Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%) 
Thông tin đầy đủ về hoạt động của tất cả các bộ phận

1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN

Đầy đủ thông tin về hoạt động của tất cả các bộ phận

Trong phần mềm "1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN" có tiến hành kế toán xuyên suốt theo từng bộ phận  hạch toán độc lập và phụ thuộc của doanh nghiệp. Theo mỗi bộ phận phụ thuộc đều có tiến hành kế toán thu chi bằng tiền, cũng như thu nhập thực tế. Các bộ phận hạch toán độc lập được ghi nhận trong danh mục "Doanh nghiệp". Các bộ phận này có gắn liền với doanh nghiệp mẹ.

Các bộ phận phụ thuộc được ghi nhận vào danh mục "Bộ phận trong doanh nghiệp".

Để phân tích thông tin theo các doanh nghiệp hạch toán độc lập cũng như phụ thuộc, cần sử dụng các báo cáo  kế toán chuẩn. Ví dụ, để phân tích doanh thu và giá vốn theo từng cửa hàng, có thể lập báo cáo "Bảng cân đối tài khoản" theo tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" và 632 "Giá vốn hàng bán" theo các điểm bán hàng.

Nên tham khảo thêm các phần sau:

Hỗ trợ luân chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp với các bộ phận hạch toán phụ thuộc 

Kế toán thuế theo các bộ phận hạch toán phụ thuộc 

Dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế – trong một bút toán

Các báo cáo kế toán mới

Hiệu suất cao

Phát triển trên cơ sở "1C:KẾ TOÁN 8"