Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Nguyên tắc tiến hành kế toán

Ghi nhận sự kiện của hoạt động kinh doanh bằng chứng từ

Phương pháp chính tiến hành kế toán trong "1C:KẾ TOÁN 8" là ghi nhận các sự kiện của hoạt động kinh tế bằng chứng từ.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -  

Để nâng cao việc thuận lợi khi làm việc với các chứng từ, có bổ sung nhật ký chứng từ theo các phần hành kế toán cơ bản: chứng từ người bán, chứng từ người mua, chứng từ kho…. Để chuyển nhanh sang phần hành kế toán khác, có thể sử dụng Bảng chức năng.

"1C:KẾ TOÁN 8" sử dụng các công cụ cho phép đẩy nhanh quá trình điền chứng từ và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế:

Các tuỳ chỉnh ban đầu của người sử dụng

Trong các tuỳ chỉnh ban đầu của người sử dụng có thể chỉ ra hàng loạt giá trị, mà chúng thường xuyên được sử dụng: doanh nghiệp, kho, thuế suất GTGT.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Những giá trị này sẽ được tự động điền trong các chứng từ khi lập hoặc điền chúng.

Điền nhanh phần bảng chứng từ

Để nhập nhanh các chứng từ mới sử dụng cơ chế nhập trên cơ sở. Khi nhập trên cơ sở tất cả các mục tin có thể của chứng từ mới sẽ được điền tự động dựa vào chứng từ đã nhập trước đó.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Có thể điền nhanh phần bảng chứng từ bằng cách chọn giá trị từ danh mục. Khi lập chứng từ bán hàng, người sử dụng có thể nhìn thấy số lượng và đơn giá của hàng vật tư được yêu cầu.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Tự động điền các tài khoản kế toán

Khi điền chứng từ xem xét việc điền tự động:

 • tài khoản kế toán mặt hàng,
 • tài khoản hạch toán với đối tác.
Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -  

Nhờ tính năng điền tự động giá trị vào chứng từ, có thể chia công việc kế toán biến động hàng tồn kho và hạch toán với đối tác giữa nhân viên kế toán và nhân viên khác trong doanh nghiệp. Nhân viên kế toán hướng dẫn và kiểm tra về mặt phương pháp. Các nhân viên khác, ví dụ, nhân viên phòng cung cấp vật tư, nhập và điền các chứng từ. Khi đó, các bút toán và các bản ghi kế toán khác được lập tự động theo các nguyên tắc do kế toán quy định.

Đối với người sử dụng "1С:KẾ TOÁN 8", có thể không phải là nhân viên kế toán, nhưng họ có thể ngắt bỏ việc hiển thị các tài khoản trong các biểu mẫu chứng từ

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Khi thực hiện các thao tác, người sử dụng không thuận tiện điền các tài khoản kế toán thì có thể chọn trực tiếp tài khoản trong chứng từ. Ví dụ, để chọn tài khoản "1563" trong trường tài khoản cần đánh xâu ký tự "1563".


Trang sau

Trang trước