Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý thương mại

Quản lý mua hàng

Trong chương trình có khả năng ghi nhận giá của nhà cung cấp (bảng giá của nhà cung cấp). Khi ghi nhận giá của nhà cung cấp có thể xác định các điều kiện bán khác nhau (khối lượng giao tối thiểu và thời hạn giao hàng).

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Để so sánh điều kiện do các nhà cung cấp khác nhau đưa ra và chọn nhà cung cấp tốt nhất có thể sử dụng báo cáo "Điều kiện thỏa thuận mua hàng".

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Việc thanh toán cho nhà cung cấp có thể được thực hiện theo từng giai đoạn phù hợp với các giai đoạn thanh toán đã chỉ ra trong đơn hàng đặt nhà cung cấp.

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Trong danh sách đơn hàng đặt nhà cung cấp, có thể đặt phễu lọc đưa ra các thông tin phù hợp với từng trạng thái.

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Bằng báo cáo "Phân tích công nợ với nhà cung cấp" có thể kiểm soát trạng thái công nợ với nhà cung cấp theo từng khoảng thời gian của công nợ.

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Tài chính Trang sau

Hàng tồn kho Trang trước