Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Bảng cân đối kế toán (quản trị)

"1С:ARM" cho phép lập bảng cân đối kế toán (kế toán quản trị) có các thông tin về tình trạng tài chính của doanh nghiệp vào thời điểm nhất định, cấu trúc tài sản, nợ phải trả, trạng thái vốn chủ sở hữu. 

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Bảng cân đối kế toán (quản trị).

Bảng cân đối kế toán (quản trị) đặc trưng cho cấu trúc và sự thay đổi tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp.

Để nhận được bảng cân đối của kế toán quản trị, lãnh đạo và nhân viên không cần phải có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán quản trị.

Bảng cân đối kế toán quản trị được lập trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán. Khi kết chuyển chứng từ gốc, các bản ghi theo tài khoản trong hệ thống kế toán (các bút toán) được tạo ra tự động.

Đối với các giao dịch không thường xuyên, chỉ xảy ra một lần và/hoặc không liên quan đến hoạt động chính (ví dụ, góp vốn), các bản ghi kết chuyển theo các tài khoản kế toán quản trị được lập bằng chứng từ chuyên dụng trong chương trình "Giao dịch thủ công".

Trên cơ sở dữ liệu kế toán quản trị sẽ lập ra các báo cáo như: "Bảng cân đối tài khoản", "Bảng cân đối kế toán (quản trị)".Trang sau

Trang trước