Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý văn bản (ECM)


Hỗ trợ quản lý văn bản giấy

Hỗ trợ quản lý hồ sơ

(Records Management)

Quản lý danh mục hồ sơ

Phù hợp với quy chế về quản lý văn bản hoặc với hướng dẫn quản lý hồ sơ của doanh nghiệp, trong chương trình có thể tùy chỉnh danh mục hồ sơ mà sau này được dùng để tạo các hồ sơ mới (quyển) và để sao chép các văn bản đã thực hiện đưa vào hồ sơ. Mỗi hồ sơ (quyển) tượng trưng cho thư mục giấy mà chuyển vào đó tài liệu dưới dạng giấy tờ truyền thống. Nếu hồ sơ đã đóng thì chương trình không cho phép sao chép tài liệu đã chuyển vào hồ sơ đó.

1C: Quản lý văn bản - Hỗ trợ quản lý văn bản giấy

Đối với mỗi hồ sơ (quyển) có thẻ mà trên đó có thể chỉ ra mã hiệu, thể loại, thời hạn bảo quản, danh sách các điều khoản, dấu của hội đồng xác định giá trị tài liệu.

1C: Quản lý văn bản - Hỗ trợ quản lý văn bản giấy

Danh sách hồ sơ được duyệt bởi người lãnh đạo doanh nghiệp và được tiến hành do người chịu trách nhiệm về thông tin tra cứu.

Danh sách hồ sơ năm nay có thể được tự động chuyển sang năm sau.

In và quét ảnh

Danh mục hồ sơ có thể được đưa ra in theo dạng thông thường. Văn bản giấy in ra được chứng thực bởi chữ ký giám đốc và con dấu doanh nghiệp.

1C:Quản lý văn bản - Hỗ trợ quản lý văn bản giấy 

Ngoài ra chương trình cho phép in bản mẫu các quản lý hồ sơ khác nhau mà cần để hỗ trợ quản lý hồ sơ về giấy tờ, ví dụ:

 • bìa hồ sơ;
 • mục lục văn bản;
 • chứng từ kết thúc;
 • thẻ thay thế hồ sơ.

1C: Quản lý văn bản - Hỗ trợ quản lý văn bản giấy

Khi in nhiều bản mẫu có thể đưa ra tên gọi doanh nghiệp và họ tên người chịu trách nhiệm, ví dụ, giám đốc doanh nghiệp, lãnh đạo bộ phận chịu trách nhiệm quản lý tài liệu…

Văn bản giấy bất kỳ có thể được quét ảnh và kết nhập vào cơ sở thông tin từ máy quét ảnh kiểu bất kỳ có hỗ trợ chuẩn TWAIN. Sau khi kết thúc quá trình quét ảnh sẽ tự động tạo bản sao văn bản (tệp) điện tử. Dựa trên tệp này có thể tạo văn bản nội bộ để sao chép đưa vào hồ sơ.

Khi cần trên thẻ văn bản có thể ra thông tin về thành phần phiên bản giấy của văn bản.

 • số lượng tờ;
 • số lượng phụ lục;
 • số lượng tờ trong các phụ lục.

Nhật ký chuyển giao

Đối với mỗi văn bản nội bộ, văn bản đi hoặc văn bản đến đều có thẻ văn bản. Từ thẻ văn bản đến, đi và nội bộ có thể truy cập nhật ký chuyển giao. Nhật ký này có bản ghi về việc chuyển giao văn bản giấy hoặc bản sao cho nhân viên và sự hoàn trả văn bản đã giao. Có chỉ định người chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ.

1C Quản lý văn bản - Hỗ trợ quản lý văn bản giấy

Có thể chuẩn bị và in báo cáo bằng dữ liệu của nhật ký chuyển giao văn bản đang ở chỗ nhân viên.

1C: Quản lý văn bản - Hỗ trợ quản lý văn bản giấy

Nên tham khảo thêm các phần sau:

Tính năng chính

Quản lý văn bản (DM)

Lưu tệp

Làm việc theo nhóm và quản lý phiên bản tệp

Quy trình nghiệp vụ (BPM)

Ghi nhận thời gian làm việc

Internet và Email

Cơ chế tích hợp

Tùy chỉnh cá nhân