Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý văn bản (ECM)

Bài viết liên quan "1C:Quản lý văn bản (ECM)"

Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử: hình thức, xây dựng, cách tổ chức - TS. Trần Thắng, Th.S. Đinh Nam Vinh, Th.S. Trần Quang Huy (Bài viết đăng trên Báo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước).

Lưu trữ điện tử: quy trình và ứng dụng - TS. Trần Thắng (Công ty 1VS), ThS. Đinh Nam Vinh (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử: Giải pháp mới cho các doanh nghiệp  - Thành Nguyễn (Bài viết được đăng trên Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại, số 7).

Ứng dụng văn bản điện tử: cần có cơ chế thưởng phạt rõ ràng - Báo ICT NEWS

Xây dựng hệ thống lưu trữ điện tử: những điểm cần lưu ý - Th.S. Trần Quang Huy, Th.S. Đinh Nam Vinh (www.1vs.vn)

Ứng dụng phần mềm "1C:Quản lý văn bản (ECM)" tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) (100 người sử dụng, số lượng văn bản: 8500/năm) (1VS - www.1vs.vn)

Áp dụng phần mềm quản lý văn bản "1C:Quản lý văn bản (ECM)" tại công ty CP Phát triển Đô thị Vinaconex–Viettel - (1VS - www.1vs.vn)

Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản "1C:Quản lý văn bản (ECM)" tại Công ty MRSK Siberia (1300 người sử dụng đồng thời, số lượng văn bản: 300.000/năm) (1VS - www.1vs.vn)

Xây dựng hệ thống kiểm soát thực hiện nhiệm vụ bằng "1С:Quản lý văn bản 8" tại công ty "Infrastroi Bikovo" - (1VS - www.1vs.vn)

Tự động hóa công tác quản lý hợp đồng và quy trình nghiệp vụ trong công ty thương mại "AURA KAZAKHSTAN" dựa vào cơ sở giải pháp "1С:Quản lý văn bản 8" - (1VS - www.1vs.vn)

Triển khai phần mềm "1C:QUẢN LÝ VĂN BẢN" tại khoa Tin học kinh tế Đại học kinh tế Quốc Dân  (1VS - www.1vs.vn)

1C:Quản lý văn bản (ECM) - Tự động hóa quản lý văn bản tại công ty SOLO - (1VS - www.1vs.vn)

AXELOT tích hợp "1С:Quản lý văn bản 8" và ABBYY FlexiCapture 9.0 - (1VS - www.1vs.vn)

ABBYY Recognition Server đảm bảo cho việc nhập đồng loạt gói tài liệu vào 1C:Quản lý văn bản - (1VS - www.1vs.vn)

So sánh đánh giá các hệ thống quản lý văn bản 1С:Quản lý văn bản CORP, DocsVision và Directum - (1VS - www.1vs.vn)

Triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử tại công ty Intarsia (Liên bang Nga) - (1VS - www.1vs.vn)

Hệ thống quản lý tài liệu điện tử (DMS): công cụ đắc lực giúp quản lý các chi nhánh một cách hiệu quả

Đơn giản hóa quy trình thống nhất hợp đồng bằng hệ thống quản lý văn bản điện tử

Ứng dụng giải pháp quản lý văn bản cho các tổ chức tài chính