Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Vốn bằng tiền

Tự động kế toán các giao dịch tiền gửi và tiền mặt.

Để phản ánh thu và chi tiền mặt có thể lập phiếu thu và phiếu chi. Sổ quỹ được tự động lập theo bộ phận.

Tự động kế toán chứng từ tiền mặt, xem xét tính năng lập chứng từ thu và chi tiền. Để kiểm tra và phân tích việc luân chuyển chứng từ tiền mặt sử dụng báo cáo chuyên biệt.

Để phản ánh việc thu và chi tiền gửi sử dụng nhật ký Bản sao kê ngân hàng. Biểu mẫu nhật ký lặp lại biểu mẫu bản sao kê ngân hàng thực tế.

Đáp ứng tính năng điền các uỷ nhiệm thanh toán và việc kết xuất vào chương trình Internet-banking.


Trang sau

Trang trước