Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Quầy thu ngân

Dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán lẻ "1C:BÁN LẺ 8"

Cấu hình "1C:BÁN LẺ 8" cho phép làm việc với máy ghi nhận tiền mặt, đồng thời cung cấp tất cả các báo cáo cần thiết về phiên thu ngân phù hợp với luật pháp. Ngoài ra, còn cho phép làm việc với máy in chứng từ phi tài chính trong trường hợp có áp dụng thuế môn bài. Cấu hình cho phép người sử dụng tùy chỉnh khuôn in để in phiếu tính tiền và hóa đơn tiền mặt trên máy in dải băng đã kết nối.

Phần mềm bán hàng 1C:BÁN LẺ 8 - Quầy thu ngân

Hỗ trợ thực hiện thanh toán theo thẻ ngân hàng bằng thiết bị thẻ thanh toán.

Có thể lập danh sách hàng hóa trong phiếu tính tiền bằng cách chọn thủ cộng từ danh mục mặt hàng, nhưng việc sử dụng máy quét thúc đẩy nhanh thủ tục chọn hàng gấp nhiều lần, đồng thời giảm lỗi sai của thu ngân. Có thể kết nối máy quét với giao diện quản lý khác nhau: cổng COM, USB ở chế độ mô phỏng cổng COM và chế độ mô phỏng bàn phím.

Người sử dụng có thể làm việc với bàn phím thông thường và bàn phím đã lập trình, bởi vì tất cả các lệnh của quầy thu ngân có thể ấn định phím nóng. Nếu trang bị bàn phím bằng thiết bị đọc thẻ từ hoặc kết nối riêng biệt thiết bị thì có thể sử dụng thiết bị để nhận diện khách hàng theo thẻ ưu đãi và nhân viên theo thẻ hệ thống. Chương trình cho phép thiết lập mặt nạ để tách mã thẻ, đồng thời hỗ trợ chế độ làm việc với các mã thẻ thông tin bị trùng lặp.

Hỗ trợ làm việc với các dạng thiết bị khác được sử dụng tại quầy thu ngân: màn hình khách hàng và cân điện tử đã kết nối. Có thể kết nhập danh sách hàng hóa để lập phiếu tính tiền từ thiết bị thu thập dữ liệu.

Dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán lẻ "1C:BÁN LẺ 8"


Thiết bị kết nối độc lập Trang sau

Thiết bị kết nối Trang trước