Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đơn hàng trọn gói (dự án)

Trong chương trình "1С:ARM" có tiến hành ghi nhận các hoạt động liên quan đến việc thực hiện đơn hàng trọn gói (dự án). 

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM 

Trong chứng từ "Đơn hàng trọn gói" có hiển thị danh sách công việc, giá trị, thời hạn thực hiện, cũng như danh sách nguyên vật liệu và người thực hiện.


Người lãnh đạo và người quản lý có thể nhận được ngay các thông tin về trạng thái đơn hàng của khách: đã được thực hiện chưa hay đang trong quá trình thực hiện, đơn hàng có vi phạm thời hạn thực hiện hay không...

  Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Trong danh sách "Đơn hàng trọn gói" có hiển thị trạng thái thực hiện đơn hàng cũng như trạng thái thanh toán đơn hàng.


Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Báo cáo về đơn hàng có trạng thái "Đang làm việc" được sắp xếp theo thời hạn thực hiện.


Trên cơ sở đơn hàng của khách, trong chương trình có thể tiến hành lập kế hoạch lịch biểu thực hiện công việc, lập kế hoạch công việc cho nhân viên, sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp. Ví dụ, đặt xe để vận chuyển...

 Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Công việc dự tính được hiển thị trong "Bảng kế hoạch" để ban lãnh đạo kiểm soát việc thực hiện các đơn hàng.


Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Công việc dự kiến được thực hiện trong "Bảng kế hoạch (biểu đồ)" để ban lãnh đạo kiểm soát việc thực hiện các đơn hàng.


  Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Nguồn lực dự kiến được hiển thị trong "Bảng kế hoạch" để  ban lãnh đạo kiểm soát được việc sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp.


Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Công việc dự kiến được hiển thị trong "Lịch nhân viên" để ban lãnh đạo kiểm soát được việc sử dụng nguồn lực.


Thời gian thực tế mà người lao động sử dụng để thực hiện công việc được hiển thị trong các chứng từ kế toán thời gian làm việc. Sau đó những thông tin này có thể được sử dụng để tính lương.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Lịch biểu thực hiện công việc.

Theo kết quả thực hiện công việc, sẽ lập "Biên bản bàn giao công việc" và các chứng từ khác.Trang sau

Trang trước