Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Sản xuất

"1С:ARM" đảm bảo tiến hành kế toán sản xuất, cho phép lập kế hoạch sản xuất, tính giá thành thực tế của thành phẩm và bán thành phẩm. Những tính năng này giúp quản lý hiệu quả sản xuất và chi phí trong các doanh nghiệp. 

 Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Danh mục "Bảng kê chi tiết" có thành phần định mức
nguyên vật liệu, bán thành phẩm để sản xuất thành phẩm
và danh sách các giao dịch trong quy trình sản xuất.

Chương trình có hỗ trợ lập kế hoạch và tiến hành kế toán đối với sản xuất theo đơn hàng và sê-ri.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Danh sách "Lệnh sản xuất".

Trong danh sách chứng từ "Lệnh sản xuất" có hiển thị trạng thái thực hiện đơn hàng, trạng thái thanh toán đơn hàng.

Trên cơ sở đơn hàng sẽ lập ra kế hoạch sản xuất theo khối lượng, sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp, tính toán nhu cầu nguyên vật liệu và dự phòng khi cần thiết.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Dịch vụ dự tính được hiển thị trong "Bảng kế hoạch"
để ban lãnh đạo kiểm soát việc thực hiện đơn hàng.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Dịch vụ dự kiến được hiển thị trong "Bảng kế hoạch"
để ban lãnh đạo kiểm soát việc thực hiện các đơn hàng.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Nguồn lực dự tính được hiển thị trong "Bảng kế hoạch sử dụng nguồn lực"
để ban lãnh  kiểm soát việc sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp

Để lập kế hoạch sử dụng nhân lực sản xuất, có thể sử dụng công khoán. Khi đóng công khoán, giá trị của công khoán phụ thuộc vào giá thành của sản phẩm.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Công khoán.

Giá thành sản phẩm được tính tự động trên cơ sở dữ liệu về ghi giảm vật tư, tiền lương của nhân công sản xuất, các chi phí trực tiếp và gián tiếp khác. Việc ghi giảm vật tư được thực hiện theo phương pháp FIFO và "bình quân gia quyền". Chi phí gián tiếp được đưa vào giá thành theo phương pháp được chọn và cơ sở phân bổ khi đóng sổ cuối kỳ.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Báo cáo về giá vốn sản phẩm có gom nhóm theo đơn hàng
của khách sản phẩm (công việc), tài khoản kế toán chi phí...

"1С:ARM" cho phép hoạch định chi phí trực tiếp và gián tiếp khi lập ngân sách cho doanh nghiệp.Trang sau

Trang trước