Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Thông tin tra cứu

Dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán lẻ "1C:BÁN LẺ 8"

Trong phần hành Thông tin tra cứu có sắp xếp các danh mục cần để ghi nhận các giao dịch. Trong các danh mục lưu giữ thông tin sử dụng nhiều lần và có tính năng bổ sung, xóa bỏ, soạn nội dung dữ liệu.

Có thể phân chia có điều kiện danh mục thành danh mục chính thường được sử dụng khi lập giao dịch kinh tế và danh mục bổ sung giúp giảm bớt và đẩy nhanh việc nhập thông tin. Trong số các danh mục bổ sung có các bảng phân loại cơ sở có thông tin của bảng phân loại toàn Việt.
 • Bảng phân loại địa chỉ – đảm bảo lưu giữ địa chỉ bưu điện, thống nhất cấu trúc và thành phần thông tin địa chỉ; 
 • Các quốc gia trên thế giới có danh sách các nước được sử dụng để quản lý thông tin địa chỉ;
 • Ngân hàng – có thông tin chính về các ngân hàng; 
 • Dạng thông tin liên hệ – danh mục xác định dạng thông tin liên hệ.
Trong chương trình có công cụ cập nhật dữ liệu trong các bảng phân loại cơ sở từ cấu hình bên ngoài. Ví dụ, có thể cập nhật danh sách ngân hàng từ website của công ty "1VS".

Các danh mục chính của hệ thống mô tả cấu trúc doanh nghiệp thương mại và mặt hàng.

Thông tin về doanh nghiệp - phần mềm quản lý bán hàng 1C:BÁN LẺ 8 Trang sau

1C:BÁN LẺ 8 - phiên bản căn bản Trang trước