Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Franchise

Chương trình "1C:Franchise" được xây dựng trên cơ sở cấu hình mẫu "1C:KẾ TOÁN 8", có hỗ trợ đầy đủ tất cả các chức năng cấu hình và các ưu việt của nền tảng công nghệ "1C:DOANH NGHIỆP 8", như tính quy mô, sử dụng đơn giản, quản trị và thiết kế cấu hình.

"1C:Franchise" là giải pháp trong đó có thực thi chu trình khép kín công tác kế toán doanh nghiệp, kế toán thuế và các quy trình nghiệp vụ cơ bản của  công ty Franchise. Nên sử dụng sản phẩm phần mềm này cho công tác tự động hóa hoạt động của công ty Franchise.

Sản phẩm phần mềm được dùng cho màn hình có độ phân giải 1024x768, hoặc cao hơn cùng với sơ đồ phối trí chuẩn các tiêu đề cửa sổ và các phần tử điều khiển Windows.

Trong cấu hình lưu lại toàn bộ các tính năng và giao diện của "1C:KẾ TOÁN 8". Chức năng chính của cấu hình "1C:Franchise" trước hết là để giải quyết các nhiệm vụ tự động hóa quy trình nghiệp vụ của công ty Franchise.

Để có được thông tin về chức năng và nguyên tắc làm việc của các đối tượng cấu hình, chúng ta nên sử dụng cuốn "1C:KẾ TOÁN 8. Hướng dẫn tiến hành kế toán" và tài liệu này.

Lưu thông tin bổ sung về khách hàng

Trong cấu hình có các biểu ghi để lưu dữ liệu và các danh mục, để thể hiện tốt nhất đặc thù hoạt động chuyên ngành của công ty Franchise. Chính vì vậy, ngoài việc để lưu các thông tin về khách hàng và những người liên hệ, danh mục "Đối tác" còn giúp lưu các chứng từ và mô tả các hợp đồng với khách hàng được lưu trong cơ sở thông tin và nội dung của các phiếu đăng ký.

Kho chứa tệp của danh mục cấu hình "Đối tác" cho phép lưu lại trong cơ sở thông tin các tệp cấu hình metadata của khách hàng.

Thông tin về các bộ sản phẩm phần mềm cùng số đăng ký đã cài đặt ở khách hàng được lưu trong một biểu ghi riêng. Lịch sử các sản phẩm phần mềm của khách hàng trong phạm vi các phần mềm được cài đặt hay dỡ bỏ khi nâng cấp cũng được lưu lại.

Thông tin về các phần mềm khách hàng đang sử dụng được lưu trong các cơ sở thông tin, có chỉ rõ tên của nhân viên chịu trách nhiệm đảm bảo phần mềm, cả tên và số hiệu của phiên bản cấu hình đã được cài đặt.

Thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất, về các cấu hình và các biểu mẫu báo cáo có thể được kết nhập vào phần mềm từ trang web của công ty "1VS", nhờ sử dụng bộ xử lý kết nhập.

Kế toán bán hàng và nâng cấp phần mềm

Trong cấu hình có chứa đối tượng "Quy trình nghiệp vụ - Bán hộp sản phẩm", dùng để mô tả quá trình bán sản phẩm phần mềm (sau đây sẽ được gọi tắt là SPPM). Quy trình nghiệp vụ lần lượt xác định các nhiệm vụ cần thực hiện và ghi nhận việc thực hiện các nhiệm vụ đó.

Nghĩa là để nâng cấp phần mềm, trước tiền cần phải xác định trước việc kiểm tra đăng ký sản phẩm đã được phát hành trong công ty "1VS", kiểm tra tính trọn gói của phần mềm mà công ty 1VS dùng cho việc nâng cấp, khả năng đăng ký nhanh phần mềm, hoặc thủ tục khôi phục phiếu đăng ký đã bị thất lạc.

