Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)
Kế toán thuế theo các bộ phận độc lập

1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN

Kế toán thuế theo các bộ phận hạch toán phụ thuộc

Kế toán thuế tại các bộ phận hạch toán phụ thuộc có đặc điểm riêng theo quy định của nhà nước.

Doanh nghiệp nộp thuế mà có các bộ phận hạch toán phụ thuộc được tính thuế thu nhập doanh nghiệp chung theo pháp nhân. Khi đó một số các chi phí được đưa vào giảm trừ thu nhập tính chung theo pháp nhân, trừ số tiền doanh thu, chi phí tiền lương, bán hàng.

Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào kho bạc nhà nước – chung theo pháp nhân;.

Các bộ phận độc lập cần được gom nhóm theo nơi đăng ký. Cấu trúc của các bộ phận độc lập đối với kế toán thuế được phản ánh trong danh mục "Đăng ký tại cơ quan thuế".

Việc tính thuế và phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp được tiến hành tự động khi thực hiện các thao tác hàng kỳ. Sau khi thực hiện các thao tác hàng kỳ này, chương trình sẽ tự động điền tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.


Nên tham khảo thêm các phần sau:

Đầy đủ thông tin về hoạt động của tất cả các bộ phận

Hỗ trợ luân chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp với các bộ phận hạch toán phụ thuộc

Dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế – trong một bút toán

Các báo cáo kế toán mới

Hiệu suất cao

Phát triển trên cơ sở "1C:KẾ TOÁN 8"