Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý văn bản (ECM)

Quy định, tiêu chuẩn (ISO) áp dụng trong "1C:Quản lý văn bản (ECM)"

Các tiêu chuẩn (ISO), quy định và các tài liệu phương pháp mà được đáp ứng trong "1C:Quản lý văn bản (ECM)" hoặc đã được tính tới trong quá trình xây dựng, phát triển giải pháp:
 • Tiêu chuẩn Thông tin và tư liệu, quản lý hồ sơ: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7420:2004 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 46 Thông tin và tư liệu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tương ứng với ISO 15489-1:2001 Information and documentation. Records management. General.
 • "Quy phạm pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ hiện hành" do Bộ nội vụ - Cục văn thư và lưu trữ nhà nước Việt Nam phát hành năm 2012.

 • Tiêu chuẩn Định dạng tài liệu mở cho các ứng dụng văn phòng ODF: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7978:2009 được quy định tại Quyết định số 1761/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Tương ứng với ISO/IEC 26300:2006 Information technology – Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0.

 • Tiêu chuẩn Cú pháp thông điệp mật mã cho ký và mã hóa: RFC 2315-PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5.

 • Tiêu chuẩn Đặc tả kỹ thuật thông điệp S/MIME phiên bản 2: RFC 2311 S/MIME Version 2 Message Specification
 • ISO 15420-2001 – Nhận dạng tự động. Mã vạch. Đặc điểm kỹ thuật về mã vạch EAN/UPC.

Nên tham khảo thêm các phần sau:

Tính năng chính

Quản lý văn bản (DM)

Lưu tệp

Làm việc theo nhóm và quản lý phiên bản tệp

Quy trình nghiệp vụ (BPM)

Ghi nhận thời gian làm việc

Quản lý hồ sơ (RM)

Internet và Email

Cơ chế tích hợp

Tùy chỉnh cá nhân