Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý văn bản (ECM)


Làm việc theo nhóm

Làm việc theo nhóm và quản lý phiên bản

Chương trình đảm bảo việc truy cập nhiều nhân viên đến các tệp để xem, cũng như để soạn có sử dụng việc phân quyền truy cập và cơ chế quản lý phiên bản của tệp. Khi đồng thời cùng soạn văn bản, việc xung đột sẽ bị loại trừ nhờ cơ chế phong tỏa tệp.

Quản lý phiên bản

Đối với mỗi tệp được lưu trong cơ sở thông tin, luôn luôn có thể đặt tác giả và ngày lưu phiên bản. Mỗi phiên bản có thể đi kèm với mô tả ngắn gọn về những thay đổi đã đưa vào.

1C:Quản lý văn bản - Quản lý phiên bản 

Khi soạn tệp thì các phiên bản trước của tệp sẽ tự động lưu vào chương trình. Số lượng các phiên bản được lưu lại là không hạn chế. Khi cần, có thể quay lại phiên bản bất kỳ của tệp.

Từ thẻ tệp, có thể xem trực tiếp danh sách các phiên bản, xóa phiên bản không cần thiết, thay đổi phiên bản hiện thời. Đối với các tệp có định dạng thông dụng (doc, rtf, html, txt, odt), chương trình có hỗ trợ so sánh các phiên bản.

Phong tỏa tệp bởi người sử dụng

Các tệp mà bị chiếm giữ bởi người sử dụng hiện tại thì được hiển thị trong danh sách tệp của cơ sở thông tin bằng màu xanh lá cây, còn tệp bị chiếm giữ bởi người sử dụng khác có màu xám.

1C:Quản lý văn bản - Phong tỏa tệp bởi người sử dụng 

Khi thử soạn tệp bị chiếm giữ bởi người sử dụng khác, hệ thống sẽ đưa ra thông báo:

  1C:Quản lý văn bản - Phong tỏa tệp bởi người sử dụng

Danh sách các tệp đang bị chiếm giữ được hiển thị trên bàn làm việc và người sử dụng có thể nhìn thấy ngay khi khởi động chương trình.

1C:Quản lý văn bản - Phong tỏa tệp bởi người sử dụng 

Khi người sử dụng kết thúc công việc với chương trình, hệ thống sẽ tự động đưa ra trên màn hình cửa sổ nhắc nhớ các tệp đang bị chiếm giữ.

1C:Quản lý văn bản - phong tỏa tệp bởi người sử dụng 

Nên tham khảo thêm các phần sau:

Tính năng chính

Quản lý văn bản (DM)

Lưu tệp

Quy trình nghiệp vụ (BPM)

Ghi nhận thời gian làm việc

Quản lý hồ sơ (RM)

Internet và Email

Cơ chế tích hợp

Tùy chỉnh cá nhân