Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý văn bản (ECM)

1C:Quản lý văn bản Phần mềm quản lý văn bản 1С:QUẢN LÝ VĂN BẢN (ECM)

Demo-online (Dùng thử trực tuyến)

›› Video giới thiệu tính năng ‹‹

Ứng dụng Mobile trên thiết bị Android tại Google Play


Lợi ích khi sử dụng 1C:Quản lý văn bản (ECM)

Lợi ích khi sử dụng 1C:Quản lý văn bản (ECM)

Phần mềm quản lý văn bản - Tính năng chính


Các tính năng chính của phần mềm quản lý văn bản


Liệt kê các lợi ích khi sử dụng 1C:Quản lý văn bản (ECM)

Tự động hóa quản lý hồ sơ và luân chuyển văn bản trong doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp


Phần mềm quản lý văn bản - Quản lý hồ sơ

Quản lý văn bản (DM)

Đáp ứng khả năng truy cập theo nhóm tới tệp. Những thay đổi cuối cùng trong phiên bản của tệp sẽ được lưu lại

Phần mềm quản lý văn bản - Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ (BPM)

Phần mềm quản lý văn bản - Kế toán thời gian làm việc

Ghi nhận thời gian làm việc

Phần mềm quản lý văn bản - Internet và email

Internet và E-Mail (EM)

Phần mềm quản lý văn bản - Tùy chỉnh cá nhân

Tùy chỉnh cá nhân

Phần mềm quản lý văn bản - Phiên bản mới nhất của nền tảng

Sử dụng phiên bản mới nền tảng 1C:DOANH NGHIỆP

Phần mềm quản lý văn bản - Tích hợp với các cấu hình và ứng dụng

Tích hợp với các cấu hình và ứng dụng

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - TƯƠNG ỨNG NGHIÊM NGẶT VỚI PHÁP LUẬT

Quy định, tiêu chuẩn (ISO), tài liệu phương pháp


Phần mềm quản lý văn bản - Mua 1C:Quản lý văn bản ở đâu

Mua ở đâu

Tích hợp với cấu hình của "1С:DOANH NGHIỆP 8" và các ứng dụng thuộc hệ thống khác Các tiêu chuẩn (ISO), quy định và các tài liệu phương pháp mà được đáp ứng hoặc đã được tính tới trong quá trình xây dựng, phát triển giải pháp Có thể mua "1C:Quản lý văn bản" tại các đối tác của 1VS ở thành phố của bạn.


Video giới thiệu tổng quan về "1C:Quản lý văn bản (ECM)"