Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý sản xuất công nghiệp

Phần mềm quản lý sản xuất công nghiệp 1C:ERP -

"1C:Quản l‎ý sản xuất công nghiệp" là giải pháp đồng bộ, bao trùm tất cả  các công việc quản l‎ý hoạt động kinh doanh và kế toán trong nhà máy sản xuất công nghiệp. Nó cho phép tổ chức một hệ thống thông tin tổng thể để quản l‎ý các lĩnh vực hoạt động khác nhau của doanh nghiệp:

 • Quản l‎ý sản xuất, trong đó gồm:

  • lập kế hoạch sản xuất;

  • quản l‎ý chi phí và tính giá thành;

  • quản l‎ý dữ liệu về sản phẩm;

  • Quản l‎ý và sửa chữa tài sản cố định 

  • Quản l‎ý tài chính, trong đó gồm:

   • quản l‎ý ngân sách;

   • quản l‎ý vốn bằng tiền;

   • quản l‎ý công nợ phải thu, phải trả;  

   • kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế;

   • kế toán theo chuẩn mực quốc tế;

   • lập báo cáo hợp nhất;

  •  Quản lý kho (hàng tồn kho)  
  •  Quản l‎ý bán hàng  
  •  Quản l‎ý mua hàng 
  •  Quản l‎ý quan hệ giữa người mua và người bán 
  •  Quản trị nhân sự, bao gồm cả việc tính lương 
  •  Theo dõi và phân tích các chỉ số hoạt động của doanh nghiệp

  Đối với doanh nghiệp có cơ cấu tập đoàn, tiến hành toàn bộ kế toán doanh nghiệp đối với tất cả các công ty thành viên trong tập đoàn đó. Kế toán doanh nghiệp được tiến hành theo các dữ liệu mà được ghi nhận trong các chứng từ nhưng không phụ thuộc vào các phương thức ghi nhận mà phụ thuộc vào chính nguồn dữ liệu của kế toán pháp quy. Dữ liệu về giao dịch đã thực hiện được nhập vào một lần và sau này được đồng thời phản ánh trong kế toán doanh nghiệp và kế toán pháp quy. 

  "1C:Quản l‎ý sản xuất công nghiệp" có thể sử dụng trong một loạt các bộ phận và phòng ban của nhà máy sản xuất, trong đó có:

  • Ban giám đốc (tổng giám đốc, giám đốc tài chính, giám đốc thương mại, giám đốc sản xuất, kỹ sư trưởng, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng tin học, giám đốc phát triển);
  • Phòng kinh tế kế hoạch;
  • Phân xưởng sản xuất;
  • Phòng điều phối sản xuất;
  • Phòng thiết kế;
  • Phòng công nghệ;
  • Phòng cơ khí;
  • Phòng tiêu thụ;
  • Phòng cung ứng kỹ thuật;
  • Phòng marketing;
  • Kho nguyên vật liệu và thành phẩm;
  • Phòng kế toán;
  • Phòng nhân sự;
  • Phòng tổ chức lao động;
  • Phòng tin học;
  • Phòng quản l‎ý kinh tế;
  • Phòng xây dựng cơ bản;
  • Phòng phân tích thông tin;

  • Phòng phát triển chiến lược. 

  Việc triển khai hệ thống "1C:Quản l‎ý sản xuất công nghiệp" có thể tạo ra hiệu quả to lớn tại các doanh nghiệp có số lượng nhân sự từ vài chục đến vài nghìn người, trong đó có vài chục đến hàng trăm chỗ làm việc được tự động hóa, cũng như trong cơ cấu tập đoàn với mạng lưới tổ chức phức tạp. 

  "1C:Quản l‎ý sản xuất công nghiệp" cung cấp cho:

  • Ban lãnh đạo doanh nghiệp và những nhà quản l‎ý, những người chịu trách nhiệm về việc phát triển kinh doanh: khả năng phân tích rộng lớn, lập kế hoạch và quản lý linh hoạt các nguồn lực của công ty để nâng cao khả năng cạnh tranh; 
  • Người lãnh đạo các bộ phận, quản lý và cán bộ, trực tiếp sản xuất, tiêu thụ, cung ứng và hoạt động kinh doanh khác để đảm bảo quá trình sản xuất, các công cụ cho phép nâng cao hiệu quả công việc hàng ngày theo hướng của mình. 

   Khi thiết kế hệ thống đã ứng dụng các phương pháp quản lý doanh nghiệp hiện đại của thế giới (MRP II, CRM, SCM, ERP, ERP II…), cũng như kinh nghiệm ứng dụng thành công tự động hóa của các nhà máy sản xuất, được tích lũy bởi hãng "1C" và các đối tác. Trong việc lập dự án và thiết kế có sự tham gia của các chuyên gia thuộc công ty "ITRP" (quản lý sản xuất) và "1C-Rarus" (kế toán theo chuẩn mực quốc tế). Về vấn đề phương pháp thực hiện kế toán quản trị, kế toán tài chính và lập báo cáo theo chuẩn mực kế toán quốc tế được công ty tư vấn và kiểm toán nổi tiếng toàn cầu là PricewaterhouseCoopers hỗ trợ tư vấn.


   Quản lý sản xuất Trang sau