Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)
Hỗ trợ lưu chuyển chứng từ trong doanh nghiệp có các bộ phận độc lập

1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN

Hỗ trợ luân chuyển chứng từ trong doanh nghiệp có các bộ phận hạch toán phụ thuộc

Đối với từng bộ phận phụ thuộc, có thể chỉ ra địa chỉ, số điện thoại, họ tên của những người có trách nhiệm của bộ phận đó. Những dữ liệu này được hiển thị trong các mẫu in của tất cả các chứng từ do bộ phận phụ thuộc ghi lại.

Chương trình có hỗ trợ đánh số thứ tự riêng cho chứng từ theo các bộ phận phụ thuộc.

Giữa các bộ phận hạch toán phụ thuộc có thực hiện việc luân chuyển chứng từ kế toán riêng biệt – các chứng từ đặc biệt dạng "Giấy báo chuyển":

 • Giấy báo chuyển tài sản cố định hữu hình,

 • Giấy báo chuyển hàng tồn kho,

 • Giấy báo chuyển hạch toán công nợ,

 • Giấy báo chuyển theo các giao dịch khác.
Chứng từ "Giấy báo chuyển" lập ra các bút toán theo tài khoản 136 "Phải thu nội bộ" và tài khoản 336 "Phải trả nội bộ". Chương trình có hỗ trợ mối liên hệ giữa "Giấy báo chuyển đi – Giấy báo chuyển đến".


Nên tham khảo thêm các phần sau:

Đầy đủ thông tin về hoạt động của tất cả các bộ phận

Kế toán thuế theo các bộ phận hạch toán phụ thuộc 

Dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế – trong một bút toán

Các báo cáo kế toán mới

Hiệu suất cao

Phát triển trên cơ sở "1C:KẾ TOÁN 8"