Khi bán bản nâng cấp phần mềm phải cần phải bảo đảm, sao cho sản phẩm bán đó chỉ được chuyển giao cho một người mua. Việc tính toán giá trị các hộp sản phẩm phần mềm đã nhập và xuất cho người mua được thực hiện theo số đăng ký của hộp sản phẩm. Khi bán phần mềm, cũng tiến hành kiểm tra điều kiện bắt buộc mua đĩa bảo hành ITS. Khi người mua đăng ký mua phần mềm, họ có thể đăng ký tên cụ thể trước thời điểm thanh toán.

Trong cấu hình có đối tượng "Tính giá bản nâng cấp" để giúp tự động tính giá trị nâng cấp, chứa các biểu ghi để lưu thông tin về các quy định nâng cấp và số lượng chỗ làm việc, chứa cả bộ xử lý để tự động kết nhập các quy định nâng cấp từ trang web của công ty "1VS".

Đối với những người quản lý phòng bán hàng và những cán bộ  lãnh đạo trực tiếp, có thiết lập giao diện chuyên dụng  – "Người quản lý".

Trong cấu hình có các báo cáo về việc bán phần mềm, các báo cáo quý theo hệ thống quản lý chất lượng (HTCL) của người tham gia dự án Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng Franchise (HTTCFr).

Thông tin về nhân viên

Cấu hình cho phép tiến hành tính toán lương khoán cho nhân viên, căn cứ vào thành phẩm mà họ làm ra. Phân hệ này không bị ràng buộc bởi hệ thống kế toán thuế và kế toán quản trị doanh nghiệp.

Trong cấu hình cũng trù định các phương án tính lương khoán của nhân viên, hay theo định mức lương/giờ công, hay theo cách tính phần trăm lương đã được quy định trong hợp đồng.

Trong cấu hình cũng trù định các biểu ghi dữ liệu bổ sung để lưu thông tin về các dạng chứng chỉ của nhân viên và lưu cả hình ảnh của các chứng chỉ đó.

Thông tin về thẩm quyền của nhân viên được lưu trong một biểu ghi dữ liệu riêng. Thẩm quyền ở đây là phẩm chất cá nhân hay nghề nghiệp của nhân viên, chúng được đánh giá theo thang bậc thẩm quyền. Thông tin này là cần thiết, để căn cứ vào đó mà phân trách nhiệm và giao việc cho từng nhân viên trong cơ quan.

Tính toán các hợp đồng với khách hàng

Cấu hình cho phép tiến hành phân loại các dạng hợp đồng của công ty Franchise với khách hàng. Trong dạng chung, là để hỗ trợ mô tả các hợp đồng thuê bảo hành/bảo trì - khi hợp đồng dự định thanh toán tiền thuê bao cho nhân viên theo các điều kiện đã được quy định trước, theo đó trong tháng nhân viên cần thực hiện một số "Lần đi hay một số giờ công trong tháng" (đến phục vụ tại chỗ khách hàng) và thực hiện một số các dịch vụ bổ sung (ví dụ, nhận mua đĩa ITS và chuyển đĩa ITS đến nơi làm việc của khách hàng). Nếu số "Lần đi/Số giờ công phục vụ trong tháng" mà vượt quá định mức theo quy định của hợp đồng thì nhân viên sẽ được trả lương bổ sung theo số sản phẩm làm thêm đó.

Ngoài hợp đồng phục vụ thuê bao, còn hỗ trợ việc tính toán hợp đồng theo giờ công. Đặc tính của dạng hợp đồng này là để trù định khả năng tính lương theo giờ công khác nhau, để tính lương và để hạch toán với khách hàng.

Việc ký hợp đồng với khách hàng được thể hiện bằng văn bản ghi nhận các điều khoản của hợp đồng.

Được hỗ trợ việc phân loại các dạng hợp đồng phù hợp với 1C:HTCL (HTTCFr) – hệ thống quản lý chất lượng (hệ thống tiêu chuẩn chất lượng Franchise)

Đối với cùng một đối tác, có thể đồng thời ký nhiều loại hợp đồng với các điều kiện khác nhau, mức phí dịch vụ bảo hành khác nhau.

Phục vụ khách hàng

Cấu hình chứa các chứng từ để ghi nhận các dạng công việc khác nhau, do các nhân viên thực