Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Nguyên tắc tiến hành kế toán

Nhập các giao dịch thủ công

Đôi khi kế toán có thể yêu cầu nhập các bút toán vào cơ sở thông tin bằng cách thủ công. Ở trường hợp này, trong cấu hình có xem xét việc nhập thủ công các bút toán. Cần chú ý là, nếu khối lượng các bút toán này nhiều thì không nên áp dụng phương pháp này. Khi nhập thủ công, các nghiệp vụ lặp lại nên yêu cầu phương án thay thế — sử dụng chứng từ thích hợp của cấu hình hoặc sử dụng các giao dịch mẫu.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -


kế toán vốn bằng tiền Trang sau

Giới thiệu chung Trang trước