Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý văn bản (ECM)


Internet và email

Internet và E-mail

(Email Management)          


Trong "1С:Quản lý văn bản (ECM)" có hỗ trợ nhiều người sử dụng làm việc trong mạng cục bộ (LAN) và thông qua Internet, trong đó còn thông qua trình duyệt Web. Điều này cho phép, ví dụ, kết nối đến công việc của khách hoặc nhân viên đang ở ngoài văn phòng vào thời điểm hiện tại. 

1C: Quản lý văn bản - Internet và Email  

Có thể gửi văn bản hoặc tệp bất kỳ "1С:Quản lý văn bản (ECM)" qua E-mail trực tiếp từ chương trình. Khi gửi văn bản đi và văn bản đến, địa chỉ E-mail người nhận được điền tự động từ địa chỉ người liên hệ hoặc người trao đổi tin tương ứng. 
 
1C: Quản lý văn bản - Internet và Email

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ:

 • kết nhập văn bản đến hoặc văn bản nội bộ;
 • tự động đính kèm đến người trao đổi tin theo địa chỉ E-mail;
 • kết nhập tất cả các tệp đính kèm.

1C: Quản lý văn bản - Internet và Email

  Những người sử dụng đã đăng ký có thể cập nhật chương trình thông qua Internet.

1C: Quản lý văn bản - Internet và Email


Nên tham khảo thêm các phần sau:

Tính năng chính

Quản lý văn bản (DM)

Lưu tệp

Làm việc theo nhóm và quản lý phiên bản tệp

Quy trình nghiệp vụ (BPM)

Ghi nhận thời gian làm việc

Quản lý hồ sơ (RM)

Cơ chế tích hợp

Tùy chỉnh cá nhân