Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Hiệu thuốc

1C:BÁN LẺ 8 đạt giải Sao Khuê 2011Phần mềm quản lý hiệu thuốc 1C:HIỆU THUỐC - Giấy đăng ký bản quyền 1C:BÁN LẺ 8 đạt giải Sao Khuê 2012

Dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán lẻ 1C:BÁN LẺ 8. Hiệu thuốc
 
"1С:Hiệu thuốc" được xây dựng trên cơ sở giải pháp mẫu "1C:BÁN LẺ 8" với nhiều tính năng mới. 
  
"1С:Hiệu thuốc" là giải pháp dùng để làm việc với mặt hàng đặc biệt (dược phẩm, thiết bị y tế) và các quy trình nghiệp vụ trong hiệu thuốc (kế toán theo sê-ri thuốc, kiểm tra hàng giả và thời hạn sử dụng, kiểm tra các nguyên tắc định giá…) theo phương án một hiệu thuốc đơn lẻ, cũng như phương án chuỗi hiệu thuốc.

Những tính năng chính của giải pháp chuyên ngành:

 • lập Phiếu nhập dược phẩm từ đối tác vào các kho của hiệu thuốc, trong đó gồm có cả chế độ nhập theo sơ đồ hai pha (chế độ xuất nhập 2 pha);

 • lập chứng từ giao hàng và cung cấp dịch vụ cho đối tác bao gồm cả ở chế độ hai pha (chế độ xuất nhập 2 pha); 

 • lập chứng từ Điều chuyển dược phẩm giữa các hiệu thuốc, giữa nội bộ các kho của hiệu thuốc, giữa các hiệu thuốc và các kho của doanh nghiệp, trong đó có làm việc ở chế độ 2 pha;

 • bán bộ sản phẩm được đóng bộ vào thời điểm bán hàng và bộ sản phẩm chuẩn bị từ trước (giao dịch "đóng bộ sản phẩm"); 

 • lập chứng từ Nhận hàng bán bị trả lại (có thực hiện cơ chế tự động lập các chứng từ cần thiết khi trả lại "Không đúng ngày đã định" ở chế độ Quầy thu ngân);

 • kiểm tra thuốc giả và thuốc hết hạn sử dụng; 

 • lập các chứng từ Kiểm kê dược phẩm ("Kiểm kê hàng hóa", "Ghi giảm hàng hóa", "Ghi tăng hàng hóa");

 • lập phiếu thu và phiếu chi trực tiếp trong các hiệu thuốc;

 • lập chứng từ chuyển tiền giữa các hiệu thuốc, giữa các quỹ tiền mặt nội bộ trong hiệu thuốc, giữa các hiệu thuốc và các quỹ tiền mặt của doanh nghiệp;

 • lập séc bán hàng và khi kết thúc phiên thu ngân, hệ thống sẽ lập báo cáo tổng hợp theo máy tính tiền  có tính đến hàng hóa bị trả lại trong phiên thu ngân;

 • làm việc với hệ thống thẻ thanh toán, kế toán việc trả tiền hàng theo thẻ thanh toán, kế toán hợp đồng thẻ thanh toán và điều kiện hoàn lại / không hoàn lại chiết khấu thương mại cho chủ thẻ khi trả lại hàng;

 • có thể chiết khấu phần trăm theo thẻ chiết khấu (chiết khấu lũy kế), chiết khấu bằng cách phân bổ theo các hiệu thuốc, chiết khấu cho các đối tác, chiết khấu trên số tiền ghi trong séc, chiết khấu  theo thời gian hiệu lực, theo số lượng hàng hóa, theo dạng thanh toán;

 • hỗ trợ các thiết bị bán hàng: máy ghi nhận tiền mặt, thiết bị thu thập dữ liệu, máy quét mã vạch, cân điện tử, màn hình người mua, thiết bị quẹt thẻ, thiết bị đọc thẻ từ.

