trình cho phép đảm bảo tính bảo mật đối với thông tin quản trị.

Ngoài ra: 

 • giảm thiểu việc nhập lại dữ liệu một cách thủ công;
 • đảm bảo đồng bộ hóa các danh mục;
 • đảm bảo đồng bộ hóa các chứng từ;
 • đảm bảo trao đổi kịp thời thông tin về các khoản thanh toán... 


Trang sau

Trang trước