Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Chế độ làm việc

Ứng dụng có hai chế độ làm việc:
 • Chế độ độc lập cho phép ghi nhận giao dịch bán hàng từ bảng giá do người sử dụng lập thủ công. Toàn bộ dữ liệu về hàng hóa, bán hàng và các thông tin khác chỉ được lưu trong ứng dụng.
 • Máy tính tiền Offline hỗ trợ trao đổi dữ liệu hai chiều với định dạng của máy tính tiền Offline.
Khi chuyển đổi giữa các chế độ, chương trình sẽ xóa dữ liệu hiện tại của ứng dụng.

Tham số đồng bộ hóa

Hỗ trợ hai kiểu đồng bộ hóa: File-server và Web-service. Các tham số kết nối với hệ thống trao đổi sẽ được điền tùy thuộc vào kiểu đồng bộ hóa.

Khi đồng bộ hóa dữ liệu, các tùy chỉnh (tham số ban đầu) và bảng giá sẽ được kết nhập vào ứng dụng di động. Sau khi kết thúc phiên làm việc (đóng phiên thu ngân) ứng dụng sẽ kết xuất toàn bộ dữ liệu bán hàng.