Việc áp dụng giải pháp chuyên ngành để tự động hóa các cửa hàng thuốc, các cửa hiệu dược phẩm và mạng lưới hiệu thuốc cho phép làm giảm đáng kể chi phí và thời gian đưa hệ thống vào sử dụng so với các giải pháp đa năng, nhờ việc thực thi trong giải pháp các quy trình nghiệp vụ chính vốn có đối với các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này. 

Trong cấu hình "1C:Hiệu thuốc" có tiến hành kế toán theo số sê-ri đối với thuốc. Kế toán theo sê-ri thuốc được tiến hành trên cơ sở cơ chế đặc tính. 

Giải pháp cho phép tiến hành kế toán các loại dược phẩm cần thiết và quan trọng, mặt hàng dược phẩm thiết yếu và các nhóm hàng đặc biệt, kế toán chi tiết các loại dược phẩm, cho phép tìm kiếm thay thế loại dược phẩm hoặc hàng hóa không có. Có thực hiện cơ chế kết nhập/kết xuất chứng từ từ tệp ngoài (định dạng TXT, DBF, XLS, MXL). 

Để đơn giản hóa quy trình điền danh mục mặt hàng ban đầu có thể kết nhập thông tin trợ giúp về các loại dược phẩm từ tài nguyên trong đĩa "ITS Chuyên ngành". 

Các cơ sở thông tin được tạo lập trên cơ sở giải pháp chuyên ngành "1C:Hiệu thuốc" có thể làm việc ở chế độ cơ sở thông tin phân tán với sự phân biệt rõ ràng việc luân chuyển chứng từ theo hiệu thuốc, ở đó nút chính của cơ sở thông tin phân tán có hợp nhất thông tin theo tất cả các hiệu thuốc trong mạng lưới. Chương trình có cơ chế tự động khởi xướng trao đổi. 

Giải pháp có các cơ chế quản trị người sử dụng cơ sở thông tin ở các nút cơ sở thông tin phân tán ở xa từ nút chính "1C:Hiệu thuốc" bởi người quản trị hệ thống. Ví dụ, tại nút chính của cơ sở thông tin phân tán, người quản trị hệ thống có thể tạo (điều chỉnh, ấn định quyền, giao diện, bỏ mật khẩu) của người sử dụng cơ sở thông tin tại nút ở xa, cũng như có thể truy cập đến các thông tin hiện thời về tùy chỉnh người sử dụng cơ sở thông tin đã thiết lập ở chế độ Bộ thiết kế (hoặc chế độ 1C:DOANH NGHIỆP) trực tiếp tại các nút cơ sở thông tin phân tán. 

Trong giải pháp "1C:Hiệu thuốc" bên cạnh việc tiến hành kế toán cho nhiều hiệu thuốc, còn tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp, trong đó mỗi kho (mỗi gian hàng) có thể thuộc một doanh nghiệp nhất định. 

"1C:Hiệu thuốc" có thể sử dụng sơ đồ xuất nhập theo lệnh về điều chuyển, giao hàng và tiếp nhận hàng hóa vào kho của doanh nghiệp hoặc hiệu thuốc. Sơ đồ xuất nhập theo lệnh là điều chuyển vào danh sách đệm hàng hóa cần thiết để tiếp nhận hoặc xuất hàng từ kho, giao dịch thực tế với số dư hàng hóa trong kho được thực hiện bằng phiếu nhập hoặc phiếu xuất. 

Trong hệ thống có thực thi tính năng kiểm tra việc đặt bảng giá hàng cho dược phẩm theo quy định của luật pháp đối với từng sê-ri riêng. Trong giải pháp có thể làm việc với các kiểu giá hàng, mà trong trường hợp sử dụng hệ thống quản lý có thể là đơn giá bán lẻ được khuyến cáo, nhưng đơn giá này có thể điều chỉnh được phụ thuộc vào vị trí địa lý của hiệu thuốc. Trong giải pháp cũng thực thi cơ chế tạo khuôn in mác giá và nhãn hiệu và in ra từ bất kỳ dạng chứng từ "hàng hóa" nào.


Dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán lẻ 1C:BÁN LẺ 8. Hiệu thuốc


1C:Cửa hàng điện máy Trang sau

Trao đổi dữ liệu Trang trước