Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Dịch vụ

Trong chương trình "1С:ARM" có tiến hành ghi nhận các hoạt động liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.


Trong chứng từ “Đơn hàng trọn gói” có hiển thị danh sách các
dịch vụ, số tiền, thời hạn thực hiện và trạng thái đơn hàng.

Người lãnh đạo và quản lý có thể nhận được ngay thông tin về trạng thái đơn hàng của khách: đã thực hiện hoặc hiện tại đang trong quá trình thực hiện, có vi phạm thời hạn thực hiện không...


Trong danh sách chứng từ "Đơn hàng trọn gói" có hiển thị
trạng thái thực hiện đơn hàng, trạng thái thanh toán đơn hàng.


   Báo cáo về các đơn hàng với trạng thái "Đang làm việc" được sắp xếp theo thời hạn thực hiện.


Trên cơ sở đơn hàng của khách, trong chương trình có thể tiến hành lập kế hoạch lịch biểu cung cấp dịch vụ, lập kế hoạch làm việc cho nhân viên, sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp. Ví dụ, đặt xe để giao hàng...

Dịch vụ dự tính được phản ánh trong "Bảng kế hoạch" để ban lãnh đạo kiểm soát việc thực hiện đơn hàng.


   Dịch vụ dự tính được phản ánh trong "Bảng kế hoạch" để ban lãnh đạo kiểm soát việc thực hiện đơn hàng. 


Nguồn lực dự tính được phản ánh trong "Bảng kế hoạch sử dụng nguồn lực" để ban lãnh đạo kiểm soát việc sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp.


Công việc dự tính được phản ánh trong "Lịch nhân viên"  để ban lãnh đạo kiểm soát việc sử dụng nhân lực.


Thời gian thực tế mà nhân viên sử dụng để cung cấp dịch vụ, được hiển thị trong các chứng từ kế toán thời gian làm việc. Sau đó các thông tin này có thể được sử dụng để tính lương.

Lịch biểu cung cấp dịch vụ.


Dựa vào kết quả cung cấp dịch vụ, sẽ lập ra "Biên bản cung cấp dịch vụ" và các chứng từ cần thiết khác.Trang sau

Trang trước