Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Thu nhập/chi phí, lãi/lỗ

Trong chương trình "1С:ARM" có tiến hành kế toán thu nhập, chi phí và tính kết quả hoạt động kinh doanh. Việc phân tích các chỉ tiêu này giúp lãnh đạo có thể nghiên cứu chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh và trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thu nhập và chi phí được xác định bằng phương pháp dồn tích (theo giao hàng), cũng có thể áp dụng thêm phương pháp tiền mặt (theo thanh toán).

Kế toán chi tiết thu nhập và chi phí được tiến hành theo từng mảng hoạt động, đơn hàng của khách, dạng thu nhập và chi phí.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Thông tin trong báo cáo có thể được chi tiết đến từng đơn hàng.

Chi phí thương mại và chi phí quản lý mà không thể tính vào cùng một dạng hoạt động cụ thể thì có thể tính như chi phí chung của doanh nghiệp. Có thể có các phương án "hỗn hợp": một phần chi phí được tính vào dạng hoạt động cụ thể, một phần tính vào chi phí chung của doanh nghiệp. Chương trình "1С:ARM" cho phép tính cả những đặc thù như thế của cấu trúc chi phí và tự động phân bổ chi phí theo phương pháp đã chọn và cơ sở phân bổ.

Để phân tích thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh, có sử dụng các báo cáo, như "Thu nhập và chi phí", "Kết quả hoạt động kinh doanh", "Lãi và lỗ".

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Báo cáo "Kết quả tài chính" được dùng để phân tích,
so sánh lợi nhuận của đơn hàng hoặc dạng hoạt động.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Báo cáo "Lãi và lỗ" dùng để nhận dữ liệu 
tổng hợp về kết quả hoạt động kinh doanh.


Để phân tích thu nhập và chi phí bằng phương thức tiền mặt, trong chương trình "1С:ARM" có sử dụng báo cáo "Thu nhập và chi phí bằng phương thức tiền mặt".

 

Trang sau

Trang trước