Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý thương mại

Giải pháp công nghệ mới

Cấu hình "Quản lý thương mại" được phát triển ở chế độ "Ứng dụng được điều khiển" trên nền tảng "1С:DOANH NGHỆP 8.2" và sử dụng các tính năng mới của ứng dụng này. Ngoài ra, trong cấu hình còn thực thi một loạt đổi mới của công nghệ khác.

Trong cấu hình đã hoàn toàn sửa lại cơ chế kết chuyển chứng từ. Kiểm soát linh hoạt kết quả kết chuyển được thực hiện chỉ sau khi lập các bản ghi, khác với phiên bản 10.3 (việc kiểm tra được thực hiện trước khi kết chuyển). Giải pháp này cho phép tách riêng thuật toán kết chuyển và thuật toán kiểm tra bằng cách đơn giản hóa triệt để mã nguồn tương ứng trong chương trình, và như vậy, quan trọng là nhằm đơn giản hóa việc chỉnh sửa cấu hình, giảm số lượng lỗi có thể xảy ra, tăng hiệu suất của hệ thống.

Khi cần, việc kiểm tra được thực hiện ngay khi kết chuyển lại có "hồi tố" và cả khi hủy kết chuyển chứng từ. Ví dụ, hệ thống không cho phép hủy lệnh giao hàng, khi mà một phần hàng hóa trong lệnh đó đã thực hiện.

Trong cấu hình có thực thi chức năng cơ bản trong việc tự động hóa quy trình nghiệp vụ: cơ chế đa năng để tùy chỉnh các quy trình, kiểm tra và phân tích việc thực hiện các quy trình, hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ hệ thống trong giải pháp mẫu và cho phép phát triển thành phần của quy trình khi triển khai cụ thể với chi phí thấp nhất.

Trong cấu hình thực thi một loạt phân hệ, cơ chế và công nghệ coi như là giải pháp ứng dụng chuẩn được tạo dựng ở chế độ "Ứng dụng được điều khiển", cụ thể:

 • kết nối thiết bị ngoại vi (thiết bị bán hàng...),

 • in,
 • lập chứng từ dưới định dạng .DOC (Microsoft Word) và .ODT (OpenOffice.Org),
 • làm việc với các tệp,
 • quản lý phiên bản của chứng từ…

Hỏi & đáp Trang sau

Tài chính Trang trước