Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý thương mại

Dùng thử 1C:Quản lý thương mại

Đây là cơ sở dữ liệu Demo để minh họa các tính năng của cấu hình "1C:Quản lý thương mại". Hãy truy cập vào liên kết dưới đây đế sử dụng thử:

User: Chọn trong danh sách sổ xuống.
Password: để trống (không cần gõ mật khẩu).

Dùng thử trực tuyến qua trình duyệt web (online)

 Mô tả quyền sử dụng:

 1. Kế toán: duyệt các chứng từ chi tiền, thanh toán, quản lý công nợ, thực hiện các giao dịch phân bổ chi phí, tính giá vốn cuối kỳ.
 2. Thủ kho: thực hiện các giao dịch liên quan đến kho bãi: nhập kho, xuất kho, kiểm kê, ghi tăng, ghi giảm hàng hóa.
 3. Marketing: đặt chiết khấu (phụ thu) bán hàng,  thiết lập hoạt động Marketing, quản lý giá bán, phân nhóm và chăm sóc khách hàng, xúc tiến các kênh quảng cáo bán hàng.
 4. Thủ quỹ: thu chi tiền.
 5. Quản lý mua hàng: quản lý toàn bộ quy trình mua hàng: ghi nhận đơn giá nhà cung cấp, lập thỏa thuận với nhà cung cấp, lập đơn hàng đặt nhà cung cấp, tiếp nhận hàng hóa, trả lại hàng, lập giấy đề nghị thanh toán cho nhà cung cấp.
 6. Quản lý bán hàng: quản lý toàn bộ quy trình bán hàng: ghi nhận vụ việc với khách hàng, lập đề xuất thương mại, đơn hàng của khách, giao hàng cho khách, nhận hàng bán bị trả lại.
 7. Giám đốc: vai trò toàn quyền.


Chú ý:

Nếu bạn sử dụng qua trình duyệt web bạn cần phải tắt chặn các cửa sổ Popup.

Trong các tùy chỉnh trình duyệt cần cho phép thực hiện JavaScript và sử dụng Cookies.

(Nếu Bạn thấy khó khăn trong việc truy cập sử dụng chương trình vui lòng liên hệ với 1VS để được hỗ trợ: Click here)