Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Nguyên tắc tiến hành kế toán

Giao dịch mẫu

Giao dịch mẫu được dùng để đơn giản hóa việc nhập các giao dịch lặp lại. Giao dịch mẫu là khuôn mẫu (kịch bản mẫu) nhập dữ liệu về các giao dịch kinh tế và được dùng để lập các bút toán theo kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế.


Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Người sử dụng có thể tạo khuôn mẫu cho các giao dịch mẫu một cách riêng biệt.


Giới thiệu chung Trang sau

Các điểm mới 1C:KẾ TOÁN 8 Trang trước