Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý văn bản (ECM)

Các cơ chế không được hỗ trợ trên Web-client của "1C:Quản lý văn bản (ECM)"

E-mail

 • Tự động lưu nội dung thư.
 • Hiển thị ảnh của nhân viên.
 • Tự động tuyển chọn theo các ký tự đầu khi chọn người nhận trong thư đi.
 • Chèn hình ảnh từ bộ đệm trung gian vào nội dung thư.

Làm việc với tệp

 • Trong Web-client cần khẳng định khi thực hiện các thao tác khác nhau với tệp (mở, lưu trên đĩa, soạn…).
 • Nếu chưa thiết lập phần mở rộng khi làm việc với tệp thì khi thực hiện các thao tác chính (mở, soạn, kết thúc soạn) cần chỉ ra một cách thủ công nơi lưu (nơi kết nhập) tệp.
 • Lấy nội dung tệp trên Client.
 • Làm việc với thư mục hiện tại của tệp (không cần thiết lập phần mở rộng khi làm việc với tệp).
 • Mở tệp trong chính chương trình (mxl).
 • Mở tệp *.dot, *.dotx, *.pot, *.potx, *.xlt, *.xltx, *.ott, *.stw, *.ots, *.stc, *.otp, *.sti.
 • So sánh các phiên bản của tệp.
 • Kết nhập tệp vào danh sách tệp và văn bản.
 • Kết xuất thư mục tệp.
 • Kết nhập thư mục tệp.
 • Kéo thả (drag-n-drop) tệp từ đĩa vào chương trình.
 • Tự động lấy nội dung (bộ xử lý).
 • Tự động nhận dạng hình ảnh (bộ xử lý). 
 • Kết nhập tệp (bộ xử lý).
 • Tự động điền khuôn mẫu tệp *.doc.

Quét ảnh

 • Thêm tệp bằng cách quét ảnh.
 • Quét ảnh liên tục.

Tạo mã vạch

 • Chèn mã vạch vào các tệp *.doc.
 • In miếng dán mã vạch.
 • In mã vạch, in dấu đăng ký, lưu mã vạch vào tệp.

Chữ ký điện tử

 • Làm việc với chữ ký điện tử (không cần thiết lập phần mở rộng khi làm việc với mã hóa).
 • Tự động kiểm tra chữ ký điện tử của văn bản từ Hệ thống văn bản ngoài (bộ xử lý).

Phần chung

 • Thực hiện nhiệm vụ thường kỳ trong phiên làm việc riêng đối với cơ sở thông tin File-server.
 • Tự động cập nhật danh sách.
 • Kết nhập bảng mã hiệu ngân hàng từ đĩa ITS.
 • Kết nhập bảng mã hiệu địa chỉ.