Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý văn bản (ECM)


Kế toán thời gian làm việc

Ghi nhận thời gian làm việc                                 

Trong chương trình tiến hành theo dõi tình hình sử dụng thời gian làm việc của nhân viên dựa trên báo cáo hàng ngày về công việc đã làm. Dữ liệu báo cáo được trình bày theo từng dạng công việc. Danh sách dạng công việc do người chịu trách nhiệm về thông tin tra cứu thực hiện dựa trên tính toán và phân tích chi phí thời gian làm việc. 

Báo cáo hàng ngày do chính nhân viên điền có sử dụng tính năng điền tự động các bản ghi.

1C Quản lý văn bản - Báo cáo ngày

Dựa trên báo cáo hàng ngày có thể lập các báo cáo khác nhau về chi phí thời gian của nhân viên theo từng dạng công việc, bộ phận hoặc kỳ. 

1C: Quản lý văn bản - Kế toán thời gian làm việc

Dữ liệu kế toán và kiểm tra thời gian làm việc cho phép:

Giám đốc – đánh giá công việc nào mất nhiều thời gian và chi phí. Ví dụ, sau khi biết rằng, họp hành làm mất 50% thời gian làm của nhân viên và bằng cách so sánh chi phí thời gian với quỹ lương trong các chương trình "1С:Quản trị Nhân sự & Tiền lương 8" có thể đánh giá chi phí tiền tương ứng.

Người lãnh đạo trực tiếp – đánh giá mức tải của nhân viên, ví dụ:

-    Nguyễn Văn A mất quá nửa thời gian để xử lý E-mail.

-    Hoàng Thị B mất cả tuần để nghiên cứu "công việc khả quan".

Báo cáo

Để phân tích công việc của doanh nghiệp trong chương trình có khả năng lập số lượng lớn báo cáo đa dạng, trong đó:

 • trình bày thông tin tổng quát cho lãnh đạo;
 • phân tích dữ liệu;
 • kiểm soát kịp thời;
 • in các văn bản chính thức.

Phần lớn báo cáo được trình bày theo nhiều phương án. Dưới đây sẽ đưa ra một số ví dụ các báo cáo đã lập.

Báo cáo Nhật ký chuyển giao (Văn bản đang ở chỗ người thực hiện).

1C: Quản lý văn bản - Kế toán thời gian làm việc

Báo cáo Tổng hợp theo dạng văn bản.

1C: Quản lý văn bản - Kế toán thời gian làm việc

Báo cáo Văn bản trong hồ sơ (quyển).

1C: Quản lý văn bản - kế toán thời gian làm việc 

Báo cáo thống kê về khối lượng luân chuyển văn bản.

1C: Quản lý văn bản - Kế toán thời gian làm việc

1C: Quản lý văn bản - Kế toán thời gian làm việc
Báo cáo về quy trình nghiệp vụ (phương án Thông kế theo dạng).
 
1C: Quản lý văn bản - Kế toán thời gian làm việc
1C: Quản lý văn bản - Kế toán thời gian làm việc
Báo cáo nhiệm vụ (phương án Nhiệm vụ hiện tại)
 
1C: Quản lý văn bản - Kế toán thời gian làm việc

Báo cáo về kỷ luật thực hiện

1C: Quản lý văn bản - Kế toán thời gian làm việc

Nên tham khảo thêm các phần sau:

Tính năng chính

Quản lý văn bản (DM)

Lưu tệp

Làm việc theo nhóm và quản lý phiên bản tệp

Quy trình nghiệp vụ (BPM)

Quản lý hồ sơ (RM)

Internet và Email

Cơ chế tích hợp

Tùy chỉnh cá nhân