Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Tài sản dài hạn

Trong chương trình "1С:ARM" có sẵn tính năng kế toán tài sản cố định hữu hình và vô hình với thời hạn sử dụng lâu dài.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Danh sách tài sản dài hạn.

 Chương trình có khả năng tự động tính khấu hao theo các tham số đã đặt đối với từng đối tượng.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Tiếp nhận tài sản vào kế toán.

Có thể tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng nếu hàng tháng tài sản được ghi giảm cùng một tỷ lệ so với giá trị ban đầu của tài sản đó, hoặc nếu theo cường độ sử dụng tài sản thì số tiền ghi giảm hàng tháng được tính tỷ lệ với nhiều tham số sản lượng (ví dụ, số kilômét đã chạy đối với ô tô). 

 

Trang sau

Trang trước